Column

Satte Nvidia toppen i microchips?

2022-09-20_KOS.png
Karl O.Strøm
05.09.2023 | 3 minutters lesetid
GettyImages-1254993829 (1).jpg

En av de mest fulgte begivenhetene i august var da Nvidia la frem sine resultater for andre kvartal og oppdaterte sin guiding etter børsslutt USA onsdag 23. august.

Selskapet er som kjent en av de største produsentene av avanserte mikrochips, og har hatt kraftig medvind som følge av den sterke veksten innen AI-systemer som eksempelvis Chat GPT. Slik AI krever enorm prosesseringskraft og Nvidia tilbyr rett og slett det best egnede utstyret for øyeblikket.

Sterke kvartalstall ble solgt

Da Nvidia slapp sin forrige kvartalsrapport 24. mai overrasket selskapet stort med en mye høyere omsetning innenfor særlig dette forretningsområdet, og oppjusterte samtidig sin guiding for neste kvartal i en størrelsesorden man sjelden har sett maken til for et så stort selskap. CEO og grunnlegger av selskapet Jensen Huang uttalte i den forbindelse at «Computerindustrien går igjennom to samtidige overganger – akselerert databehandling og generativ AI». Nvidias kunder sloss om ledelsen på disse områdene, og utfordringen for Nvidia har vært å kunne produsere nok til å tilfredsstille etterspørselen.  Som vi ser av chart 1 nedenfor førte rapporten til et hopp på hele 26% i aksjen ved åpning dagen etter, og kursen fortsatte å holde seg sterk i ukene fremover. Nvidia steg faktisk ytterligere 24% frem til tall-fremleggelse 23. august.

05092023Picture1.png
Nvidia med daglige candlesticks siste 6 måneder De fargede kurver er som vist av boksene i chartet hhv. 8, 20, 50 og 100 dagers eksponentielt glidende snitt. Nederst i chartet vises Relative Strength Index (RSI) og stolper for daglig omsatt volum. Priser i USD. Det understrekes at historiske kursbevegelser ikke er noen pålitelig indikator på fremtidig utvikling.

Nvidia er et vekstselskap, og aksjen prisen på nokså friske multipler. Enkelte markedsaktører påpekte dog at hoppet i aksjekurs etter Q1-rapporten var mindre enn selskapets faktiske oppjustering av guiding. Aksjen kunne med et slikt syn således sies å være «billigere» selv om kursen steg.

Forut for andrekvartalstallene i forrige uke var imidlertid forventningene skrudd betydelig opp. Inntrykket så ut til å være at den underliggende utviklingen hadde fortsatt, og at selskapet igjen var i posisjon til å overraske positivt. Dette gjorde de også. Både omsetning og resultat kom inn høyere enn analytikernes forventinger, og guidingen fremover ble igjen hevet. CEO Jensen Huang gjentok også nærmest ordrett sin forrige uttalelse, og spesifiserte ytterligere at «Det pågår et race for å ta i bruk generativ AI». Selskapet meldte også om en kraftig økning av tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer.

Selv om den sterke utviklingen fortsatte for selskapet var analytikerne denne gangen mer forberedt. Før børsåpning neste dag strømmet det på lovord for de sterke tallene, og en rekke meglerhus oppgraderte sine kursmål. Størrelsen på de fleste oppgraderingene var likevel mye mindre enn ved forrige kvartalstall. Nær sagt alle var dog enige om at aksjen skulle opp, og hadde betydelig potensial videre.

Slik så det også ut med en gang. Aksjen ble handlet helt opp til 520 i etterbørshandelen, 10% opp fra kursen ved stengning av ordinær handel samme dag. Den positive stemningen smittet over på andre aksjer, og futures på NASDAQ 100 ble handlet opp over 1 % etter å ha stengt sterkt også dagen før.

Frem mot åpning av ordinær handel torsdag modererte imidlertid kursoppgangen seg. Etter å ha vært handlet så høyt som USD 520 i etterbørshandelen åpnet Nvidia på 502,16 når børsbjella ringte i New York. Fortsatt en pen oppgang fra stengningen dagen før på ca. 471. Mest interessant var utviklingen videre derfra. Aksjen begynte å falle, og endte handelsdagen nær uendret fra før tallslippet. Dette skjedde riktignok på en dag der hele NASDAQ hadde en meget kraftig reversering ned fra høy åpning. Mens indeksen steg noe påfølgende fredag fortsatte imidlertid Nvidia ned, og berørte på det laveste 450 USD, nær 4,5% lavere enn før offentliggjøring av sterke tall og oppjustering av guiding.

Dette er interessant å observere for en trader. Godt nytt ble solgt, og aksjen viste en motsatt bevegelse enn forventet. Fortsatt har Nvidia et av de sterkeste tekniske chartene blant aksjene i halvledersektoren. Den har i skrivende stund holdt seg over både 8, 20 og 50 dagers glidende snitt, og har teknisk støtte fra den tidligere konsolideringen rundt 450. Likevel er kalddusjen fra tallslippet verdt å merke seg. Selv om selskapet har en unik posisjon og har vist en fantastisk vekst frem til dette tidspunkt er det også et faktum at det er priset inn en betydelig fortsettelse av denne veksten i aksjekursen slik den er nå. Ut fra det jeg kan se har Nvidia en P/E på ca. 111 ganger siste 12 måneders inntjening. Friskt, men så har også inntjeningsveksten vært sterk. Hva P/E multiplene er fremover kommer an på hvilke estimater man bruker. Jeg ser tall i størrelsesorden 42 fra noen kilder. Kanskje ikke uoppnåelig og kanskje ikke dyrt. Men da må selskapet klare å levere fortsatt vekst og fortsatt rekordmarginer i en bransje som er svært utsatt for konkurranse.

Akkurat nå er Nvidia «kongen på haugen» i microchips. Kanskje klarer de å fortsette med det, men kursreaksjonen etter tallene viser at det i alle fall går an å reise spørsmålet: Satte Nvidia toppen i microchips nå?

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.