Column

Strukturen i en mulig bunnformasjon

QaPYDqYF_400x400.jpg
Karl O.Strøm
30.09.2022 | 4 minutters lesetid
GettyImages-660566251.jpg

Både bunner og topper kan ha gjenkjennbare former. Å være bevisst dette kan være et viktig verktøy for timing.

Å studere topper, bunner, trender og trendendringer er et stort tema innen teknisk analyse. Å beskrive det fyldig passer derfor bedre i en bok enn i en artikkel. I disse tider er det dog mange (inkludert meg) som sitter og ser på markedet og leter etter signaler på at vi er på en handlbar bunn. Rett og slett et fornuftig nivå å ta på nye posisjoner, med en antatt god risk reward. Hva kan man se etter? Vel, en slik bunn kan ha en viss «anatomi», og å være bevisst denne kan være til hjelp.

La meg først si at det er forskjell på en bunn og bunnen. Hva som ender opp med å være den endelige lavpunktet i et bearmarked vet man kun i ettertid. Slike markedsbevegelser kan være lenger enn man tror, og fallene kan være dypere. Underveis kan det dog være mange handlbare bunner som gir gode muligheter for en trader. Dette artikkelen er beskrivelse av et mulig slik oppsett.

V, U, W eller «boks» form på bunnen

De klassiske V-formede bunnene der prisene kommer rett ned og går rett opp igjen inntreffer etter min erfaring hyppigere i et bullmarked enn et bearmarked. I et underliggende sterkt marked vil de fleste bunner være korte, og kjøpes raskt.  De kan også opptre i form av en skikkelig panikk-bunn der aksjer dumpes og tvangsselges i stor skala. Slike bunner kan være V-formet i både bull og bearmarkeder.

Oftere ser man dog at en utbunning ikke er et enkelt punkt (som i den V-formede), men heller tar form av en noe lengre prosess. Den kan da ofte se ut som en U, W en «boks» eller en kile. Poenget å merke seg er at prisene gjennomgår en periode med konsolidering, og at en trader kan ta signal av denne ettersom hvilken ende den bryter ut av konsolideringen på. La oss se på nåværende situasjon i NASDAQ 100 som et eksempel, og gå igjennom den i to charts.

Aktuelt eksempel

Chart 1 viser daglige candlesticks for NASDAQ 100 futures hittil i år. Vi ser at indeksen er i nedtrend gjennom at prisene ligger under sitt 200 (blå kurve), 100 (gul), 20 (lys grå) og 8 (mørk grå) glidende snitt. Vi ser også at NASDAQ de siste dager har berørt og snudd på samme nivå som i juni. Denne formasjon kalles «dobbel bunn», og er en mulig teknisk bunnformasjon.

Ved dette nivået har indeksen de siste dager gått sidelengs i en forholdsvis trang boks. Dette er konsoliderende prisoppførsel, og hvilken vei indeksen velger å bryte ut av boksen på vil gi signaler om videre retning. Alt dette er relativt logisk. Vi ser dog også at indeksen forrige dag testet sitt 8 dagers glidende snitt fra undersiden, og foreløpig har blitt avvist ved dette nivået (rød candlestick i dag). Dette er ikke bullish prisoppførsel, men så er vi også i et bearmarked. La oss zoome inn litt i chart 2, og jeg kommenterer under chartet.

2022-09-30_KO1.png
Chart 1 – NASDAQ 100 futures(USD) hittil i år med daglige candlesticks. Kilde Infront.
2022-09-30_KO2.png
Chart 2 NASDAQ 100 futures(i USD) med 1-times candlesticks. Kilde Infront.

I chart 2 ser vi samme chart, men her med 1 times candlesticks. Vær oppmerksom på at indeksfutures på NASDAQ handles 23 timer i døgnet, så det blir mye data. Noen velger å ta med kun perioden der USA er åpent, men jeg foretrekker å vise alt, da disse kan handles med god likviditet hele tiden. Vontobel har eksempelvis flere produkter som følger denne og de andre indeksfuturene.

I chartet ser vi samme tradingrange som i chart 1, men med større oppløsning. Vi ser også at topp- og bunn nivåene i trandingrangen typisk har blitt testet flere ganger. Flere ganger ser vi et kjapt spir (veke på candlesticks) opp eller ned gjennom dette nivået, men vi ser også en periode der indeks lå et par timer under bunnivået. Dette er relativt vanlig teknisk oppførsel. Tradere kan kalle det likviditetsfelle, stop-loss jakt, eller liknende. Kunsten er å være lett på tå ved disse nivåene når man trader. Om det blir et etablert brudd ser man ofte en fortsettelse av trenden i retning bruddet, og bevegelsen kan komme raskt.  

Jeg har også markert midten på boksen med en trangere grønn firkant som illustrerer midten av tradingrangen. Etter gårsdagens sterke kursoppførsel (lang blå candlestick i chart 1) var det nok mange som trodde vi skulle få en follow-up i dag. I chart 2 ser vi at kursene har falt tilbake til midten av tradingrangen igjen. Om man skal ha noe tro på et scenario med brudd opp bør helst ikke prisene gå lavere enn midten av rangen i et slikt oppsett. Neste skritt vil da være å vente på at de korte glidende snittene brytes på oppsiden, og at toppen av boksen etter hvert tas ut. Holder ikke midten av rangen vil en test av bunnene raskt bli aktuelt. Brytes bunnene er det et nytt sterkt negativt signal om fortsettelse av nedtrenden.

Grunnen til at jeg trakk frem dette chartet var at det er en ganske typisk oppførsel innad i trender, og kan gi flere interessante måter å angripe for en trader. Vær dog oppmerksom på at mange proffe tradere og Market-Makere sitter og ser på de samme chartene. De mest åpenbare stop-loss nivåene vil typisk bli testet, noe vi ser med de raske «vekene» på timeschartet. Det skal sannelig ikke være for lett, men det vet vi alle.

2022-09-30_KO3.png
Kilde: Bloomberg. Fem års diagram over NASDAQ-futures (i USD)

Det kan for øvrig nevnes at det klassiske mønsteret beskrevet her kan gjenta seg både i kortsiktige og langsiktige charts, og dermed gi muligheter for både de som handler helt korte trades og de som er ute etter lengre bevegelser.

Disclaimer: Etter mange år i meglerbransjen utgav jeg i 2021 «Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer», og lanserte et hedgefond som handler etter prinsipper beskrevet i boken. Vontobel spurte om jeg ville skrive innlegg til deres blogg, i likhet med hva tradere og forvaltere gjør i andre land. Det understrekes at intet av det som skrives på denne blogg er å anse som personlig rådgivning eller konkret oppfordring til å ta posisjoner. Enhver må selv være ansvarlig for sine beslutninger, og sette seg godt inn i produktene man benytter.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.