Column
Annonse

Microsoft

2022-09-20_KOS.png
Karl O.Strøm
23. nov. 2023 | 3 minutters lesetid
GettyImages-468714022_super.jpg

Microsoft er ved slutten av november det amerikanske selskapet med nest høyest markedsverdi, kun så vidt slått av Apple. MSFT vekter 7,29% av S&P 500 indeksen og hele 10,49% av NASDAQ 100. Dette er mye, og eksempelvis over maksgrensen på 10% for vekting i enkeltselskap om man skal følge den norske verdipapirfondloven. Selskapet er blant de med lengst historikk av dagens tech-giganter, og verdt å ta en kikk på.

Historikk og posisjon

Microsoft tilhører den typen selskaper som leverer produkter de fleste av oss bruker hver eneste dag. Jobber man på et kontor og bruker PC er sjansen stor for at operativsystemet er en variant av Microsoft Windows, og at Office-pakken med Outlook Mail, Word tekstbehandling, Excel regneark og Powerpoint for presentasjoner er installert. Det fins alternativer til alle disse, men den samlede pakken gir Microsoft en enormt sterk posisjon. De har utviklet og styrket denne gjennom flere tiår, og over tid bygget en rekke verdiøkende tjenester omkring sitt kjerneprodukt.

Selskapet ble startet i 1975 av barndomsvennene Bill Gates og Paul Allen. Den første aktiviteten omfattet programvare til Altair’s 8800 Microcomputer og navnet ble derfor en blanding av «Microcomputer» og «Software». Deres store gjennombrudd kom 5 år senere i 1980, da de inngikk et samarbeid med IBM om å utvikle et operativsystem for det nye produktet IBM Personal Computer, altså en PC. Dette resulterte i Microsofts MS-DOS, som ble det dominerende operativsystemet for PC’er. Enda 5 år senere, i 1985 ble første versjon av det grafiske brukergrensesnittet Windows introdusert som en konkurrent til Apple’s populære Macintosh. I 1990 kom de med kontorpakken Microsoft Office inneholdende de programmer vi alle kjenner som Word, Excel, Outlook og Powerpoint.

I 2010 ble Microsofts sky-tjeneste Azure lansert, og selskapet er den dag i dag en av verdens største aktører på også dette området. Til sist må man nevne AI, som er det hotteste tema i aksjemarkedet akkurat nå. Det har fått mest oppmerksomhet at Microsoft har en stor eierpost i OpenAI, som står bak Chat GPT. I skrivende stund er det uro i dette selskapet, og dets CEO har nettopp meldt overgang til nettopp Microsoft. Utover dette har utvikler og tilbyr Microsoft også AI-verktøy knyttet til sin sky-plattform og andre tjenester. At de er og vil være en betydelig aktør på AI-området er det ikke tvil om.

Microsoft har altså en meget sterk, ja nærmest monopolistisk posisjon på flere av sine forretningsområder. De har vært veldig flinke til å bygge videre på dette og å utvikle lønnsomheten. For noen år siden gjennomførte de et vellykket skifte fra å selge sin software 1 gang (ved kjøp av PC) til å selge den som årlig abonnement. Dette har vært ekstremt lønnsomt, og gir sammen med skybaserte tjenester (inkludert AI) en sterk kontantstrøm inn til selskapet.  

Livet med Microsoft

Jeg opplevde selv at første versjon av Windows ble introdusert mens jeg hadde data-undervisning på videregående, og i hele tiden etter dette har Microsofts produkter vært en del av livet både i jobb og privat. Det må dog sies at produktene er av typen jeg bruker, men ikke liker. Operativsystemet har gitt talløse timer med frustrasjon, og først de aller siste variantene fungerer tilnærmet så bra som Apple’s. Excel har fortsatt de samme bugs og feilmeldinger som for 20 år siden, og den norske ordlisten i Word er verken oppdatert eller samordnet med den tilsvarende listen i Outlook. I det hele virker det som brukeropplevelse ikke står i høysetet. Jeg tar meg også i å tenke at når de ikke klarer å få ordnet slike tilsynelatende easy-fixes, hvor bra kan da deres AI-verktøy være?

Men, men. Produktene virker i det store og hele greit og den samlede pakken av verktøy har en såpass dominerende posisjon at den er vanskelig å komme utenom.

Aksjen

Aksjer kan som alltid vurderes etter både fundamentale, tekniske og kvantitative kriterier. Microsoft følges av et stort kobbel analytikere, så å finne en ny vinkling der er vanskelig. I mine systemer kan jeg se S&P’s konsensusestimater, og de viser 35 sterke kjøpsanbefalinger, ytterligere 13 vanlige kjøpsanbefalinger og til sist 5 hold-anbefalinger. Ingen av 53 analytikere sier salg. Prisingen (P/E) ligger på 33,9 ganger årets estimerte resultat. Salgsveksten ventes å være 14,5% i forhold til i fjor, og vekst i inntjening pr. aksje omtrent det samme. Både balansen og regnskapet ser sunt ut. Det betales utbytter, og kjøpes tilbake aksjer. Alt i alt er det vanskelig å ha noe å innvende mot dette annet enn at aksjen ikke er billig. Den inverse av P/E tilsier en earnings-yield på 2,95% og det er lavere enn renten man kan få på obligasjoner i USA nå. Dyrt, men på nivå med  det de andre IT-gigantene handles på av multipler.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.


Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.


Investorer i produktene er utsatt for risikoen for at utstederen eller garantisten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til produktene. Et totalt tap av den investerte kapitalen er mulig. Produktene er ikke underlagt noen depositumsbeskyttelse.


Verdien av produktene kan falle betydelig under kjøpesummen på grunn av endringer i markedsfaktorer, spesielt dersom verdien av den underliggende eiendelen faller. Produktene er ikke kapitalbeskyttet.


På grunn av gearingseffekten er det økt risiko for tap (risiko for totaltap) med gearingprodukter, f.eks. Bull & Bear-sertifikater, Warrants og Mini Futures.


Hvis produktvalutaen er forskjellig fra valutaen til den underliggende eiendelen, vil verdien av et produkt også avhenge av valutakursen mellom de respektive valutaene. Som et resultat kan verdien av et produkt svinge betydelig.


Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.