Investeringsforslag
Annonse

Are we there yen?

Carlsquare
20. okt. 2022 | 2 minutters lesetid

It has been over 20 years since the Japanese Yen reached the same lowly levels where it is at currently. Hovering just under 150 ¥ per $US on Monday, the currency is as weak as it was in 1998 when the bank of Japan intervened.

The currency has lost more than 20 % of its value YTD, something that in turn has sparked the interest of many investors looking for assets at a discount. With large private equity companies such as KKR, Blackstone and CVC increasing their investments in the country, there is no denying that the loose fiscal policies and overall financial environment in Japan is enticing for investments.

Japan has always been a big exporter in some areas, e.g., electronic devices, and a big importer in other areas, e.g., oil. With the current weak yen both importers and pensioners are suffering as prices rise with the overheated economies of the world. While all the other nations are tightening their policies in order to try and stem the flow of rampant inflation, Japan sticks out. Being the only one left doing something others have stopped doing begs the question: are you brave or naïve?

Due to the release of the consumer price data on Friday 21 October and with a government that has seen better days in terms of approval, it is likely an intervention just might be around the corner. This intervention could turn the tide and stop Japan from being the fiscal equivalent of the odd-one-out.

United States dollar vs Japanese Yen Spot (USD/JPY), daily one-year price chart

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results

United States dollar vs Japanese Yen Spot (USD/JPY), weekly five-year share price chart

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.