Investeringsidé

Kommer den Svenska kronan att äventyra det Svenska OMX-partyt?

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
08.11.2022 | 1 Minimiera
GettyImages-517043578_BW (1).jpg

Europeiska aktier har utvecklats relativt starkt sedan den lokala bottennoteringen i slutet av september. Det tyska DAX-indexet är upp drygt 13 procent, medan det svenska OMXS30 är upp närmare 12 procent. Diagrammet nedan visar att OMXS30 försöker bryta upp över MA200. Momentum är positivt och ökande, vilket visualiseras av MACD.

OMXS30 (i SEK), ett årig index graf

2022-11-08_CS1
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

I den veckovisa femåriga grafiken kan man se hur indexet för närvarande handlas över den fallande trendlinjen. Momentum är negativt men ökar. Vid fortsatt styrka återfinns nästa nivå på uppsidan runt 2065-2085:

OMXS30 (i SEK), veckovis femårig graf 

2022-11-08_CS2
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

SEK stärks dock mot USD och testar för närvarande stöd. Se diagrammet nedan. En starkare SEK är ogynnsam för svenska företag, särskilt den stora industrisektorn, som säljer i USD och EUR men som har stora delar av sina kostnader och sin rapportering i SEK. I OMXS30 är Ericsson, Volvo och Boliden namn där USD/SEK-kvoten är en viktig faktor för lönsamheten. Kommer således en starkare SEK att sätta bullfesten i OMXS30 på spel?

USDSEK daglig ettårig graf

2022-11-08_CS3
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Taggar: