Column

Nonfarm payrolls on Friday, what's cooking

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
06.10.2022 | 1 minutters lesetid
GettyImages-511801202_BW.jpg

To fight inflation, the Fed is doing its best to cool the labour market and the economic demand. Friday's (7 October) release of nonfarm payrolls for September in the US will show whether the central bank's efforts are answered or not. Looking at the falling data for initial jobless claims in September, the Fed’s efforts do not seem to have any effect. Nevertheless, this week, ahead of the nonfarm payrolls, the ten-year US Treasury yield has declined. The upcoming job data can thus again put upwards pressure on the interest rates.

Initial jobless claims (1,000), 13 January-5 October 2022

2022-10-05_CS1.png

Source: Department of Labor and Carlsquare.

Falling interest rates have weakened the USD. As shown in the chart below, EUR/USD is trading close to resistance in the shape of a falling trendline. Does this provide an opportunity to sell EUR/USD?

EUR/USD, daily one-year price chart

2022-10-05_CS2.png

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

EUR/USD, weekly five-year share price chart

2022-10-05_CS3.png

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.