Investeringsforslag

Fight off the cold with hot chocolate!

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
24.11.2022 | 2 minutters lesetid
GettyImages-647144470_high.jpg

The export of cocoa beans has been struggling as of late with the biggest nation producer, Côte d'Ivoire, seeing a dock workers strike.

Dock workers operating at the country’s two main ports of Abidjan and San Pedro fought a two-week fight for an increase in pay. More precisely, from 30 CFA francs to 105 CFA francs per bag. The dockers eventually gained a partial victory, increasing their pay to an undisclosed amount above 50 CFA francs per bag. The strike saw the cocoa futures price spike momentarily before settling to pre-strike levels again.

The strike coincides with the onset of the main crop season for cocoa beans, ranging from October to the end of March. Côte d'Ivoire, together with Ghana, make up over 60 % of the global cocoa bean production, with the two neighbouring countries being similar in terms of climate and environment. Cocoa beans, like most agriculture, depend to a significant extent on the weather, and the weather has been conducive to good yields during the main crop season. A healthy amount of rain during the rainy season spanning April to November has entailed sufficient moisture in the soil for the drier and sunnier weather present at year-end.

Heavy precipitation is however also associated with black pod disease, a protozoal disease that can destroy the cocoa trees’ fruits. The heavier-than-expected downpour brought with it an outbreak of the disease, as excess moisture boosts the infectivity of the pathogen’s spores. The impact on yields and subsequent supply available for export will be more apparent as we move further into the crop season, as it is yet too early to tell how much has been infected.

With prices settling thanks to the strike ending, the supply is deemed to be sufficient enough to meet the current expected demand. But the question remains whether markets have accounted for the possibility of a more significant supply disruption in the future, possibly owing to the fungal disease. Combining the above with the rising fertilizer prices and cocoa prices might be poised for a rally.

Cocoa Futures Mar23 (USD/metric tonne), daily one-year price chart

2022-11-23_CS1.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Cocoa Futures Mar23 (USD/metric tonne), daily six-month price chart

2022-11-23_CS2.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Cocoa Futures(USD/metric tonne), weekly five years price chart

2022-11-24_CS3.png
Source: Barchart. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.