Investeringsidé

VIX har sjunkit till låga nivåer igen - det kan fungera som en hedge

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
17.11.2022 | 2 Minimiera
GettyImages-517043578_BW (1).jpg

Börserna steg kraftigt förra veckan då den amerikanska inflationen kom in lägre än väntat, vilket stödde utsikterna för en duvaktig inställning från Federal Reserve. Ännu en gång visade marknaderna att det är inflationsdata som får dem att röra sig. Den amerikanska dollarn har haft ett rejält rally i år, särskilt efter Powells hökaktiga tal i Jackson Hole i slutet av augusti.

Det överväldigande positiva momentumet för de europeiska och amerikanska aktiemarknaderna fortsätter att råda. Under den senaste veckan har Nasdaq haft den mest betydande uppgången. De högre price/earnings-talen (p/e) innebär en förväntan på lägre räntor och avkastningskrav.

Betydande börsindex resultat under en vecka, en månad och i år

2022-11-17_CS1
Källa: www.di.se, www.cnbc.com

Den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan har fallit tillbaka från en toppnotering på drygt 4,2 % till 3,7 %. Motsvarande rörelse kan ses i den tvååriga amerikanska statsobligationsräntan, som toppade runt 4,7 % och nu har sjunkit tillbaka till 4,4 %. Mycket beror på den långsiktiga inflationstakten, där det finns indikationer på ett nedåtriktat tryck på priserna. Lastbilsmarknaden i USA hade till exempel en av sina största nedgångar i början av november på grund av att återförsäljarnas lager redan var fyllda. Enligt våra källor finns det också stora lager av elektronik och datortillbehör tillverkade i Kina som väntar på att säljas.

Stora amerikanska teknikföretag har meddelat att de har sagt upp personal. En svagare arbetsmarknad i USA pekar också på lägre räntor nästa år.

Feds Powell har gjort klart att centralbanken vill se flera månaders bevis på en avtagande inflationstakt innan den eventuellt omprövar sin nuvarande aggressiva räntepolitik.

Amerikansk 10-årig statsobligationsränta (i %), tvåårsdiagram (i USD)

2022-11-17_CS2
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Sammantaget anser vi att aktiemarknaden är på väg in i en konsolideringsfas där en återhämtning nedåt inte kan uteslutas. Vi kan behöva se en omskakning innan ett mer uthålligt rally kan inledas.

En konsekvens av det övervägande positiva sentimentet på aktiemarknaden förra månaden är att VIX (amerikanska volatilitetsindex) återigen har nått relativt låga nivåer. Att köpa VIX kan vara ett sätt att skydda sin portfölj mot en nedgång.

Vissa områden kan potentiellt utvecklas till kriser och påverka aktiemarknaderna negativt. Sådana scenarier inkluderar en finansiell krasch i form av skuldkollaps för något betydande företag eller sektor. En annan risk är kriget mellan Ryssland och Ukraina, där en raketattack i östra Polen illustrerar potentialen för en upptrappning av detta krig.

VIX, ett dagligt ettårigt indexkursdiagram (i USD)

2022-11-17_CS3
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

VIX nådde botten runt 22,5 den 11 november i ett cykliskt mönster av upp- och nedgångar. Samtidigt nåddes den senaste toppen på omkring 32 så sent som den 12 oktober.

VIX, a Veckovisa femåriga indexkursdiagram (i USD)

2022-11-17_CS4
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Taggar: