Investeringsforslag
Annonse

Bidens $280B “Chip and Science Act” – What is the Taiwanese hedge?

Carlsquare
11. aug. 2022 | 1 minutters lesetid

Yesterday US president Joe Biden signed a bipartisan bill to strengthen U.S competitiveness with China on chip manufacturing. The bill, called “The Chips and Science Act”, will give US chip manufacturing companies roughly $52 billion as well as billions in tax breaks, to encourage investments in the semiconductor industry.

The Taiwanese-based sector favourite, TSMC, has dominated in technology and market share but the imminent and growing geopolitical risk with China has dragged the stock down to a PE level below its 2017-2022 average. Viewing some of the US companies in the chip manufacturing pool, valuations have moved somewhat similar during 2022 with NVIDIA having the highest PE valuation and INTEL the lowest.

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Looking strictly at valuations, a buy on INTEL could be a favourable sector hedge boosted by the Biden administration, against the geopolitical uncertainty in Taiwan.

 

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Hvis produktvalutaen er forskjellig fra valutaen til den underliggende eiendelen, vil verdien av et produkt også avhenge av valutakursen mellom de respektive valutaene. Som et resultat kan verdien av et produkt svinge betydelig.

Investorer i produktene er utsatt for risikoen for at utstederen eller garantisten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til produktene. Et totalt tap av den investerte kapitalen er mulig. Produktene er ikke underlagt noen depositumsbeskyttelse.