Tärkeä tiedote

Tämä tieto ei ole taloudellinen analyysi, vaan tuotemainos. Näin ollen se ei täytä lakisääteisiä vaatimuksia, joilla varmistetaan rahoitusanalyysin puolueettomuus, eikä sitä koske kauppakielto ennen rahoitusanalyysin julkaisemista.
Yksityiskohtaisia tietoja, erityisesti johdannaissopimuksiin tehtävään sijoitukseen liittyvästä rakenteesta ja riskeistä, mahdolliset sijoittajat saavat perusesitteestä, joka on saatavilla yhdessä lopullisten ehtojen ja perusesitteen täydennysten kanssa sähköisessä muodossa liikkeeseenlaskijan verkkosivuilla osoitteessa https://markets.vontobel.com/legal-information. Lisäksi ohjelmaesite, mahdolliset ohjelmaesitteen täydennykset ja lopulliset ehdot ovat saatavilla maksutta painettuina liikkeeseenlaskijan kotipaikasta: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Saksa.
Sijoittajien on otettava huomioon sovellettavat myyntirajoitukset.

Vontobel-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat maksaa suoraan tai välillisesti vaihtelevan suuruisia palkkioita kolmansille osapuolille (esim. välittäjille) julkisen tarjouksen ja johdannaissopimusten jakelun yhteydessä. Lisätietoja saat pyydettäessä jakelukumppaniltasi.

Ilman lupaa tätä tuoteselostetta ei saa jäljentää eikä levittää.