Investeringsforslag
Annonse

Aksjerally drevet av lavere renter

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
20. des. 2023 | 3 minutters lesetid
GettyImages-985364322 (1).jpg

I store deler av 2023 hadde gullprisen motvind fra stigende renter. Nå har vinden snudd til fallende renter, noe som særlig vil være gunstig for sykliske aksjer og eiendomsaksjer. Vi tror imidlertid at gullet snart vil begynne å stige igjen, ettersom lettelser fra sentralbankene historisk sett ofte har vært positivt for gullet. Fra et teknisk synspunkt er indeksgrafene mindre overbevisende.

Ukens case: Tid for å skinne for alt som er gyllent

Gull har hatt en overraskende god utvikling i 2023 til tross for at det har vært motvind i form av stigende renter i store deler av året. Den siste tiden har vinden snudd i edelmetallets favør i takt med at rentene har falt kraftig. De dueaktige utsiktene på det siste FOMC-møtet i Federal Reserve ser ut til å bekrefte at rentetoppen er bak oss for denne gang. Fed signaliserer nå rentekutt i løpet av 2024. Når sentralbankene begynner å lempe på reglene, er det vanligvis positivt for gullet.

Gullpris (USD per oz) mot Fed funds rate, ettårig daglig diagram siden desember 1999

Gold vs fed funds.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

Gullprisen har vært volatil i det siste og har nådd nye toppnoteringer (i USD) før den har falt. Prisutviklingen er imidlertid positiv og understøttes av fundamentale forhold. Fjerde og første kvartal er sesongmessig sterke perioder for gullprisen i et historisk perspektiv.

Gull (USD pr. oz), ettårig daglig diagram

gold one year.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

Aksjene i gullgruveselskapene har ikke holdt tritt med selve metallet. Under oppgangen i aksjemarkedet i 4. kvartal 2023 ser det ut til at investorene har foretrukket aksjer i mer sykliske og rentesensitive selskaper. Vi tror imidlertid at investorenes fokus snart kan komme til å vende seg mot etternølerne, inkludert gullgruveselskapene. En tommelfingerregel er at gullgruveaksjer beveger seg omtrent dobbelt så raskt som gullprisen på grunn av den operative hevstangen. Dette skyldes at gruveselskapene har en kostnad for å utvinne metallet. Et forbehold er at kostnadsinflasjonen har vært en motvind for mange gruveselskaper de siste tre årene. Den siste tidens lavere oljepriser kan imidlertid gi en viss lettelse. De største gullgruveselskapene er børsnotert i USA og Canada, deriblant Newmont, som er sektorens ledende aktør.

Gull (USD per oz) vs. Newmont, hittil i år, daglig diagram

Gold vs NEM YTD.jpg
Kilde: S&P Capital IQ og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

Gull (USD per oz), femårig ukediagram

gold five year.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

Makroøkonomiske kommentarer

Feds rentemelding onsdag 13. desember reduserte renten på toårige amerikanske statsobligasjoner med rundt 30 basispunkter, fra ca. 4,6 % til ca. 4,3 %. Denne renten har siden steget noe til 4,4 %. Lavere renter skaper et nytt miljø som bør være gunstig for sykliske selskaper, eiendom og til en viss grad informasjonsteknologi. Siden november 2023 har vi sett en tendens til at FANG- og vekstselskaper som Nvidia har tapt terreng i forhold til S&P 500, til tross for at kvartalsresultatene har vært bedre enn forventet.

OMX inneholder betydelig flere sykliske og rentesensitive selskaper enn S&P500. Dette forklarer hvorfor OMX30 steg med 8,5 % den siste måneden, mens S&P500 bare steg med 5,4 %.

Den amerikanske PCE-inflasjonen nådde allerede i juni 2022 en topp på 7,1 prosent og har falt siden da. PCE-inflasjonen for oktober 2023 var på 3,0 prosent. PCE-inflasjonen for november 2023, som offentliggjøres fredag 22. desember, forventes å vise en ytterligere nedgang til 2,9 prosent.

