Investeringsforslag
Annonse

2022: Utslippsrettigheter, energi, elektriske kjøretøy, teknologi, olje, krypto og gull

mikael bild.jpg
Mikael Syding
15. jan. 2022 | 5 minutters lesetid
World_Sustainability_Header.png

Menneskeheten har ennå ingen problemer med å overleve klimaendringene og det stadig mer vanlige ekstremværet. På den andre siden gir det opphav til betydelige omfordelinger av rikdom. Innbyggerne og økonomiene til små underutviklede øy- og kystnasjoner kan oppleve enorme vanskeligheter, mens de fleste utviklede land i praksis ikke opplever mye mer enn økt nyhetsrapportering om varme, kulde, smog, flom, orkaner, vegetasjon og flyktningstrømmer. Noen vil trolig bli så lite påvirket at de ikke en gang er sikre på om klimaendringer eksisterer i det hele tatt.

En ting som fortsatt er ganske sikkert er at FN har bestemt seg for å prøve å stoppe den globale oppvarmingen. Med blant annet insentiver for å redusere klimagassutslipp. Du og jeg er blant de privilegerte i verden, klimaendringer er egentlig ikke her. Uansett hva vi gjør, vil flom, orkaner eller spesielt plagsomme ekstreme temperaturer være sjeldne i Norden. På den andre siden kan finansmarkedene bli betydelig påvirket. Dette er noe som uansett vil påvirke oss, våre veldedige planer, våre barn eller bare oss selv.

 

På kort sikt på rundt ett år betyr vanligvis ikke klimapolitikk så mye, så for 2022 tror jeg at andre saker vil dominere finansmarkedene. Fed har begynt å stramme inn på grunn av høy inflasjon. Jeg tror inflasjonstallene og litt høyere renter kan senke aksjemarkedene i USA og Europa. Dette gjelder spesielt vekstselskaper med lave eller negative marginer, eller ekstremt høye verdsettelsesmultipler. Jeg tenker for eksempel på selskaper som Uber, Beyond Meat, Robinhood, Peloton, AMC, Zoom, Cloudflare, Docusign, Bill.com og Snowflake. Innstrammingene og høyere renter risikerer også å presse prisene ned for sykliske ingeniørselskaper og skjønnsmessig litt dyrere forbruk. I den kategorien finner jeg for eksempel Cintas, Boeing, Copart og Carrier Global – og vil du ha svenske salgskandidater tror jeg at Volvo Cars og EQT kan falle mer enn OMX. Selv Embracer og Evolution Gaming sine aksjekurser gjør meg svimmel når jeg tenker på hva en kombinasjon av høyere rabattfaktor og økonomisk nedgang bør føre til.

 

I et slikt risikomiljø bør du nok også passe deg for kryptovalutaer, men dersom de skulle falle virkelig dypt, for eksempel ned til 25-30 tusen USD for Bitcoin, kan det være på tide å prøve å kjøpe mer enn du hadde før, dvs. du kan bruke løpet til å få ekstra stor eksponering mot en av få sektorer som over tid kan gi en viss beskyttelse mot alle mulige politiske feil. Mange mener forresten at Ether sannsynligvis er et bedre investeringsalternativ enn Bitcoin, så man kan legge mer vekt på ETH i forhold til BTC i en kryptoportefølje.

 

Når jeg fortsatt er inne på temaet politikk, forsikring og klima, bør man virkelig ikke glemme de kommende årenes potensielle superhandler: utslippsrettigheter. De gjør ens portefølje antiskjør, dvs. jo dårligere det ser ut for klimaet og mange andre investeringer, jo mer vil systemet kunne favorisere utslippsrettigheter for å øke presset mot reduserte karbondioksidutslipp. Politikere i Europa har nylig foreslått at atomkraft bør betraktes som en bærekraftig energikilde. Dette synet sies å bli forsterket med hver lokal energimangel og energipristopp vi ser, ettersom høye energipriser og strømbrudd klart peker på problemene med solkraft og vindkraft - hvis det ikke skinner eller blåser, er det ingen strøm. Det er dyrt og vanskelig å lagre strøm og i dag er det svært lite infrastruktur for det samtidig som utbyggingen av sol og vind står foran. Behovet er altså i praksis nærmest uendelig for både en grunnkraft fra urandrevet kjernekraft og alle miljøvennlige lagringsløsninger man har tid til å produsere. Energilagrings- og uranselskaper kan vurderes, samt batteri- og elmotorindustrien, slik at du virkelig lever som du lærer.

