Investeringsforslag

Soybeans at the crossroads

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
07.12.2022 | 2 minutters lesetid
GettyImages-185286913.jpg

Soybeans as a commodity have one primary customer in China, a customer that makes up almost 60 % of the total demand. This demand has been under pressure, with numerous exogenous shocks impacting imports. Furthermore, on the supply side, the three top producers in Brazil, USA and Argentina have had different factors impacting the production fields

China locking down again caused the bull run that lasted the first half of 2022 to grind to a halt. With prices trending downward, the more recent protests saw sentiments shift, with faith in strong demand resurging. China has since eased some restrictions in certain cities, but demand is still expected to suffer as the somewhat closed economy struggles to reopen.

On the supply side, the biggest supplier for China in Brazil is coming off a previous poor crop season, with yields in January of this year being lower than expected. While the current planting season is underway, yields for January and February look to be booming. With favorable weather and higher acreage, supply is looking set to push prices in the downward direction.

The second-largest producer and second-largest consumer in the USA has had a booming year, mainly driven by the surging renewable diesel industry. Soybean oil is one of the primary ingredients, and as production capacities for renewable diesel have more than doubled since the beginning of 2022, demand is high. This production pushes the crush margin and thusly escalates prices.

The Argentinian supply is the potential decider that can edge out the factors described above. As a safeguard against inflation, farmers in Argentina have been stockpiling their soybeans. As of late November however, the government instituted a preferential exchange rate scheme in order to bolster central bank reserves. This pushes farmers to offload supply and bolsters export.

Considering the above, the demand seems stable and robust in the USA while being shaky in China. On the other hand, supply seems both strong and poised for a potential sharp increase. Putting it all together, although prices might see short-term positive momentum owing to developments in China or Oil prices, bolstering supply might just swing the pendulum.

Soybean Futures Jan23 (CBT $/bushel), daily one-year price chart

2022-12-06_CS1.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Soybean Futures Jan23 (CBT $/bushel), weekly five-year price chart

2022-12-06_CS2.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.