Investeringsforslag

Investors still prefer value ahead of growth. Where is brent oil heading?

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
19.04.2022 | 2 minutters lesetid
Bull-and-Bear-V3_Header.jpg

The past week has seen a minor share price decline, notably on the New York Stock Exchange, where the S&P500 index fell by 2.4 percent. Otherwise, changes have been small, and in Europe, Paris (CAC40) and Frankfurt (DAX) have risen slightly last week. The cyclical OMX30 in Stockholm is somewhat worse off, while the non-cyclical FTSE (London) index continues to be the best performer this year.

Significant stock indices performance on Monday, April 18, 2022, in one week and this year

qw1.png

​​Source: www.di.se,www.cnbc.com

The reporting season for S&P500 companies in the US kicked off in earnest on Wednesday, April 13, with Q1 2022 results from Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, and Wells Fargo. US bank, with few exceptions, beat low revenue and profit expectations for Q1. But stock price reactions to the reports were mixed; positive in Goldman Sachs, Citigroup, and Morgan Stanley, but negative in JPM Morgan and Wells Fargo. It is despite the weak performance of financial stocks so far this year.

So far, nearly 40 S&P500 companies have reported their Q1 2022 results. In 77 percent of cases, the results have been better than analysts' expectations. However, good results do not seem enough to lift the stock market. 69 S&P500 companies will report their Q1 2022 results this week, including IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Tesla, AT&T, Nucor, Snap, and Verizon.

The technical is not in favor of oil

Brent oil has regained some strength after China seems to be looking to ease its restrictions, meaning increased activity and worries about supply in the wake of the Ukraine crisis. However, the daily chart below shows that the oil price is trading in a large bearish descending triangle that tends to break on the downside. Going for a short position may be considered very risky as momentum is picking up (see MACD). A more attractive timing will be when (and if) brent oil breaks the support level below the USD 100-level. In such a scenario, the target price given by the formation is around 70 USD/barrel.

Brent oil price (in USD) daily one year chart

qw3.png

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Brent oil (in USD), five-year chart

qw4.png

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

 

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.