 

Januar er en god anledning til å tenke over om du har en gjennomtenkt plan for dine investeringer, både langsiktig og kortsiktig. Er de langsiktige investeringene virkelig langsiktige, dvs. overbevisningen vil bestå selv om kursene trekkes ned i et generelt børsfall. Er det langsiktige velbegrunnet, slik som mitt syn på utslippsrettigheter, energilagring og elbilråvarer? Hvis ikke, for eksempel hvis investeringene dine er mer medvindsorienterte, som jeg mistenker er tilfellet i noen populære dataspill- og nettkasinoselskaper, for ikke å nevne noen av seriekjøperne, så kan du benytte anledningen til å parkere pengene andre steder en stund. Dette gjelder spesielt hvis du synes at mitt syn på høyere renter og lavere vekst i 2022 virker fornuftig.

 

Etter det bør man nok forvente fornyet stimuli, både i form av reduserte renter, kvantitative lettelser og skattepakker (inkludert borgerlønn som i USA under Covid-pandemien), og så vil kanskje medvindsinvesteringene fungere igjen, i hvert fall i de store indeksdrevne selskapene i USA (Microsoft, Alphabet med flere vanlige mistenkte).

 

Kort oppsummert bør du være klar til å skape avkastning på fremtidig volatilitet. Verden, økonomien og finansmarkedene er som spente fjær trukket til nær bristepunktet. Selv om vi da kommer tilbake til mer av det samme som har vært gjeldende siden finanskrisen i 2008, er det store relative bevegelser å utnytte på kort sikt. Først i 2022 håper jeg å flyte med gull oppover i økende fart, kunne prute på Ether og litt Bitcoin på overraskende dype fall, starte den lange reisen for utslippsrettigheter mens olje og oljeselskaper kan haste oppover på grunn av for lite oljeleting kombinert med for lite kjernekraft og energilagringskapasitet. Hele komplekset av energi, miljø og inflasjon (pluss fornyet stimuli) kan spille inn i hendene på selskaper som Leading Edge Materials. På den ene siden øker etterspørselen og prisen på batterianodegrafitt og metaller (Heavy Rare Earth Elements), og på den andre siden øker presset fra EU på Sverige for å endelig gi flere gruvetillatelser.

 

2022 kan bli et år med usedvanlig rykkete dragkamp mellom FEAR og FOMO (fear of missing out), et år hvor du delvis kan dra nytte av raske bevegelser ved å folde frem og tilbake mellom ulike beholdninger hvor begge har høy og iboende verdi, og delvis kan utnytte umotiverte bevegelser til å gjøre virkelig gode inngrep i langsiktige eiendeler. Store og raske bevegelser vil kunne skape ekstra gode forutsetninger for å bruke børshandlede produkter og andre derivater for raskt å endre sin totale eksponering uten å måtte endre sine kjerneposisjoner.

 

Oppsummert, vær forberedt på et uvanlig volatilt marked, og ikke minst gjør deg selv mentalt klar for å unngå å bli overrasket over din egen frykt og grådighet i prisbevegelser du selv anser som umotiverte og ulogiske. Fremfor alt er det et poeng å se frem til et år med store muligheter til å øke beholdningen i sine favorittaktiva ved å omgå store kursfall og forhandle langsiktige logiske og attraktivt verdsatte eiendeler dersom de faller tilstrekkelig i forhold til og med annen kapital. Har du pengene i for eksempel gull, kan de byttes inn i mye mer kryptoaktiva senere i år. Og eier du olje og oljeselskaper, bør du nok få mye flere spill av ulike slag for pengene senere. Jeg underviser i metoder på Finanskursen.se for porteføljeoptimalisering ved å utnytte relative bevegelser mellom ulike eiendeler for gradvis å akkumulere flere og flere enheter av hver. En annen endring jeg ser på er å selge min Nvidia i dag til Intel, slik at jeg kan kjøpe flere enheter fra relevante teknologiselskaper innen et år, kanskje TSMC eller ASML, eller rett og slett Nvidia igjen. Det ser ut til at 2022 kan bli et år med uvanlig store muligheter til å forbedre investeringsporteføljen – spesielt hvis du først gjør den antiskjør, og deretter logisk og langsiktig utnytter enhver ekstrem volatilitet.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.