Investeringsforslag
Annonse

FTSE- a hedge given inflation and recession risk

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
23. aug. 2022 | 2 minutters lesetid
GettyImages-637693846 (1).jpg

The positive stock market trend that we have experienced during July is now broken. Several indicators support the current downturn in the stock markets based on US S&P500 being the leading index. The most important indicator is the USD High Yield Corporate Bond ETF HYG, which has broken down (i.e., a declining risk appetite for US high-risk corporate bonds).

Another negative factor for stock markets is that the USD has continued to strengthen. This tends to depress world stock market indices. In addition, energy and metals prices have rebounded upwards again, which could trigger higher interest rates.
 
Although interest rates have turned upwards ahead of the Fed's meeting in Jackson Hole later this week, real interest rates remain negative. Reminiscent of the 1970s, the energy sector now accounts for a very large share of the S&P500 index's growth in aggregate corporate profits. During the oil crisis that began in 1973, the spike in interest rate came some two years later, i.e., with a delay.

Looking at the performance of the world's major stock market indices, the UK FTSE index appears to be the perfect hedge, with its large share of Consumer Staples, Energy, Financials and Materials. At the same time, the FTSE has an extremely low proportion of IT stocks, whose valuation has been depressed by investors' increasing return requirements.

2022-08-23_CS1.png
Source: Global Investment Strategy (GIS) as of 29 June 2022.

US stock markets indices, led by the S&P500 and Nasdaq, account for almost 60 per cent of the total market capitalisation of the world's stock exchanges. Hence, a bet against S&P500 is a bet against the global world index.

2022-08-23_CS2.png
Source: www.di.se, www.cnbc.com

The FTSE index has generated a positive return of 2% so far this year. At the same time, the index has rebounded strongly twice, in March and July. The decline in July was of a similar magnitude to, i.e., Boliden shares with their exposure to the zinc and copper prices.

2022-08-23_CS3.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

From a technical perspective, the FTSE, despite having outperformed other world stock market indices, seems to have approached a peak that it has historically not managed to surpass.

2022-08-23_CS4.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

A long position in the FTSE and a corresponding short position in the S&P500 is a bet that this year's stock market and industry trends will last for yet at least some months.

2022-08-23_CS5.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.
2022-08-23_CS6.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.