Investeringsforslag

Musk makes Twitter jitter, but what about Tesla?

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
14.04.2022 | 2 minutters lesetid
Bull-and-Bear-V3_Header.jpg

There has been quite some talk about Elon Musk and his 9,2 per cent stake in Twitter. The story is indeed interesting to follow. However, one should not forget about Tesla, which is set to report its Q1 figures on April 20.

There has been quite some talk about Elon Musk and his 9,2 per cent stake in Twitter. The story is indeed interesting to follow. However, one should not forget about Tesla, which is set to report its Q1 figures on April 20.

According to S&P Capital IQ, the consensus revenue estimate is USD 17.78bn, and the consensus EPS estimate is USD 1.84. That means revenue is expected to grow by 71 per cent compared to the same quarter last year, and EPS to increase by a factor of 4.7. That may seem high, but the estimates may not be too optimistic with a new record set in Q1 2022 in terms of delivered cars.

The guidance on the future is as important as the financial figures and outcome vs expectations. Worries may not be on the demand side, nor the capacity side, as the Gigafactories in Berlin and Texas are both up and running producing cars (or soon to be). However, the lockdown in Shanghai may have caused some production issues.

The Tesla share did not manage to break the falling trendline ahead of the report and is currently trading just above the psychologically important 1,000-level and strong support in the form of MA 100 and Fib 50. Perhaps a robust report and promising guidance can become the trigger needed for the share to break up.

Tesla (in USD) from June 30, 2021, to April 13, 2022

aaa1.png

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Tesla (in USD) five-year weekly chart

aaa3.png

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

 

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis.  Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.