VIX, et mål på volatilitet som også viser graden av usikkerhet blant investorene, har falt til de laveste nivåene siden før covid-pandemien. Med rentekutt i horisonten er det naturlig at frykten i markedet begynner å avta.

Det er også noen store amerikanske selskaper som rapporterer denne uken; Micron Technology, General Mills og Toro onsdag 20. desember og Nike, Cintas og Paychex torsdag 21. desember.

US HYG ETF, femårig ukediagram

HYG 5 YR.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

VIX, femårig ukediagram

VIX 5 YR.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

Redusere risikoen med en spread på overkjøpte nivåer?

Til tross for ikke-dovish kommentarer fra flere Fed-medlemmer, ser det ikke ut til at oppgangen vil ta slutt. For S&P 500 ligger neste nivå på oppsiden rundt 4 800. Legg merke til at RSI ligger på overkjøpte nivåer. Kjøper de såkalte smarte investorene fortsatt, eller er det grådighet som driver kappløpet på disse nivåene?

S&P 500 (i USD), toårig daglig diagram

SPX 1yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

S&P 500 (i USD), femårig ukediagram

SPX 5yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

I mellomtiden handles Nasdaq 100 på et nytt rekordhøyt nivå.

Nasdaq 100 (i USD), toårig daglig diagram

NDX 1yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

Nasdaq 100 (i USD), femårig ukediagram

NDX 5yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

OMXS30 har fortsatt et stykke igjen til gapet og toppnoteringene fra 2022. Kanskje bør man kjøpe en spread, kort S&P 500 og lang OMXS30?

OMXS30 (i SEK), toårig daglig diagram

OMX 1yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

OMXS30 (i SEK), femårig ukediagram

OMX 5yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

På den annen side mister DAX momentum, noe som illustreres av et svakt salgssignal i MACD. Det er på nivåer som overgår de som ble nådd i 2022. Kanskje lang OMXS30 og kort DAX kan være en enda mer attraktiv spread? Det er også vanskelig å se bort fra den skummelt utseende dojien i ukediagrammet som ble generert i forrige uke.

DAX (i EUR), ettårig daglig diagram

DAX 1yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

DAX (i EUR), femårig ukediagram

DAX 5yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

Det fulle navnet på forkortelser som er brukt i den foregående teksten:

EMA 9: 9-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt.
Fibonacci: Det finnes flere Fibonacci-linjer som brukes i teknisk analyse. Fibonacci-tall er en sekvens der hvert påfølgende tall er summen av de to foregående tallene.
MA20: 20-dagers glidende gjennomsnitt
MA50: 50-dagers glidende gjennomsnitt
MA100: 100-dagers glidende gjennomsnitt
MA200: 200-dagers glidende gjennomsnitt
MACD: konvergensdivergens for glidende gjennomsnitt

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.


Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.


Investorer i produktene er utsatt for risikoen for at utstederen eller garantisten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til produktene. Et totalt tap av den investerte kapitalen er mulig. Produktene er ikke underlagt noen depositumsbeskyttelse.


Verdien av produktene kan falle betydelig under kjøpesummen på grunn av endringer i markedsfaktorer, spesielt dersom verdien av den underliggende eiendelen faller. Produktene er ikke kapitalbeskyttet.


På grunn av gearingseffekten er det økt risiko for tap (risiko for totaltap) med gearingprodukter, f.eks. Bull & Bear-sertifikater, Warrants og Mini Futures.


Produkt- og eventuelle finansieringskostnader reduserer verdien av produktene.


Hvis produktvalutaen er forskjellig fra valutaen til den underliggende eiendelen, vil verdien av et produkt også avhenge av valutakursen mellom de respektive valutaene. Som et resultat kan verdien av et produkt svinge betydelig.


Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.