Column

Sjekk innholdsfortegnelsen

2022-09-20_KOS.png
Karl O.Strøm
14.11.2022 | 2 minutters lesetid
GettyImages-939837832_BW.jpg

Om du kjøper eksponering mot en ferdiglaget samling av verdipapirer er det en fordel å kjenne godt til innholdet

Da jeg var barn hendte det vi fikk noe som het «Stjerneposen» som lørdagsgodteri av våre foreldre. Dette var en pose med blandet godteri, samt noen billedkort som var populære å byttehandle med. Man visste aldri helt hva som var innholdet i posen, men det var som regel bra. Og det var alltid spennende å pakke opp.

På børsene fins det foruten enkeltselskaper og derivater på disse også notert mange verdipapirer som har en portefølje som underliggende. Dette er en slags aksjemarkedets «stjerneposer». Blant de mest kjente av disse er de børshandlede fondene, kalt ETF’er (Exchange Traded Fund). De første kom i USA allerede på 1990-tallet, og gir investorer en enkel måte å ta eksponering i de store og kjente markedsindeksene. ETF’er som følger S&P 500, NASDAQ 100, DAX, EURO STOXX 50 og liknende er fortsatt blant de mest handlede verdipapirene på de amerikanske børsene. Du finner også en rekke tradingprodukter som gir eksponering mot disse indeksene i Vontobels produktutvalg.

Hva er eksponeringen?

Når en ETF, future eller annet tradingprodukt har en markedsindeks som underliggende betyr det at den vil svinge i takt med den portefølje/samling av aksjer som inngår i indeksen. For en trader eller investor kan det derfor være interessant å ta en kikk på hva slike indekser inneholder. Et raskt søk på internett vil som regel gi deg et svar. Ser vi for eksempel på  NASDAQ 100 har i skrivende stund Apple en vekt på 13,3%, Microsoft 10,1% og Google 6,4%. De tre største aksjene utgjør altså mer enn 30%. Tar man med Amazon, Tesla og NVIDIA dekker du ytterligere 12% av vektingen. Kjekt å vite.

Etter min mening er ETF’er og tradingprodukter som følger de kjente markedsindeksene greie å forholde seg til, og fine å trade. Det samme gjelder de som gir eksponering mot enkeltstående råvarer. Det er når man kommer til ETF’er som følger smalere sektorer, eller mindre klart definerte «temaer» at det kan være lurt å ta en ekstra kikk på hva man er eksponert mot.

La meg ta et eksempel. Under arbeidet med en artikkel jeg nylig skrev om den elektriske megatrend så jeg på noen ETF’er som skulle gi eksponering mot temaet elektriske og selvkjørende biler. Ved en nærmere kikk på innholdet til en av de fant jeg ut at blant de 10 største aksjene i denne var Apple, Tesla, NVIDIA, Microsoft, Google, Qualcomm og Intel. Utvalget og vektingen var litt uventet. Tesla som markedslederen innen sektoren er åpenbar å ha med. Apple og Microsoft var noe mer overraskende. Google har riktignok en divisjon som utvikler selvkjørende biler, men det er en meget liten del av konsernet. Apple har ingen biler. NVIDIA, Qualcomm og Intel produserer mikroprosessorer. Det er mange microchips i elektriske biler, men en direkte eksponering mot dette temaet kan det vanskelig sies å være.

I slike tilfeller er det alltid et alternativ å gå direkte mot de aksjer som tilbyr en renere eksponering mot det du er ute etter. Tesla for elbiler og NVIDIA for microchips. Så får man heller ta ned posisjonsstørrelsen om man vil redusere selskapsspesifikk risiko.

Disclaimer: Etter mange år i meglerbransjen utgav jeg i 2021 «Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer», og lanserte et hedgefond som handler etter prinsipper beskrevet i boken. Det understrekes at intet av det som skrives på denne blogg er å anse som personlig rådgivning eller konkret oppfordring til å ta posisjoner. Enhver må selv være ansvarlig for sine beslutninger, og sette seg godt inn i produktene man benytter.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.