Column

Annus horribilis 2022

QaPYDqYF_400x400.jpg
Karl O.Strøm
27.12.2022 | 6 minutters lesetid
GettyImages-674714246.jpg

2022 har vært utfordrende både for investorer og tradere.

2022 var året hvor renten steg kraftig i den vestlige verden, etter å ha vært på historisk lave nivåer. Bortsett fra cash og noen ytterst få råvarer har dette medført betydelige kursfall på de fleste finansielle aktiva. I skrivende stund og med omtrent en uke igjen av året kan vi trekke frem en del eksempler i tabellen under. Avkastningstallet er pr. stengning 22.12.2022 satt i USD for alle, for å gjøre de sammenlignbare.

2022-12-23_KO1.png
Kilde: Infront. Tidligere kursoppførsel er ingen pålitelig indikator for fremtidig oppførsel.

Tabellen viser et par interessante resultater. Det ene er at «alt» har vært svakt. Som investor har det vært veldig vanskelig å finne noe som på generell basis har gjort det godt. Det fins alltid enkelte selskaper og smale nisjer i markedet som har gjort det bedre enn andre, men det generelle bildet er at det har vært et meget dårlig år for det meste av finansielle aktiva. Amerikanske strateger har uttalt at 2022 har vært det dårligste år avkastningsmessig for en klassisk 60/40 portefølje med aksjer/obligasjoner siden depresjonen på 1930-tallet. Det sier litt. Dette er ikke normale markedsforhold.

Det andre poenget er at aktiva med antatt lang durasjon (inntektsstrøm langt inn i fremtiden) har fått den største smellen. Innovasjons-aksjer og kryptovaluta har sett 2/3 av sin verdi forsvinne. Selv de av mange ansett som konservative nordiske eiendomsaksjer har blitt halvert i år.

Brede aksjeindekser med stort innslag av industri, slik som tyske DAX 40, S&P 500 og Sveriges OMXS30 er ned 20-26%. Sterkest i tabellen er olje- og shippingtunge Oslo Børs Fondsindeks, men også denne er ned mer enn 17% målt i USD.

Man kan altså trygt si at det har vært et dårlig år for investorer. Hva så med tradere? Her er det ikke like lett å objektivt tilgjengelige data, men vi har noen holdepunkter. De fleste profesjonelle tradere jeg har snakket med i både USA og Norge sier det har vært svært vanskelig å tjene penger på trading i 2022, og resultatene oppgis ligge litt på minussiden. Ser vi på tall fra HedgeNordic som dekker den nordiske hedgefond-industrien ser vi at deres brede NHX Composite-indeks inneholdende 142 fond var ned 5,72% pr. utgangen av November. Den smalere NHX Multi-Strategy indeks som også fondet jeg forvalter inngår i var ned 7,14% pr. November. Også internasjonalt har vi sett store, kjente hedgefond med lang historikk slite i år. For noen av de mest profilerte fondene har det vært dårligste år noensinne, og det opplyses om fall i størrelsesorden 40-50%. Man kan trygt si det har vært et vanskelig år. Det latinske uttrykket «annus horribilis» passer bra. 2022 var et uår.

Trading i bearmarked

Noen spør seg kanskje hvorfor året ikke har vært bedre for tradere. Vi har jo mulighet til å gå både long og short, og trives generelt godt når det er betydelige svingninger i markedet. Dette er et godt spørsmål, og enhver trader må finne svaret gjennom å studere egen handelshistorikk. Likevel ser vi at resultatene jevnt over er litt på minussiden, dog ikke like mye som for long-only fondene. Jeg tror forklaringen gjemmer seg litt i hvordan bearmarkeder oppfører seg generelt, og i tillegg har det så langt vært noen spesielle kjennetegn ved dette.

For det første er det generelt vanskeligere å trade i bearmarkeder enn bull- eller sidelengs markeder. Det er ikke at trenden er snudd fra opp til ned som gjør det vanskelig, og heller ikke nivået på svingningene (volatiliteten). Utfordringen består heller i mangel på trending gjennom dagen og at mye de større kursbevegelsene kommer som sprang over natten, og da ofte som tverrvending i forhold til tendensen dagen før.

Et vanlig type oppsett for tradere i normale markedsfaser er eksempelvis dette:

  • Se etter aksjer som har vist relativ styrke i forhold til markedet, og som nå har konsolidert en stund innenfor en opptrend eller rett under et teknisk motstandsnivå. Vær særlig på vakt dersom disse begynner å bevege seg i mindre og mindre svingninger rett under motstandsnivået. Man kan nærmest føle den bygge energi på samme måte som en fjær som blir spent opp.
  • Kjøp disse når de bryter opp gjennom motstandsnivået. Om første dag er sterk, øk posisjonen mot slutten av denne, eller på fortsatt styrke andre dag. Hold dag 3, eller om denne er sterk begynn å skaler ut. Reduser dag 4 og 5 enten ved å skalere ut og/eller å trekke med stopp oppover. Eventuelt skaler ut ved test av motstandsnivåer på oppsiden, dersom disse eksisterer.

