Investeringsforslag
Annonse

Gold spikes after digital woes

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
10. nov. 2022 | 2 minutters lesetid
GettyImages-141339701 (1).jpg

Gold has faced headwinds this year due to tightening from the Federal Reserve, higher interest rates and a stronger USD. The gold price rallied in Q1 2022 following Russia’s invasion of Ukraine but has since dropped about 20 per cent through the beginning of November.

Recently, it looked like gold had benefited from volatility in the cryptocurrency markets. One of the largest crypto exchanges, FTX, has faced a surge in customer withdrawals. Consequently, a liquidity crunch has reached a rescue deal with the rival exchange Binance. In this environment, many cryptocurrencies have sold off heavily, and gold could be considered a relatively safe haven. At the same time, the US dollar has reached a pause in its almost parabolic rise so far this year, meaning possibly less headwind for the precious metal.

From a technical perspective, the gold price has bounced off the weekly MA 200, which has earlier (2018) served as a support before the famous Powell pivot.

Gold price (USD per ounce), daily 12-month price chart

2022-11-09_CS2.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

In the short term, it is essential to keep an eye on this week’s US CPI statistics on Thursday, 10 November. In a pessimistic scenario where interest rates spike again, the gold price could drop back to the year’s lows of around USD 1630 per troy ounce. In the daily one-year chart, a positive divergence in the MACD indicates a reasonably strong support level. On the other hand, a breakout above USD 1720 would be a good signal.

Gold (USD per ounce), daily 12-month price chart

2022-11-09_CS3.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.