Investeringsidé

Hög yield, återköp och svagare USD är bra för H&M

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
01.11.2022 | 2 Minimiera
GettyImages-517043578_BW (1).jpg

Den senaste månaden har präglats av en återhämtning av industriaktier i Europa och på de amerikanska börserna. Vi kan gå in i en konsolideringsfas och gynna aktier med höga och stabila utdelningar. En sådan aktie är H&M, där den senaste tidens återhämtning i USD bör innebära ett förbättrat resultat.

Industriaktierna på de europeiska börserna (Paris, Frankfurt och Stockholm), men även Dow Jones-indexet i USA, har haft ett starkt momentum. Samtidigt har Nasdaq haft det svårare att återhämta sig. Den stigande räntetrenden i USA försvårar värderingen av tillväxtaktier.

Utfallet i rapporten för Q3 2022 har varit bra, med cirka 70 % bättre resultat från S&P500-företagen, medan motsvarande siffra för OMXSPI är cirka 60 % bättre än väntat. Marginalen med vilken de amerikanska företagen har överträffat analytikernas vinstförväntningar har dock varit begränsad till cirka 2 %, vilket är historiskt lågt. Företagens prognoser för Q4 2022 är också övervägande negativa. Vi är på väg in i en ekonomisk avmattning; frågan är om det blir en recession eller inte.

Betydande börsindex utveckling under en vecka, en månad och i år

2022-11-01_CS1
Källa: www.di.se, www.cnbc.com

En annan trend är att företagen börjar säga upp personal för att få upp lönsamheten till tidigare nivåer. När sysselsättningen minskar kan centralbankerna, med Fed i spetsen, börja närma sig slutet på sin räntehöjningscykel. En viss indikation kan ges på fredag, den 4 november, när USA:s Non-Farm Payrolls publiceras. Konsensusprognoserna ligger på 200 tusen ytterligare jobb i oktober, jämfört med 265 tusen nya jobb i september.

USD har börjat sjunka från höga nivåer. Ett företag som gynnas av en svagare USD på grund av lägre inköpskostnader är H&M. Företaget får endast cirka 15 % av sina intäkter från USA. Samtidigt är USD tillsammans med EUR H&M:s viktigaste valuta för inköp av varor. Med en utdelning på 6:50 kronor per aktie ger H&M-aktien en avkastning på cirka 5,8 % på nuvarande kursnivå. Detta är nästan jämförbart med avkastningen på en investment grade-obligation. H&M köper också tillbaka sina aktier enligt ett återköpsprogram. Förra veckan köpte företaget tillbaka 1,27 miljoner H&M-aktier från marknaden.

Alla dessa faktorer bör stödja H&M-aktien på nuvarande, historiskt låga prisnivåer. Den största risken för ytterligare kursnedgång är kopplad till att den europeiska detaljhandelns efterfrågan är relativt svag.

SEK/USD, graf över ett år

2022-11-01_CS2
Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

H&M (i SEK), aktierpriset över ett åt, dagligt 

2022-11-01_CS3
Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

H&M-aktien har stigit sedan den bottnade på strax under 100 kronor den 29 september. Skulle H&M-aktien fortsätta sin väg uppåt möts motstånd på kursnivåer, först runt 117 kronor per och sedan runt 124 kronor.

H&M (i SEK), femårig graf, veckovis

2022-11-01_CS4
Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Taggar: