Column
Annonse

Lavere inflasjon i USA sender S&P500 og gull oppover

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
15. nov. 2023 | 3 minutters lesetid
GettyImages-141339701 (4).jpg

Lavere amerikanske inflasjonstall for oktober førte til oppgang for S&P500 tirsdag ettermiddag 14. november. Nasdaq forventes å gjøre det bedre i et marked med fallende renter. Denne ukens case gjelder gull i forbindelse med Moody's nedgradering av den amerikanske statsgjelden.

Ukens case: Gull kan dra nytte av Moody's nedgradering av USAs kredittverdighet

Hvis man ser på en hundreårskurve over gullprisen, vil man bli slått av den raske økningen i gullprisen like etter årtusenskiftet. Markedet opplevde da at sentralbankene, med Fed i spissen, trykket store mengder nye penger (riktignok elektronisk). Realverdien av USD ble kraftig uthulet, og inflasjonsbeskyttede aktiva som gull og eiendom ble populære. Den stigende verdien på aktiva representerte reell inflasjon, i motsetning til den offisielt rapporterte inflasjonen, som i dag er relativt lav.

I dag er vi inne i en resesjon (Europa mer enn USA). Markedet spekulerer i når sentralbankene vil slutte å heve renten, og når de vil begynne å sette ned renten for å stimulere økonomien. I et slikt scenario kan de lettjente pengene tape terreng og drive investorene tilbake til inflasjonsbeskyttede aktiva som gull.

Gullprisene er vanligvis følsomme for renteendringer. Når realavkastningen er lav, synker alternativkostnaden ved å eie gull, og investorene vil sannsynligvis være villige til å betale en høyere pris i forhold til gullets langsiktige estimerte realverdi. Omvendt, når realavkastningen er høy, ønsker investorene sannsynligvis en rabatt på gullets langsiktige estimerte realverdi.

Fredag kveld nedgraderte Moody's utsiktene for USAs kredittverdighet til negative, med henvisning til høyere renter og mangel på effektive finanspolitiske tiltak for å håndtere landets store budsjettunderskudd. I løpet av helgen la Underhusets nye republikanske speaker frem et nytt forslag for å avverge en nedstengning av den amerikanske føderale administrasjonen 18. november.

Inflasjonen i USA, målt ved konsumprisindeksen, endte på 3,2 % i oktober, under de forventede 3,3 %, ifølge Bloomberg. Resultatet representerer en nedgang fra september, da inflasjonen på årsbasis var 3,7 %. Obligasjonsmarkedet reagerte kraftig på de amerikanske inflasjonstallene. Rentene på 2- og 10-årige amerikanske statsobligasjoner falt rundt 20 basispunkter etter inflasjonstallene. S&P500 var opp 1,8 % rundt kl. 16.20 norsk tid tirsdag 14. november, hovedsakelig på grunn av de lavere inflasjonstallene.

Akkurat nå har gullprisen tatt seg opp igjen, i stedet for å slite med å utvide oppgangen, ettersom investorene ikke lenger er skeptiske til inflasjonstallene for oktober.

Gull (USD per unse), ett års daglig graf

Gold 1 yr.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Gull (USD per unse), femårig ukediagram

Gold 5 yr.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Makrokommentarer

Rapporteringsperioden for 3. kvartal 2023 er nå stort sett over. Som vanlig har S&P500-selskapene rapportert bedre resultater enn forventet for 3. kvartal 2023. Samtidig har forventningene til 4. kvartal 2023 vært forsiktige til svakt negative. Ifølge Bloomberg News var ordet "svak etterspørsel" en av de mest brukte frasene under telefonkonferansene i 3. kvartal 2023.

Rapporteringsperioden for 3. kvartal 2023 er nå stort sett over. Som vanlig har S&P500-selskapene rapportert bedre resultater enn forventet for 3. kvartal 2023. Samtidig har forventningene til 4. kvartal 2023 vært forsiktige til svakt negative. Ifølge Bloomberg News var ordet "svak etterspørsel" en av de mest brukte frasene under telefonkonferansene i 3. kvartal 2023.

SP500 vs EPS growth 10 yr.jpg

Per fredag 10. november har 92 % av S&P500-selskapene rapportert resultatene for tredje kvartal. 81 % av S&P-selskapene har rapportert et resultat per aksje over det forventede, mens 61 % har rapportert høyere omsetning enn forventet. For 4. kvartal 2023 har 59 S&P500-selskaper gitt negative forventninger knyttet til EPS guidance, og 30 selskaper har gitt positive EPSforventninger.

Selv om resultatene for 3. kvartal 2023 var bedre enn forventet, noe som førte til høyere fortjeneste, har Wall Street-analytikerne senket forventningene til fortjeneste for 4. kvartal 2023 fra 8,0 % til 3,2 %, for 1. kvartal 2024 fra 8,0 % til 6,7 % og for 2. kvartal 2024 fra 11,5 % til 10,7 %.

Cisco legger frem sine kvartalsresultater i dag, onsdag 15. november. Kvartalsresultatene fra Alibaba og Walmart kommer i morgen, torsdag 16. november.

Nasdaq bør overprestere i et fallende rentemarked

S&P 500 forsøker å bryte over motstanden som utgjøres av MA100 ved 4 405. Fallende renter kan føre til et klart brudd, og indeksen kan være på vei mot nivåer rundt 4 500-4 600. Støtte på nedsiden finner vi rundt 4 320 etterfulgt av MA20, for tiden rundt 4 280.

S&P 500 (i USD), ettårig daglig diagram

SPX 1 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

S&P 500 (i USD), ukentlig femårsdiagram

SPX 5 yrxx.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Nasdaq 100 bør gjøre det bedre enn S&P 500 i en situasjon med fallende renter. Legg merke til MACD, som nylig genererte et kjøpssignal. Vil Nasdaq ha energi til å teste den tidligere lokale toppnoteringen fra i sommer?

Nasdaq 100 (i USD), ettårig daglig diagram

NDX 1 yrxx.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Nasdaq 100 (i USD), ukentlig femårsdiagram

NDX 5 yrxx.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

OMXS30 tester også motstanden. Avtagende inflasjon i USA kan meget vel være den utløsende faktoren som kan presse indeksen opp mot nivåer mellom 2 180-2 000.

OMXS30 (i SEK), ettårig daglig graf

OMX 1 yrxx.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

OMXS30 (i SEK), ukentlig femårsdiagram

OMX 5 yrxx.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

DAX ligger også ved motstanden. Merk at MACD nylig har generert et kjøpssignal. Neste nivå på oppsiden ligger rundt 16 000.

DAX (i EUR), ettårig daglig graf

DAX 1 yrxx.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

DAX (i EUR), ukentlig femårsdiagram

DAX 5 yrxx.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Merk: Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Det fulle navnet på forkortelser som er brukt i den foregående teksten:

EMA 9: 9-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt.

Fibonacci: Det finnes flere Fibonacci-linjer som brukes i teknisk analyse. Fibonacci-tall er en sekvens der hvert påfølgende tall er summen av de to foregående tallene.

MA20: 20-dagers glidende gjennomsnitt

MA50: 50-dagers glidende gjennomsnitt

MA100: 100-dagers glidende gjennomsnitt

MA200: 200-dagers glidende gjennomsnitt

MACD: konvergensdivergens for glidende gjennomsnitt

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.


Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.


Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.