Koulutus

Unlimited Turbo -warrantit

bank-vontobel-ag-logo-talendo.png
Vontobel Markets
27.10.2022 | 3 min lukea
loss-threshold.jpg

Unlimited Turbot, joita kutsutaan myös Open-End Knock-out Warrantteiksi, antavat sijoittajille mahdollisuuden osallistua suhteettomasti kohde-etuuden arvonkehitykseen. Verrattuna suoraan kohde-etuus-sijoitukseen, Unlimited Turbo vaatii pinemmän pääomasijoituksen. Tämä muodostaa vipuvaikutuksen. Pienellä pääomasijoituksella sijoittajat voivat spekuloida joko nousevalla tai laskevalla kohde-etuudella. Näillä tuotteilla voidaan spekuloida erilaisia omaisuuslajeja, kuten osakkeita, indeksejä,hyödykkeitä, indeksejä,hyödykkeitä, jalometalleja, korkoinstrumentteja tai valuuttapareja

Miten nämä tuotteet toimivat

Unlimited Turbot (Open-End Knock-out Warrantit) heijastavat suhteettomasti kohde-etuuden kehitystä niiden vipuvaikutuksen vuoksi. Verrattuna suoraan sijoitukseen kohde-etuuteen, tämä tuote vaatii pienemmän pääomasijoituksen. Tämä luo vipuvaikutuksen. Sijoittajat rahoittavat vain osan kohde-etuuden hinnasta, kun taas liikkeeseenlaskija kattaa loput. Vastineeksi tuotteesta aiheutuu rahoituskustannuksia. Sijoittajat voivat näin osallistua kohde-etuuden arvonkehitykseen, mutta tarvitsevat vain murto-osan pääomasta verrattuna suoraan sijoitukseen. Unlimited Turbot tarjoavat suuren läpinäkyvyyden, koska hinta voidaan johtaa suoraan kohde-etuudesta. Periaatteessa tuotteen itseisarvo muodostuu kohde-etuuden sen hetkisen hinnan ja tuotteen toteutushinnan erotuksesta, ottaen huomioon mahdollisen suhdeluvun. Mitä pienempi on kohde-etuuden nykyisen hinnan ja toteutushinnan välinen ero, sitä suurempi on vipuvaikutus. Pienempi ero tarkoittaa myös lähempää lähestymistä knock-out tasoon, johon liittyy näin ollen myös suurempi riski.

knock-out Open-End-fi.png

Erityisominaisuudet

Sijoittajat voivat vertailla nousevilla hinnoilla osto (call) tuotteita tai laskevilla hinnoilla myynti (put) tuotteita. Unlimited Turbot ovat saatavilla open-end maturiteetilla. Näihin tuotteisiin voi sisältyä sisäisen arvon lisäksi preemio. Kun kyseessä ovat tuotteet, joilla ei ole kiinteää voimassaoloaikaa, ainoastaan riskipreemio otetaan huomioon preemiona, koska rahoituskustannukset sisältyvät näiden tuotteiden osalta päivittäiseen strike-korjaukseen.

Verrattuna klassisiin warrantteihin ja futuureihin, Unlimited Turboissa on erityispiirteitä. Toisin kuin klassisissa warrantteissa, volatiliteetti on vain vähäisessä asemassa. Lisäksi klassisiin warrantteihin verrattuna Unlimited Turboilla ei ole aika-arvoa. Toisin kuin futuureissa, enimmäistappio on rajoitettu sijoitettuun pääomaan, mikä tarkoittaa, että lisämaksuvelvoitetta ei ole.

Myös tämän tuoteryhmän riskit on mainittava. Vipu toimii molempiin suuntiin. Tämä voi johtaa suhteettomiin voittoihin, mutta myös vastaaviin tappioihin. Lisäksi Unlimited Turbot on varustettu knock-out tasolla. Jos kohde-etuus saavuttaa tämän rajatason, erääntyy tuote välittömästi arvottomana. Tällöin sijoittaja menettää sijoitetun pääoman kokonaan.

 

Kustannukset

Jotta tuotteessa saavutettaisiin vipuvaikutus, toteutushinta rahoitetaan. Tästä aiheutuu kustannuksia, jotka näkyvät rahoituskustannuksina rahamarkkinakoron (viitekorko) ja rahoitusmarginaalin muodossa. Tuotteissa ilman määräaikaa (open-end), kustannukset näkyvät toteutushinnan päivittäisenä tarkistuksena.

