Investeringsforslag

Falling momentum for US yields. Is it temporarily?

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
13.09.2022 | 2 minutters lesetid
GettyImages-1202269580.jpg

Momentum for the US 10-year Treasury yield is fading after a strong rally starting at the beginning of August. That is visualised by the falling MACD histogram marked at the bottom of the chart below.

US 10-year Treasury yield (%), one-year daily chart

2022-09-12_CS1.png
Source: Infront. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

In the wake of falling momentum for the US 10-year Treasury yield, the USD has weakened against the euro.

EUR/USD (%), one-year daily chart

2022-09-12_CS2.png
Source: Infront. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

However, in parallel, Fed’s Powell continues to express his intention to fight inflation, despite the risk of recession. An increase in the target rate by 75 points is expected on 21 September 2022, with a probability of 90 per cent. Interestingly, another 75-point increase is starting to sneak up on the table for the Fed November meeting – the market is currently discounting a rate hike of 75 basis points in November with a probability of 10.4 per cent. One week ago, the probability was zero.

2022-09-12_CS3.png
Source: CME Group. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Suppose the bond market continues to see an increasing probability for a 75-basis point increase in November. In that case, the weakness in the USD may be over – meaning that the purchasing power of investors holding other currencies decreases. That could, in turn, weaken commodities traded in USD, such as gold or oil.

Below is the one-year daily chart for brent oil. As can be seen, brent is under pressure, and the downside risk is quite substantial. Is the last day’s increase in the oil price an opportunity to sell?...or is the weakness in the USD only temporary?

Brent oil price (USD per barrel), one-year daily chart

2022-09-12_CS4.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Brent oil price (in USD per barrel), five-year weekly chart

2022-09-12_CS5.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.