Investeringsforslag

Dr copper is under the weatherer

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
29.06.2022 | 1 minutters lesetid
GettyImages-80567531_super (1).jpg

Copper is considered a bellwether of economic activity, because of its widespread application in everything from home building to electronics. Hence the nickname “Dr Copper.” Given increasing concerns of, e.g., a US recession ahead, the copper price will be an important indicator to watch.

The copper price is down some nine per cent in 2022 but still has about doubled since the covid lows of 2020. In 2021, the price was fuelled by shortages and historically low copper inventories. Many pundits have a long-term bullish view as copper is a strategic resource in the electrification of economies and transportation. However, rate hikes and quantitative tightening in the US, a higher USD, as well as a risk for lower economic activity, are causing short-term headwinds for the commodity.

From a technical perspective, copper is in a negative trend below moving average MA 200 and is at risk of breaking down from a twelve-month consolidation and support level. There could be further volatility ahead.

Copper (in USD), daily 12-month price chart

coppar_1.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results

A decisive break down below levels of USD 4 per pound would spell bad news, with weekly Fibonacci Fib 50 retracement at USD 3.45 as a possible target. A possible silver lining could be the easing of the China lockdowns. Also, the price looks oversold with a possibility of a bounce back into the consolidation range (up to about USD 4.2, representing a Fib 23.6 retracement).

Copper price (in USD), June 2017 to June 2022

coppar_2.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hvis produktvalutaen er forskjellig fra valutaen til den underliggende eiendelen, vil verdien av et produkt også avhenge av valutakursen mellom de respektive valutaene. Som et resultat kan verdien av et produkt svinge betydelig.

Verdien av produktene kan falle betydelig under kjøpesummen på grunn av endringer i markedsfaktorer, spesielt dersom verdien av den underliggende eiendelen faller. Produktene er ikke kapitalbeskyttet.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.