 

Laaja valikoima kohde-etuuksia

Unlimited Turbot avaavat mahdollisuuden sijoittaa laajaan valikoiman erinlaisia omaisuusluokkia. Osakkeisiin, indekseihin, hyödykkeisiin, jalometalleihin, korkoinstrumentteihin ja valuuttapareihin on mahdollista osallistua suhteettomasti tämän tuoteryhmän kautta.

 

Olemassa olevien positioiden suojaaminen

Unlimited Turboja voidaan käyttää myös olemassa olevien positioiden suojaamiseen. Sijoittajat voivat käyttää Unlimited Turboja suojaamaan olemassa olevaa salkkuaan mahdolliselta kurssilaskulta ja tappioilta esimerkiksi täydentämällä olemassa olevaa (pitkää) salkkua, joka hyötyy salkun osien hintojen noususta, vastakkaisella (lyhyellä) positiolla Unlimited Turbojen kautta. Suojaus tulee voimaan välittömästi oston jälkeen. Suojaus päättyy välittömästi, kun knock-out-este saavutetaan.

Edut

 • Volatiliteetilla on vain vähäinen merkitys verrattuna klassisiin warrantteihin.
 • Pääomasijoitus on pienempi kuin suorassa sijoituksessa kohde-etuuteen.
 • Mahdollistaa osallistumisen kohde-etuuden nouseviin tai laskeviin hintoihin.
 • Hinnoittelu on helppo ymmärtää
 • Saatavilla on erilaisia omaisuusluokkia

Riskit

 • Kohde-etuuden markkinariski
 • Vipuvaikutus toimii molempiin suuntiin
 • Suhteettomat tappiot jopa kokonaistappioihin asti mahdollisia.
 • Valuuttariski, jos kohde-etuuden valuutta poikkeaa tuotteen valuutasta.
 • Liikkeeseenlaskijariski (liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyys).
 • Liikkeeseenlaskijan tavanomainen irtisanomisoikeus avoimissa tuotteissa.

 

Mikä vaikutus volatiliteetilla on Unlimited Turbo / Knock-out-warranttiin?

Kohde-etuuden implisiittisen volatiliteetin muutoksilla on vain vähäinen tai ei lainkaan vaikutusta tämän tuotetyypin hintakehitykseen. Hinnoittelu on näin ollen läpinäkyvää ja helposti ymmärrettävissä tuoteparametrien perusteella.

 

Mitä tapahtuu, kun knock-out-taso saavutetaan?

Jos kohde-etuuden hinta saavuttaa knock-out-tason tai laskee sen alapuolelle tarkkailujakson aikana, Unlmited Turbo erääntyy välittömästi arvottomana. Knock-out-tasoa seurataan jatkuvasti alkuperäisestä liikkeeseenlaskupäivästä alkaen.

Unlimited Turbo Call -warrantin knock-out tapahtuu, jos kohde-etuuden hinta saavuttaa tai alittaa kulloinkin voimassa olevan knock-out-tason milloin tahansa kohde-etuuden kaupankäyntiaikana sen kyseisessä referenssipörssissä. Kun kyseessä on Unlimited Turbo Put -warrantti, knock-out tapahtuu, kun knock-out-taso kosketaan tai se ylitetään.

 

Voiko nämä tuotteet erääntyä myös tuotteen kaupankäyntiaikojen ulkopuolella?

Tässä yhteydessä on tehtävä ero sijoitustuotteen ja kohde-etuuden kaupankäyntiaikojen välillä. Tuotteet on listattu pörssissä, ja niitä voidaan ostaa tai myydä tavanomaisina kaupankäyntiaikoina. Kohde-etuuden tyypistä riippuen voidaan soveltaa erilaisia kaupankäyntiaikoja. On huomattava, että esimerkiksi valuuttakaupassa knock-out-tapahtuma voi tapahtua lähes milloin tahansa, koska kohde-etuutena olevilla valuuttapareilla käydään kauppaa maailmanlaajuisesti ympäri vuorokauden. Näin ollen knock-out-tapahtuma voi tapahtua ilman, että sijoittaja voi myydä tuotetta kotimaassaan. Sijoittajien tulee siksi ottaa selvää kohde-etuuden kaupankäyntiajoista ennen tuotteen ostamista.

 

Osake maksaa osinkoa. Miten osinko vaikuttaa Unlimited Turbo warranttiin?

