Investeringsforslag
Annonse

Det trengs mer energi for at aksjerallyet skal fortsette

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
29. nov. 2023 | 4 minutters lesetid
GettyImages-1251892822.jpg

Ukens eksempel er Bayer, som kan overraske positivt etter en rekke skuffelser. Oppgangen i amerikanske aksjer har blitt bredere, og det trengs nye triggere i tillegg til lavere renter for at oppgangen skal fortsette.

Ukens case: Bør man være på vakt overfor BAYER?

Bayer AG har hatt et turbulent år, og aksjen har falt med over 30 % hittil i år. Selskapet fikk nylig en dobbel knockout i form av en kansellert fase III-studie og 1,56 milliarder dollar i forlikskostnader fra en rettssak i Missouri, USA. Selskapet er under sterkt press, men med en relativt ny administrerende direktør kan det se ut til at utviklingen er i ferd med å snu.

Bayer AG er et globalt life science-selskap som opererer gjennom tre forretningssegmenter: Crop Science, Pharmaceuticals og Consumer Health. Det første segmentet tilbyr kjemiske og biologiske plantevernprodukter som plantevernmidler. Den andre kategorien fokuserer på reseptbelagte legemidler, hovedsakelig innen kardiologi og kvinnehelse, men også innen spesialisert behandling av blant annet onkologi og hematologi. Det tredje forretningsområdet fokuserer på reseptfrie legemidler innen områder som hudpleie og kosttilskudd.

Bayer AG-aksjen har vært urolig etter et par urovekkende overskrifter. For det første trakk Bayer tilbake kreftmedisinen Aliqopa fra det amerikanske markedet. Etter å ha blitt godkjent i henhold til den fremskyndede godkjenningsordningen i 2017 som tredjelinjebehandling for voksne med refraktært follikulært lymfom, feilet legemiddelet i en studie, noe som førte til at det ble trukket tilbake.

Seks dager etter at legemiddelet ble trukket fra markedet ble det kjent at Bayer avsluttet fase III-studien Ocean-Stroke, som undersøkte effekten av asundexians hos pasienter med atrieflimmer med risiko for hjerneslag. Anbefalingen kom fra en uavhengig dataovervåkningskomité, som påpekte at effekten var lavere enn i kontrollgruppen. Samme dag tapte Bayer en rettssak i Missouri i USA. Hovedingrediensen i Roundup, glyfosat, har lenge vært i søkelyset hos bønder som hevder at det er kreftfremkallende. Etter ni strake seire i rettssaker har Bayer i det siste begynt å tape, og det siste tapet er det fjerde i rekken. Tapet betyr at Bayer må betale 1,56 milliarder dollar i erstatning. Opphopningen av dårlige nyheter har ført til at aksjen har falt til over 30 % på tre måneder. Moody's førte til en ytterligere nedtur, da de endret utsiktene for kredittvurderingen fra stabile til negative, og gjentok sin Baa2-klassifisering.

Det er flere grunner til at Bayer-aksjen har falt. Det er imidlertid mulig at markedene har overreagert. Det er mulig at investorene opprinnelig trodde at Bayer ville fortsette å vinne rettssaker. Nå, etter fire tap på rad, kan pendelen ha svingt den andre veien, og investorene forventer videre juridiske problemer. EU har nettopp forlenget godkjenningen av glyfosat med ytterligere ti år, noe som understreker den fortsatte etterspørselen. Dermed kan en seier i en rettssak få en større positiv effekt på aksjekursen enn forventet. I tillegg er det alltid en mulighet for å skille ut virksomheter, for eksempel Crop Science-segmentet. Dette ville gjøre det mulig for Bayer å fjerne en stor del av den juridiske risikoen og samtidig redusere gjeldsgraden i virksomheten. Med en relativt ny administrerende direktør er det mer sannsynlig at Bayer vil være i stand til å gjennomføre drastiske endringer, som å skille ut en del av virksomheten. Bayer-aksjen kan derfor være oversolgt, med potensial for en oppgang i løpet av de kommende månedene dersom konsernsjefen klarer å gjennomføre et større strategisk skifte eller hvis den juridiske situasjonen snur. 

