Investeringsforslag

Få fart på investeringene dine med bull-sertifikater

Norway.png
daytrader.no
03.07.2023 | 4 minutters lesetid
GettyImages-1252292286 (3).jpg

Vil du kunne geare en posisjon uten å pådra deg for store kostnader? Og vil du ha full kontroll over risikoen?

Da kan bull and bear-sertifikater være et interessant produkt for deg. Sertifikater er investeringsprodukter med gearing, noe som betyr at verdien av investeringene dine vil stige eller falle raskere enn verdien av det underliggende aktivumet. De kan for eksempel brukes til å sikre risiko sammenlignet med en vanlig aksjeportefølje, eller for å få en ekstra gearing på mellom 2-15 ganger i en investering. På denne måten kan du øke gevinsten hvis du har en posisjon som du har stor tro på, men hvis du tar feil, blir naturligvis tapene tilsvarende større.

Verdiutviklingen på sertifikatet avhenger av hvordan aktivumet som sertifikatet følger utvikler seg. Du kan handle sertifikater basert på aksjer, indekser, råvarer eller valuta. Sertifikatene kan for eksempel handles på Nordnet, se en oversikt over noen av dem her.

Slik fungerer gearingen

Bull & Bear er begreper som beskriver din tro på at verdien av det underliggende aktivumet vil stige eller falle.

Når du investerer i Bull-sertifikater, betyr det at du forventer en økning i verdien av det underliggende referanseobjektet. Dette kalles også å “gå long”. Hvis verdien av aktivumet stiger, vil verdien av Bull-sertifikatet ditt også stige. Motsatt, hvis verdien av aktivumet faller, vil verdien av Bull-sertifikatet ditt også falle. For eksempel vil et sertifikat som følger gull stige i takt med gullprisen.

Når du investerer i Bear-sertifikater, betyr det at du forventer en nedgang i verdien av det underliggende referanseobjektet. Dette kalles også å “gå short”. Hvis verdien på referanseobjektet faller, vil verdien på Bear-sertifikatet ditt stige. Og hvis verdien på aktivumet stiger, vil verdien på Bear-sertifikatet ditt falle. Hvis du for eksempel tror på en positiv utvikling for Tesla, kan du købe produktet 5x Long fra produkt-udbyderen Vontobel.

Ved første øyekast kan navnene på sertifikatene virke litt innviklede, men i virkeligheten beskriver de ganske nøyaktig hvilket aktivum produktet følger og med hvilken gearing. Som i dette tilfellet, BULL TESLA X5 VN7, som indikerer at du kjøper et bull-sertifikat som følger Tesla-aksjen, at det er fem ganger belånt og at den sveitsiske leverandøren av strukturerte produkter Vontobel (VN) står bak sertifikatet.

På Nordnets side for sertifikatet kan du også se den såkalte ISIN-koden, som er en enkel måte å angi en kode for akkurat dette produktet. Når du har en ISIN-kode, kan du skrive den inn i søkefeltet og på den måten finne et bestemt produkt.

Fordeler med sertifikater

Den enkle måten sertifikatet fungerer på, er at hvis kursen på Tesla stiger med 1 % på én dag, vil sertifikatet stige med 5 % samme dag. På samme måte er det selvsagt en risiko for å tape 5 % hvis aksjen taper 1 % i verdi samme dag.

Tilsvarende finnes det sertifikater for mange av de andre store aksjene, som Apple, AMD, Meta, Alphabet og NVIDIA. Du kan søke etter dem på Nordnet via denne siden. Øverst i feltet ISIN/Navn kan du skrive inn navnet på aksjen eller den unike ISIN-produktkoden, hvis du har den.

Sertifikatene har en rekke fordeler sammenlignet med andre belånte produkter, blant annet:

  • Lave kostnader. Prisene på produktene varierer avhengig av hvilken leverandør du velger, og du kan spare mye hvis du forstår hvordan kostnadene beregnes. Her er et eksempel på hvilke kostnader du kan forvente når du kjøper sertifikatet.
  • Tilgjengelighet. Du kan vanligvis handle sertifikatene for små beløp hvis du ønsker det, noe som gjør det mulig for mindre investorer å handle produktene.
  • Likviditet. Under normale markedsforhold er det som regel alltid mulig å handle sertifikatene, ettersom tilbyderen setter en kjøps- og salgskurs som sikrer at du kan handle sertifikatet ditt. Det kan imidlertid oppstå en likviditetsrisiko i markeder med store kurssvingninger eller der tekniske forstyrrelser kan forstyrre handelen.

