Investeringsforslag

SPX: Short-term weakness before the midterm rally?

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
15.09.2022 | 2 minutters lesetid
GettyImages-172161080 (1).jpg

Stock markets enjoyed a decent bear market rally during the summer. However, the pattern of historical seasonality may be repeating itself as S&P500 fell back (-4.2 %) in August. In September, the index stands at about 3,900, being slightly down for the month after previously rising almost four per cent.

US inflation in August was higher than expected, and the news prompted a wide sell-down on September 13 from fears of more aggressive tightening by the Federal Reserve. The ten-year rate rose to a similar level as in mid-June. At that time, the S&P 500 was down at just above 3,600. In other words, there is a continued downside in the index, all else being equal.

Historically, September is the weakest month of the year for the S&P500 (with an average return of minus 1% since 2028). While seasonality is unfavourable in the short term, there may soon be a silver lining as Q4 is traditionally the strongest quarter. This is especially true for the so-called mid-term years of the Presidential cycle. According to Bank of America, S&P500 Q4 returns in mid-term years are about 5.5 % on average, vs 2.8 per cent for Q4. When the market is already down YTD, this difference, in return, seems to be further accentuated. Of course, 2022 is, in fact, a mid-term year with US congress elections on November 8.

According to the Economist, the Democratic Party will likely gain a majority in the Senate as the party should benefit from the heated Abortion debate. The Republicans look set, however, to win the majority in the House of Representatives. We believe markets will regard a divided congress as a positive.

S&P500 index(in USD) Average Q4 returns

2022-09-15_CS1.png

Source: Bank of America and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Mid-terms = Mid-term years of the Presidential cycle

From a technical perspective, S&P 500 fell below the Fibonacci 50 level of the June to August Bear market rally, which indicates more weakness. We would watch 3,900 as an important support. If it does not hold, there is indeed a clear downside to the 3,700, and possibly 3,600, levels. On the upside, the local September top of 4,100 is a reasonable first target before a major resistance at 4,200. 

S&P500 (in USD), daily 12-month price chart

2022-09-14_CS2.png

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

S&P500 (in USD), September 2017 to September 2022 price chart

2022-09-14_CS3.png

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.