Investeringsforslag

Interest-sensitive Nasdaq lags behind

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
10.01.2023 | 2 minutters lesetid
GettyImages-660566251.jpg

Good employment data combined with lower wage growth on Friday, 6 January, has given stock markets a boost at the start of 2023. European stock markets have risen more than US indices. From current levels, Nasdaq offers the most potential, given a lower return requirement from investors.

The S&P500 index fell by 1.2 per cent on Thursday, January 5, but rebounded by 2.3 per cent on Friday, January 6. US bond yields fell by 16-20 basis points on the 10-year, and 2-year yields, respectively, after the growth rate for wages turned out to be lower than expected (4.6% annual rate against an expected increase of 5.0%). In December 2022, 223.000 additional jobs were created in the United States (predominately in the private sector), versus an expected increase of 200.000 new jobs.

Most of the investor market (73%) now believes that the Fed will only raise policy rates by 25 basis points in their following rate announcement on February 1st, 2023. More encouragingly, the US bond market started strong in January 2023, with as many issues in the first week of 2023 as in the last five weeks of 2022. Increased appetite for bonds among investors can be seen in the US high-yield corporate bond ETF HYG ETF, which has recovered from around 71 on 13 October to 75.85 at the time of writing. Following this rebound, the HYG ETF has hit the MA200.

US HYG ETF in a daily one-year-chart (In USD)

2023-01-10_CS1.png
Source: Infront. Performance (left) indexed as of 5 January 2018. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Interestingly, European stock indices such as the CAC, DAX and OMX have outperformed in January 2023 compared to US stock indices. This comparison includes the Nasdaq, where past high earnings multiples followed by a significant decline in 2022 illustrate this index's degree of interest rate sensitivity. One possible explanation is that the inflation rate in Europe is currently higher than in the US, despite lower economic growth. 

Significant stock indices performance 1-9 January 2003, in one month and one year

2023-01-10_CS2.png
Sources: www.di.se

For those who see the current trend towards lower inflation expectations and, thus, interest rates as lasting, Nasdaq could be an instrument for exposure. This is because Nasdaq has had a lousy performance over the past year. Given lower investor return expectations, Nasdaq could rise more than European and other US indices, such as the Dow Jones and   S&P500.

Nasdaq Index, a daily one-year chart (In USD)

2023-01-10_CS3.png
Source: Infront and Carlsquare. Performance (left) indexed as of 7 January 2022. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Technically, the Nasdaq looks to have found a bottom formation from 10 750 to 10 950.

Nasdaq index, a weekly five-year chart (In USD)

2023-01-10_CS4.png
Source: Infront and Carlsquare. Performance (left) indexed as of 7 January 2022. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.