Dette er gode oppsett i under vanlige forhold, og veldig gode i bullmarkeder. Som trader finner man også disse i bearmarkeder som i år, og refleksmessig handler man de. Noen ganger fungerer det bra, men i år har svært mange av disse oppsettene feilet. I stedet for klar-ferdig-gå har det blitt klar-ferdig-stå eller klar-ferdig-full revers. Og ofte skjer reverseringen over natten. Etter en sterk dag eller to i markedet kan en trader således ha tatt på en rekke posisjoner for follow-up bevegelse dagen etter. Da er det slitsomt når man skrur på computeren om morgenen og ser indeksfutures 2% i minus. Typisk går alle posisjoner da i stop-loss ved åpning, og har man litt høybeta aksjer og skal handle de i tynn morgenlikviditet blir det ikke -2%, men -3 til 5%.  

En traders resultat gjennom et år oppsummeres bestemmes av treffprosenten (vinnere i forhold til tapere), samt hvor mye man tjener på vinnerne og taper på taperne. Målet for de fleste er å ha en treffprosent godt over 50%, tape lite på taperne (tette stopper) og å i sum tjene mere på vinnerne. I et marked med mange brå reverseringer og sprang fra dag til dag vil man som trader ofte oppleve både at treffprosenten blir litt svekket, og at enkelte av tapene blir litt større enn forutsatt fordi kursene hopper forbi stop-loss nivået ditt over natten. Det skal ikke mer til enn at det er en økt forekomst av dette for at en trader havner på null eller minus.

Den andre tendensen jeg har observert i markedet i 2022 er en økende forekomst av brå kontra-bevegelser før større prisbevegelser kommer. For kortsiktige tradere er dette rett og slett en «finte» der prisene foretar et brudd på åpenbare stop-loss nivåer og brått reverserer. Det har alltid vært noen slike i markedet, men mitt inntrykk er at de har forekommet oftere i år. Muligens fordi flere profesjonelle aktører som market-makere og trading-roboter benytter teknisk/kvantitativ analyse. Under er et eksempel som jeg gjennomgår i noe detalj.

2022-12-23_KO2.png
NASDAQ 100 futures with 10-minute candlesticks from Dec. 20. 2022 to Dec. 22. 2022. Source Infront. Past performance, simulations or forecasts are not a reliable indicator of future performance. Performance information is expressed in USD and therefore the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

NASDAQ – 100 E-Mini Futures, ukentlig femårsdiagram

2022-12-23_KOS3.png
Kilde Barchart. Tidligere kursoppførsel er ingen pålitelig indikator for fremtidig oppførsel

Chartet over viser NASDAQ 100 futures med 10 minutters candlesticks fra 20. til 22. desember. Vi ser at kursene gikk i en klart definert tradingrange før åpning av regulær handel den 21. klokken 15:30. Hadde vi sett på et litt lengre chart ville vi sett at NASDAQ hadde hatt et betydelig drag ned de foregående dagene, og det var ikke urimelig å anta at konsoliderings-rangen ville bli brutt på oppsiden for litt korreksjon av dette fallet. Tok man en posisjon på et slikt scenario før US åpning ville det vært vanlig å hatt stopp-loss enten ved bunn av siste candlestick midt i rangen forut for åpning, ved bunn av tradingrangen eller ved brudd på nivået futuren reverserte på i 13-tiden samme dag.

Det chartet viser er at i minuttene etter US åpning tok kursene et blaff ned under alle disse nivåene. Det betyr at samtlige stop-loss som lå inne der ble utløst og posisjonene tatt ut av markedet. I minuttene etter reverserte kursene kraftig og brøt ut på oppsiden av trading-rangen. Vi ser dog at å kjøpe denne break-out’en heller ikke var lett. Kursene falt umiddelbart tilbake til mid-range de neste minutter før de igjen brøt på oppsiden.

Poenget mitt med å vise dette er for å illustrere de praktiske utfordringene man møter i markedet. Når man finner et attraktivt oppsett og tar en posisjon så må man jo ha stopp et sted. Eksempelet viser at de mest åpenbare stop-nivåene ofte «games» eller «wipes» i bevegelser som er såpass betydelige at de vanskelig kan unngås. Hva med å ikke ha stopp ved brudd av range på nedsiden? Året 2022 er fullt nok av eksempler på at man i så fall ville måttet ta stoppen 1-2% lenger ned. Tette stopper har ikke vært ideelt, men likevel bedre enn alternativet.

Utfordringen med dette kan sammenlignes med å spille poker mot erfarne pokerspillere. Man må ikke bare ha gode kort og spille de godt, men også ha evnen til å kjenne igjen når motspilleren bløffer.

Hva er så løsningen på dette for tradere? Man kan nesten si det ikke fins noen ideell løsning. Har du posisjoner i markedet i forkant av en slik bevegelse vil de ofte bli slått ut på stopp. Om du ikke har posisjoner kan man sitte godt forberedt å vente på nettopp et slikt scenario som over. Da kan man tidvis oppnå å benytte slike stop-loss til å gå inn i posisjoner i stedet for å bli slått ut av dem. Selv kartlegger jeg nøye slike bevegelser nå i mitt arkiv og studerer de med det formål å profitere på slike oppsett i tiden fremover.

Og med det vil jeg ønske alle tradere og lesere av mine artikler God Jul og et godt og lønnsomt 2023.

Disclaimer: Etter mange år i meglerbransjen utgav jeg i 2021 «Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer», og startet forvaltningsselskapet Paleo Capital som forvalter et hedgefond etter prinsippene beskrevet i boken. Det understrekes at intet av det som skrives på denne blogg er å anse som personlig rådgivning eller konkret oppfordring til å ta posisjoner. Enhver må selv være ansvarlig for sine beslutninger, og sette seg godt inn i produktene man benytter.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.