Investeringsforslag

Will Britannia rule again?

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
27.10.2022 | 2 minutters lesetid
GettyImages-92802783 (1).jpg

The UK stock market may catch up to FX tailwinds and sector exposure.

Equity markets seem to have bottomed mid-October and are set for a positive start to Q4 2022. The rise in interest rates and the US dollar rally has stalled at least temporarily. This has contributed to relief for interest-rate-sensitive stocks. Although profit growth is slowing, the Q3 2022 earnings season has also defied some fears of a rapid slowdown. However, according to FactSet, even as the percentage of companies of the S&P500 beating revenue estimates (70 per cent) are higher than usual, the Earnings per Share (EPS) beat of around two per cent is below the average of almost nine per cent, implying some margin disappointments.

For US companies, the FX headwind is a factor. In this environment, we see diversification to equity markets outside the US as a promising strategy.

The UK has had its fair share of political turbulence in recent months, but that may abate now following the appointment of Rishi Sunak as the New UK Prime minister. We believe the FTSE100 offers good diversification, with high exposure to, e.g., Energy, Financials and Consumer staples. Almost 70 per cent of revenues are generated overseas, and the weak British pound is a tailwind for revenue growth. The technology sector is only a tiny proportion of the index, which could be a relative advantage when the tech giants report disappointing results.

Index weight comparison by sector between FTSE and S&P500

2022-10-26_CS1.png
Source: Global Investment Strategy (GIS) as of 29 June 2022.

Although FTSE100 is a relative winner year-to-date, it has lagged other equity markets in the last month.

Stock indices performance on October 25, 2022, (One month)

2022-10-26_CS2.png
Source: S&P Capital IQ. FTSE 100 Index in GBP, S&P 500 in USD, OMX 30 Index in SEK.

From a technical perspective, the index had bounced off the weekly 200 MA, which we see as a critical support level.

FTSE (in GBP), a weekly five-year price chart

2022-10-26_CS3.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

FTSE (in GBP), a daily one-year price chart

2022-10-26_CS4.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.