Investeringsforslag

Something for the brave: Will the Meta stock benefit from Twitter- buyout?

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
28.04.2022 | 2 minutters lesetid
Bull-and-Bear-V3_Header.jpg

On Monday afternoon, Tesla CEO and multi-billionaire Elon Musk got his buyout-offer on Twitter accepted by the board of directors, meaning that Twitter will go private under total control of Musk.

Musk struck the deal at a value of $54.20 per share, or a total market value of $44 billion. Twitter has stood out as one of few listed large caps in the social media space, and its likely delisting will leave tech investors in a shrunken investment landscape. Investors aiming to allocate funds towards social media stocks might thus direct investments to the other large social media stocks left in public space.

In the Twitter peer group, we note that Meta Platforms stock closed at $174,95, touching price-levels we haven’t seen since April 2020.Yesterday, Meta released its quarterly earnings report after markets closed. While earnings per share were moderately lower than analysts' expectations, the active user count was higher than expected.

Not indicated in the charts below, Meta was up close to 20 per cent yesterday in the after-hours trading. Thus, a rebound back up above previous low from March might indicate an attractive entry-point for the brave tech investors, believing in its fundamental value.

 

Meta Platforms (in USD) 12-month chart

sas1.png

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

 

Meta Platforms (in USD) weekly five-year chart

sas2.png

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

 

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.