Osakkeen hintaa tarkistetaan osingon määrällä osingon irtoamispäivänä. Samanlainen prosessi suoritetaan Unlimited Turbo warrantille.

Kun kyseessä on ostotuote eli (Call), osakkeen lunastushinnasta vähennetään osakkeen osingonmaksupäivänä maksettava netto-osinko. Netto-osingossa otetaan huomioon mahdollisen osingonmaksun verotekijä.

Myyntituotteen tapauksessa (Put) tehdään myös oikaisu. Tässä otetaan kuitenkin huomioon brutto-osinko. Toteutushintaan lisätään brutto-osinko.

 

Mitä tarkoittaa preemio?

Jos kyseessä on Knock-out-warrantti, sisäisen arvon lisäksi voidaan veloittaa preemio. Preemio on riskipreemio tuotteille, joiden maturiteetti on määräajaton.

Riskipreemion tarkoituksena on suojautua niin sanotulta gap-riskiltä ja likviditeettiriskiltä. Gap-riski kuvaa liikkeeseenlaskijan riskiä siitä, että suojausta ei voida realisoida toteutushintaan knock-out-tapahtuman sattuessa. Likviditeettiriski kuvastaa kohde-etuuden vaihdettavuutta pörssissä.

 

Unlimited Turbo warrantin tärkeä osa on knock-out taso. Muuttuuko knock-out taso ajan myötä?

 

Kun kyseessä on sijoitustuote ilman kiinteää määräaikaa, knock-out taso mukautetaan kunkin kaupankäyntipäivän lopussa. Kaupankäyntipäivä on mikä tahansa pankkipäivä alkuperäisen liikkeeseenlaskupäivän jälkeen. Päivittäinen mukautus tehdään liikkeeseenlaskijan rahoituskustannusten huomioon ottamiseksi.

Käytännössä knock-out tason mukauttaminen tarkoittaa call-tuotteiden knock-out tason korottamista ja put-tuotteiden knock-out tason alentamista.
 

Mitä tapahtuu, kun kyseessä on Unlimited Turbo warrantti, jonka kohde-etuutena on futuurisopimus, jos kohde-etuutena oleva futuuri saavuttaa eräpäivänsä?

Futuurisopimuksilla on kiinteä maturiteetti. Jos tuotteella ei ole kiinteää maturiteettia (open-end), kohde-etuus on korvattava, jotta tuotteen jatkuminen voidaan varmistaa. Kun kyseessä on ostotuote, liikkeeseenlaskija poistaa aiemmin voimassa olleen sopimuksen ja korvaa sen pidemmän maturiteetin omaavalla sopimuksella. Tätä vaihtoa kutsutaan myös "rolloveriksi".

Tällainen vaihto tapahtuu myös lyhyen tuotteen tapauksessa. Edellisen sopimuksen lyhyt positio suljetaan ostopositiolla ja uusi lyhyt positio pidempään voimassa olevassa sopimuksessa muodostetaan uudelleen.

 

Riskit

Investors in the products are exposed to the risk that the Issuer or the Guarantor may not be able to meet its obligations under the products. A total loss of the invested capital is possible. The products are not subject to any deposit protection.

The value of the products can fall significantly below the purchase price due to changes in market factors, especially if the value of the underlying asset falls. The products are not capital-protected.

Due to the leverage effect, there is an increased risk of loss (risk of total loss) with leverage products, e.g. Bull & Bear Certificates, Warrants and Mini Futures.

Product and possible financing costs reduce the value of the products.

If the product currency differs from the currency of the underlying asset, the value of a product will also depend on the exchange rate between the respective currencies. As a result, the value of a product can fluctuate significantly.

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirje saadaksesi tietoa pörssilistatuista tuotteista

Henkilötietojasi käsitellään Vontobelin tietosuojakäytännön mukaisesti.

newletter overlay image

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirje saadaksesi tietoa pörssilistatuista tuotteista

Henkilötietojasi käsitellään Vontobelin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Vontobel Markets - Bank Vontobel Europe AG ja/tai tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lue nämä tiedot ennen jatkamista, koska tällä verkkosivustolla olevat tuotteet ja palvelut eivät ole tiettyjen henkilöiden saatavilla. Tärkeää ovat vastaavat esitteet, jotka ovat saatavissa liikkeeseenlaskijalta: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt Am Main, Saksa, sekä tältä verkkosivustolta.