Column

Action og stillstand

QaPYDqYF_400x400.jpg
Karl O.Strøm
21.02.2023 | 6 minutters lesetid
GettyImages-699123937_high_BW.jpg

Aksjemarkedet har enkelte perioder preget av mer bevegelse og muligheter enn andre. Som trader gjør du klokt i å kjenne disse.

Da jeg i 2021 utgav en bok om trading sammenlignet jeg denne aktiviteten med det å være en jeger og samler. Å være reaktiv på det naturen kunne tilby var hverdagen til det meste av menneskeheten fra tidenes morgen og frem til jordbruksrevolusjonen for ca. 6000 år siden. I dagens samfunn er vi vant til at alt er til stede alltid, og det er fort å glemme at det at ting går i sykler er nærmere den naturlige tilstand i de fleste økosystemer. For tradere i finansmarkedene kan det imidlertid være mye å hente på å være bevisst dette.

For en samler vil det for eksempel være helt naturlig å kun gå å lete etter blåbær når disse er modne på høsten. Man kan godt bruke mye tid på å lete etter bær i mai, men det vil gi liten avkastning på innsatsen. Et annet eksempel er Lofotfisket som siden vikingtiden har vært Norges mest kjente sesongfiske. Det er når skreien i store mengder søker inn til kysten for å gyte mellom januar og april at havet byr på enormt rike fangster. Da må fiskerne stå på knallhardt, og resten av året kan båtene ligge til kai. Også for jegere er det slik. De kan ikke bare gå ut i skogen å skyte, men må forholde seg til de tider da dette både er tillatt og viltet er tilgjengelig.

Fellesnevneren er at man må forholde seg til et system som er syklisk der perioder med rikere tilgang på muligheter veksler med perioder med langt dårligere eller endog null tilgang. Slik er det også i markedet. De fleste tradingstrategier som brukes av private tradere baserer seg på å fange opp bevegelser i aksjer og indekser. Det er derfor viktig å ha et klart bilde av når man kan forvente at disse inntreffer.

Om jeg skulle gitt to råd til tradere som ønsker å forbedre sine resultater så ville nummer 1 vært å være våken og forberedt med en klar plan forut for de perioder markedet byr på gode muligheter. Nummer 2 ville vært å unngå å handle i de perioder der markedet er i stillstand og balanse. De fleste vil enkelt forstå det første, men det andre er minst like viktig. Sitter man for lenge foran skjermen og leter etter noe å gjøre vil man til slutt synes man finner noe, og ta på en trade. Man syns man ser starten på en bevegelse, men i rolige perioder feiler ofte disse og kursene korrigerer tilbake til sitt tidligere prisleie. Man har da endt opp med å gå long ved toppen eller short ved bunn av en intradag tradingrange. Dette er ofte dårlige trades, som ender opp med å koste deg penger.

Enten du handler aksjer, indekser, råvarer eller tradingprodukter basert på noen av disse er det visse typiske perioder i markedet det er viktig å forholde seg til. Under går jeg gjennom de vanligste.

Example of movements during a trading day

2023-02-21_KOS.png
Dette chartet i GOOGL over kursutviklingen med 5-minutters candlesticks 16.02.2023 illustrerer godt hvordan aktiviteten skifter gjennom dagen(brukt tidssone: sentraleuropeisk tid). Stor prisbevegelse på betydelig volum fra åpning til 17:30 avløses av rolig periode frem til siste time. Da tar volumet seg opp, og prisen ny retning. Priser vist i USD og kilde er Infront. Historiske prisbevegelser er ingen pålitelig indikator for fremtidige bevegelser.