Vær oppmerksom hvis markedet går sidelengs

Investorer bør være oppmerksomme på at gearingen justeres hver dag. Denne justeringen gjør det mulig å holde gearingen konstant, slik at investeringen kan betraktes som en reinvestering på daglig basis. Bull & Bear-sertifikater kan gi mulighet for høy gevinst, men selvsagt også høyt tap fordi det er en gearing i begge retninger. Sertifikatet kan tape verdi i faser der markedet går sidelengs, selv om kursen på det underliggende referanseobjektet ikke har endret seg over en lengre periode.

Her er et eksempel som viser hva dette betyr. Hvis du kjøper et 5x long-sertifikat i den tyske indeksen DAX for 100 EUR, kan utviklingen bli som følger:

Hvis DAX-indeksen skulle falle med 2 % dagen etter, ville den såkalte faktorindeksen tape 10 % og nå ha en kurs på 90 poeng. Faktorindeksen gjenspeiler bevegelsene i referanseindeksen, i dette tilfellet DAX-indeksen, på daglig basis, og kursbevegelsene forsterkes av gearing (faktoren).

Hvis DAX tar seg opp igjen dagen etter det opprinnelige nivået – dvs. en økning på 2,04 % fra 98 til 100 – vil faktorindeksen ikke handles til 100, men bare til 99,18, selv om kursen på det underliggende aktivumet er tilbake på samme nivå. Dette skyldes at prisen beregnes som 90*(1+(2,04*5%/100))=99,18 EUR.

Som følge av dette ville faktorindeksen ha tapt 0,82 %, selv om kursen på referanseinstrumentet hadde blitt handlet på det opprinnelige nivået. Bull- og bear-sertifikater egner seg derfor ikke for en kjøp-og-hold-strategi på mellomlang til lang sikt. Når du kjøper et sertifikat, bør du også være klar over at du kjøper sertifikatet fra en utsteder. Det betyr at det er en utstederrisiko, og at pengene er tapt hvis leverandøren går konkurs. Sertifikater er ikke beskyttet av investerings- eller innskuddsgaranti.

Kostnader for sertifikater

Sertifikater er vanligvis passivt forvaltede investeringer, noe som betyr at det er færre administrasjonskostnader. Dette gjør sertifikater til et relativt billig finansprodukt å investere i. La oss ta et eksempel som viser hvordan du kan investere i en gearet versjon av Microsoft-aksjen. Det kan du for eksempel gjøre med sertifikatet BULL MSFT X3 VN1.

Hvis du kjøper og selger sertifikatet samme dag, betaler du bare den såkalte spreaden. Dette er forskjellen mellom kjøps- og salgskursen, som vises i venstre hjørne av skjermbildet, og det er vanligvis en ganske beskjeden kostnad – i skrivende stund 0,18 %. Spreaden vises også i prosent i det øverste feltet på Nordnet-skjermen og kan variere i løpet av dagen.

Det er verdt å følge nøye med på spreaden, ettersom sertifikater fra ulike tilbydere kan ha svært ulik spread, og du bør prøve å minimere kostnadene der det er mulig. Hvis du beholder sertifikatet over en lengre periode, betaler du også en finansieringsspread og et indeksgebyr på henholdsvis 0,5 % og 1,0 % på årsbasis. Dette tilsvarer en ekstra kostnad på ca. 0,006 % per dag, forutsatt at det er ca. 250 handelsdager i løpet av et år.

Sertifikatene kan handles på Nordnet, og investorer bør være oppmerksomme på at plattformen kan legge til ekstra kostnader ved kjøp av sertifikatet. På Nordnet kan du klikke på “Se kostnadsoversikt” før du kjøper for å se de totale kostnadene forbundet med kjøpet.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.