Bayer (EUR), ettårig daglig diagram

BAYER_1YR.png
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Bayer (EUR), ukentlig femårsdiagram

BAYER_5YR.png
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Makroøkonomiske kommentarer

Den siste tiden har børsoppgangen blitt bredere, noe som er oppmuntrende. Det var noen få teknologigiganter som drev oppgangen på det amerikanske aksjemarkedet, men nå viser flere aksjer styrke. I øyeblikket handles rundt 54 % av selskapene i S&P 500-indeksen over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt. Til sammenligning var andelen bare 10 % for en måned siden. For at aksjemarkedet skal fortsette å stige, er det positivt at flere aksjer nå bidrar til oppgangen. Etter vår mening er oppgangen i S&P500 hovedsakelig knyttet til lavere renter i USA.

Investorenes risikovilje har økt noe den siste tiden, men ikke mye. HYG ETF (grafen nedenfor), som speiler amerikanske søppelobligasjoner, har hentet seg noe inn igjen, men ligger fortsatt på historisk lave nivåer.

HYG ETF i USA, ukentlig femårsdiagram

HYG_5 YR.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Torsdag 30. november publiseres KPI for eurosonen for november og PCE for USA for oktober. Disse tallene vil være viktige for rentenivået og dermed for aksjemarkedet.

Salesforce og Dell legger frem sine kvartalsresultater i dag, henholdsvis onsdag 29. november og torsdag 30. november. 

Sitter fast ved motstanden fordi det trengs nye triggere

Amerikanske 10-årige statsrenter konsoliderer, mens den 2-årige statsrenten er på vei ned i små trinn. Dette har ikke vært nok til at oppgangen har fortsatt, og RSI indikerer fortsatt at indeksen ligger rundt overkjøpte nivåer. Det trengs nye triggere for at indeksen skal bevege seg. 

S&P 500 (i USD), ettårig daglig diagram

SPX 1 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

S&P 500 (i USD), ukentlig femårsdiagram

SPX 5 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Det samme gjelder for Nasdaq 100.

Nasdaq 100 (i USD), ettårig daglig diagram

NDX 1 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Nasdaq 100 (i USD), ukentlig femårsdiagram

NDX 5 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

OMXS30 har brutt opp over MA200, men mister for øyeblikket hastighet. Når det gjelder de amerikanske aksjeindeksene, trengs det en utløsende faktor for at den sterke oppgangen skal fortsette.

OMXS30 (i SEK), ettårig daglig diagram

OMX 1 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

OMXS30 (i SEK), ukentlig femårsdiagram

OMX 5 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

DAX har kjørt seg fast i motstand og mister fart. EMA9, som for øyeblikket ligger på 15 878, fungerer som første støtte på nedsiden.

DAX (i EUR), ettårig daglig diagram

DAX 1 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

DAX (i EUR), ukentlig femårsdiagram

DAX 5 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Det fulle navnet på forkortelser som er brukt i den foregående teksten:

EMA 9: 9-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt.
Fibonacci: Det finnes flere Fibonacci-linjer som brukes i teknisk analyse. Fibonacci-tall er en sekvens der hvert påfølgende tall er summen av de to foregående tallene.
MA20: 20-dagers glidende gjennomsnitt
MA50: 50-dagers glidende gjennomsnitt
MA100: 100-dagers glidende gjennomsnitt
MA200: 200-dagers glidende gjennomsnitt
MACD: konvergensdivergens for glidende gjennomsnitt

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.


Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.


Verdien av produktene kan falle betydelig under kjøpesummen på grunn av endringer i markedsfaktorer, spesielt dersom verdien av den underliggende eiendelen faller. Produktene er ikke kapitalbeskyttet.


Investorer i produktene er utsatt for risikoen for at utstederen eller garantisten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til produktene. Et totalt tap av den investerte kapitalen er mulig. Produktene er ikke underlagt noen depositumsbeskyttelse.


Hvis produktvalutaen er forskjellig fra valutaen til den underliggende eiendelen, vil verdien av et produkt også avhenge av valutakursen mellom de respektive valutaene. Som et resultat kan verdien av et produkt svinge betydelig.


På grunn av gearingseffekten er det økt risiko for tap (risiko for totaltap) med gearingprodukter, f.eks. Bull & Bear-sertifikater, Warrants og Mini Futures.


Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.