Dagen i markedet

  • 08:00 – 08:45 Dette er tidspunktet der de fleste i Europa starter dagen sin. Markedene er ennå ikke åpne, og det passer derfor bra å lese seg opp på nyheter og sette seg inn i hva som er nytt siden forrige dag. Foruten nyhetssaker i mediene vil rapporter eller meldinger fra selskapene, kommentarer og analyser fra meglerhus og bevegelser i asiatiske markeder og i råvarer typisk være ting man ser på.
  • 08:45 – 09:00 Dette er før-børs perioden i markedene. Her er ordrebøkene åpnet, og man kan danne seg et bilde av hvor kursene kommer til å åpne. Om det er kursdrivende nyheter på et selskap vil man ofte kunne se betydelig aktivitet i ordreboken før åpning, og man kan se i hvilken retning det er interesse.
  • 09:00 – 10:00 Her er de europeiske markedene åpne. Ofte skjer mye av dagens kursbevegelser relativt raskt etter åpning, så dette er en veldig aktiv periode for tradere. Her er det viktig å være klar og forberedt. Denne perioden strekker seg egentlig helt frem til ca. 11:00, men jeg har valgt å dele den opp for å få med et annet viktig tidspunkt.
  • 10:00 – 11:00 Klokken 10:00 europeisk tid åpner før-børs (pre-trade) elektronisk handel for amerikanske aksjer på USA-børsene. Tidvis kan det være betydelige utslag på disse. Det igjen kan slå ut i bevegelser på indeksfuturene (som handles også forut for 10:00), og på både europeiske peers til amerikanske aksjer, og europeiske aksjer som er listet også i USA. Om man handler tradingprodukter på amerikanske aksjer som Tesla, Microsoft, Apple og liknende, vil man også se at det blir mer aktivitet i disse når før-børs perioden i USA har startet. 10:00 er derfor et tidspunkt å være oppmerksom på.
  • 11:00 – 14:00 Dette er oftest en rolig periode i markedet. Morgenens nyheter har i stor grad rukket å bli priset inn. Folk går til lunch, og i mange europeiske land tar dette gjerne en times tid. Min erfaring er at det er best å ikke handle i denne perioden. Sett kursalarmer om det er posisjoner eller priser man vil følge med på, men kom deg ellers bort fra skjermen. Ta lunch, dra på trening, mediter, gå en skitur eller gjør unna annet arbeid. Dette kan eventuelt være et bra tidspunkt å gjøre analyser og liknende.
  • 14:00 – 15:30 Fra ca. 14:00 begynner det å bli mer liv i markedene igjen. Hvorfor? Jo, 14:00 europeiske tid er 08:00 i New York. Da starter dagen i verdens største kapitalmarked, på samme måte som vi så i Europa lenger opp. Tall og meldinger fra selskaper vil typisk dukke opp og ha prisdrivende effekt. Det er også vanlig at amerikanske makrotall offentliggjøres i dette tidsrom, ofte 14:30 europeisk tid. Mens selskapsnyheter oftest har effekt på enkeltselskapet selv og kanskje sektoren kan makrotall i større grad bevege hele markedet. For en trader er det meget viktig å være våken og klar til å reagere når disse slippes.
  • 15:30 - 17:30 Dette er typisk den mest aktive perioden i markedet, og den mest intense for tradere. Det er flere ting som skjer samtidig. For det første gjøres ofte mesteparten av bevegelsene i USA unna i løpet av den første timen. Det fins faktisk en del tradere i USA som utelukkende handler i dette tidsrommet. Mot slutten av denne perioden har vi imidlertid også markedsstengning i Europa. Oslo Børs er en av de første med avslutning av kontinuerlig handel 16:20 og sluttauksjoner i minuttene deretter. Danmark stenger så 17:00 mens de fleste andre EU-land samt UK stenger 17:30. Ofte er det store volum og betydelige bevegelser frem mot og i sluttmatchen. Det er også her europeiske tradere må velge om de skal stenge sine posisjoner for dagen, eller holde de over til neste dag. Eventuelt ta på nye i sluttmatchen. Handler man tradingprodukter på amerikanske aksjer/indekser som er notert på europeiske børser er også dette siste sjans til å få gjort noe i de før neste dag.
  • 17:30 - 21:00 Her er det igjen ofte roligere i markedene. I New York går meglere og investorer til lunsj. Europeiske markeder har stengt, og forvaltere og investorer i EU og UK har gått hjem til middag. Ofte kan denne perioden minne om EU fra 11:00 til 14:00, og derfor være en tid for å holde seg borte fra skjermen. Det er imidlertid noen unntak verdt å nevne. Det ene er når det kommer rentebeskjed fra den amerikanske sentralbanken. The Fed pleier å slippe disse 20:00, og holde pressekonferanse en halvtime senere. Begge kan føre til betydelige bølger i markedet. Et annet oppsett som er verdt å merke seg er kontrabevegelser etter at EU har stengt. Dersom det har vært et stort rykk eller fall i USA den første halvannen timen kan man tidvis se at indeksene der borte når sin dagstopp eller -bunn omtrent sammenfallende med stengning i Europa. Kanskje dette er effekten av at kapitalforvaltere, banker og meglere i EU/UK har ordre de skal «gjøre ferdig» før de går hjem for dagen? Det er ikke unaturlig å tenke slik. Uansett er dette et oppsett å følge med på for tradere. Vil man gå imot (kontra) dagens første kursbevegelse er ofte 17:30 et aktuelt tidspunkt å gjøre det på
  • 21:00 – 22:00 I siste time før stengning på de amerikanske børsene ser man ofte at aktiviteten tar seg opp, og at det blir flere handlbare bevegelser. Tradere må være spesielt oppmerksomme på dager med uvanlig store opsjonsforfall. Ukentlige opsjonsserier forfaller ved stengning hver fredag, mens månedlige opsjonsserier forfaller hver tredje fredag i måneden. I tillegg har man de kvartalsvise opsjonene som stenger siste handelsdag hvert kvartal.
  • 22:00 – 23:00 Her er US markeder stengt, men elektronisk etterbørshandel fortsetter. I rapporteringssesongen slippes det ofte selskapstall i dette tidsrom som kan være kursdrivende. Enkelte tradere handler i etterbørs USA, mens de fleste venter til dagen etter.

Et annet tidspunkt verdt å nevne er 20:30 da regulær handel stenger på råvarebørsen NYMEX. Ofte ser man at olje- og gassprisene beveger seg aktivt frem mot dette tidspunkt, mens både pris og volum roer seg betraktelig i etterkant.

Enten du trader aktivt eller mer på hobbybasis er det viktig å forholde seg til de tidspunkter der markedet er i bevegelse. Det er ikke nødvendigvis antall timer foran skjermen som er nøkkelen til suksess, men snarere å være våken, klar og fokusert i de perioder der det er action. Erfaring med dette har hatt betydelig betydning for min egen trading, og jeg planlegger nå arbeidsdagen etter markedets syklus i tråd med det overnevnte.  

Disclaimer: Etter mange år i meglerbransjen utgav jeg i 2021 «Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer», og startet forvaltningsselskapet Paleo Capital som forvalter et hedgefond etter prinsippene beskrevet i boken. Det understrekes at intet av det som skrives på denne blogg er å anse som personlig rådgivning eller konkret oppfordring til å ta posisjoner. Enhver må selv være ansvarlig for sine beslutninger, og sette seg godt inn i produktene man benytter.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.