Investeringsidé

Konsumenternas utgifter gör Zalando värt en extra tanke

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
22.11.2022 | 1 Minimiera
GettyImages-517043578_BW (1).jpg

Värderingen av e-handelsaktier som Zalando har pressats. Som framgår av diagrammet nedan har Zalandos värdering mer än halverats under det senaste året.

Däremot ökade de amerikanska konsumtionsutgifterna i september med 0,6 procent och överträffade analytikernas förväntningar, som var 0,4 procent. Oktobersiffrorna publiceras den 1 december och förväntningarna är en tillväxt på 0,7 procent. I Europa var tillväxten av konsumtionsutgifterna på årsbasis negativ i september men ökade sekventiellt. Fortsatt förbättrad konsumtion skulle tala för ett starkt fjärde kvartal, inklusive julhandeln, vilket i sin tur skulle kunna ge Zalandos aktie ett visst spekulativt köptryck.

Om man tittar på det dagliga kursdiagrammet för Zalandos aktie kan man se att Zalando försökte bryta över det fallande MA200 men misslyckades. Nästa nedåtgående nivå ligger runt MA20, för närvarande på 27,5 euro.

Zalando, dagligt ettårigt aktiekursdiagram (EUR)

2022-11-22_CS2
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

I det veckovisa diagrammet nedan är momentum negativt men förbättras, vilket visas av MACD.

Zalando, veckovis femårig aktieprisgraf (EUR)

2022-11-22_CS3
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Taggar: