Sijoitusidea

Ethereum prepares itself for the Merge

sj.png
Sijoitustieto
14.09.2022 | 3 min lukea
Krypto_Header

Ethereumin miljardien dollarien arvoiset kryptovaluutat, miljoonat käyttäjät ja tuhannet sovellukset ovat siirtymässä uuteen, parannettuun lohkoketjuun. Tuorein päivitys Ethereum-verkkoon on seurausta vuosien tutkimus- ja kehitystyöstä, joka huipentuu The Mergeen, jonka avulla Ethereumin Proof-of-Stake-ketju valjastetaan varsinaiseen tekniseen käyttöön. The Mergen odotetaan tapahtuvan syyskuun 15. päivä.

Ethereum, joka on markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta, on The Mergen avulla muuttamassa konsensusmekanisminsa Proof-of-Workista (PoW) Proof-of-Stakeen (PoS).  Konsensusmekanismit mahdollistavat hajautettujen järjestelmien yhteistyön ja turvallisuuden.

Ethereumilla on jo toiminnassa PoS-verkko nimeltään Beacon Chain (julkistettiiin vuonna 2020), mutta sitä ei vielä käytetä transaktioiden prosessointiin. Toistaiseksi se on käytössä vain esitysverkkona Ethereum-verkkoa käyttäville tietokoneille niiden valmistautuessa PoS-päivitykseen.

Ethereumin täysi siirtyminen PoS-mekanismiin vaatii Beacon Chainin yhdistymisen (engl. merge) Ethereum PoW-verkkoon.

2022-09-14_FI1
Lähde: : Geekflare

Ether-futuurin hinta on tullut muun kryptomarkkinan mukana alas yli puolet viime vuoden huipuistaan.

2022-09-14_FI2
Lähde:  Bloomberg. Indeksi Yhdysvaltain dollareina. Aiempi kehitys ei ole luotettava indikaattori tulevista tuloksista.

PoW vs PoS

Siinä missä Bitcoinerit uskovat PoW-mekanismin paremmuuteen, monet muut kryptoverkot toimivat eri konsensusmekanismeilla. Tähän asti PoW-verkkona toiminut Ethereum vaihtaa päivittää mekanisminsa Proof-of-Stakeksi, jota monet muut kryptoverkot, kuten Polkadot, Cardano ja Avalanche jo käyttävät.

PoW ja PoS eroavat toisistaan siinä, miten ne päättävät oikeudesta luoda seuraava lohkon ketjuun.

Tämän päivän PoW-systeemissä Ethereum-mainaajat kilpailevat lohkojen louhimisessa ratkaisemalla kryptografisia arvoituksia, aivan kuten Bitcoinin tapauksessa. Arvoitusten ratkaisemiseksi PoW kuluttaa paljon energiaa.

Tulevassa PoS-mekanismissä Ethereumin validaattorit, jotka steikkaavat vähintään 32 Etheriä (ETH) verkkoon, valitaan satunnaisesti luomaan lohkoja. Mitä enemmän ethereitä validaattori panostaa, sitä todennäköisemmin se valitaan luomaan lohko ja täten ansaitsemaan lohkopalkkio.

Sekä PoW- että PoS-mekanismeissa lohkon voittava mainaaja/validaattori palkitaan transaktiokuluilla ja uusilla ethereillä. PoS-validaattorit saavat palkkioita myös muista toimista verkon turvaamiseksi.

Transaktiot The Mergen jälkeen

Ethereum-verkon ollessa ruuhkainen johtuen suuresta määrästä transaktioita, on verkkoa tällöin kalliimpi käyttää. Mitä enemmän transaktioita verkossa on, sitä korkeammat kulut. Ethereumin DeFi- ja NFT-buumien aikaan kulut nousivat monesti korkealle ja niistä valitettiin sosiaalisessa mediassa laajalti. Tällä hetkellä kryptomarkkinan eläessä hiljaiseloa transaktiokustannukset ovat alhaisia, sillä DeFi- ja NFT-transaktioiden määrä verkossa on laskenut merkittävästi.

Ethereum-verkon keskimääräinen transaktiokulu (dollaria per transaktio):

2022-09-14_FI3
Lähde: Y-Charts

Transaktiokustannuksiin ei The Mergen myötä odoteta muutoksia, vaikka uusi buumi ilmaantuisi nostamaan kuluja. Ethereum-verkon tulevaisuuden päivityksien, joita odotetaan aikaisintaan vuonna 2023, odotetaan auttavan verkon transaktiokustannusten kanssa.

Transaktiot nopeutuvat The Mergen myötä hieman. Tällä hetkellä PoW-mekanismissa Ethereum-lohkoja mainataan noin 13-14 sekunnin välein. PoS-mekanismissa lohkoja luodaan tasaisesti 12 sekunnin välein.

Vertailun vuoksi Bitcoinin lohkoja luodaan keskimäärin noin 10 minuutin välein, kun taas kilpailevat verkot Solana ja Avalanche luovat lohkoja huomattavasti Ethereumia ja Bitcoinia nopeammin.

The Mergen potentiaalinen vaikutus ETH:n hintaan

Kryptokeskustelu sosiaalisessa mediassa käy tällä hetkellä kuumana The Mergen treidaamisen suhteen.

ETH:n hinnan käyttäytymistä on luonnollisesti mahdoton ennustaa etukäteen. Erityisen totta tämä on Ethereumin tapauksessa, sillä vastaavaa muutosta konsensusmekanismin suhteen ei ole aiemmin kryptomaailmassa nähty. Eri muuttujien ja tuntemattoman tekijöiden määrän ansiosta on lähes mahdotonta ennustaa mitä ETH:n hinnalle tapahtuu The Mergen seurauksena.

Ethereum-verkkoon panostaneet ja uskoneet ovat jo vuosien ajan odottaneet The Mergen mukanaan tuomaa ainutlaatuista päivitystä verkon ydinteknologiaan. Verkon ympäristövaikutuksiin liittyvien huolenaiheiden käsittelyn ohella PoS tuo mukaan uuden käyttötarkoituksen ETH-tokeneille steikkauksen muodossa.

Vaikka The Merge tuo Ethereumiin paljon hyvää, ei se kuitenkaan takaa ETH:n hinnan nousemista. The Merge tuo mukanaan muutoksia etherien louhimisen määrään ja miten ne jaetaan. Tämä voi olla joko positiivinen tai negatiivinen tekijä riippuen siitä keneltä kysytään. On olemassa myös riski siitä, ettei The Merge onnistu tai että PoS todetaan myöhemmin vähemmän turvallikseksi kuin PoW.

Paljon spekulaatiota voi lukea mediasta myös siitä, että The Merge olisi jo hinnoiteltu sisään ETH:n hintaan.

Triple Halvening

Ethereumin hintaan voi vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti “Triple Halvening”, jonka ansiosta Etheristä voi tulla jopa deflatoorinen kryptovaluutta. Tällöin kierrossa olevien ethereiden määrä laskisi ajan kuluessa.

Triple Halveningin kolme eri tekijää ovat:

  1. Merkittävä lasku ETH:n emissioissa: Ethereum verkko laskee lohkopalkkioina tällä hetkellä liikkeelle noin 13 500 etheriä päivittäin, mikä vuositasolla vastaa noin 4,3 prosenttia koko ETH:n määrästä. PoS-muutoksen ansiosta vuosittaisten emissioiden odotetaan putoavan noin 0,3-0,4 prosenttiin. Lasku lohkopalkkioiden määrässä vähentää myös ETH-mainaajien myyntipainetta. Myyntipaineen pienenemisella voi potentiaalisesti olla positiivinen vaikutus ETH:n hintaan. .
  2. ETH:n polttaminen EIP-1559-päivityksen seurauksena: EIP-1599-päivitys parantaa Ethereumin käyttäjäkokemusta ja polttaa osan louhittujen Ethereum-lohkojen palkkioista. Polttaminen vähentää kierrossa olevien ETH-tokeneiden määrää, sillä se ne katoavat eetteriin.
  3. ETH-steikkaminen: Ethereumin steikkaamisessa sijoittaja tallettaa ETH-omistuksiaan ja saa steikkauspalkkiona tätä kirjoitettaessa noin 4,1 prosentin vuosituottoa, joka maksetaan ETH-tokeneina. ETH-steikkaajat voivat tuoton lisäksi nauttia myös verkon paremmasta turvallisuudesta. Steikkaajien määrän noustessa Ethereum-verkon turvallisuus paranee ja tekee vihamielisistä hyökkäyksistä vähemmän toteuttamiskelpoisia. Steikattavat ETH-tokenit lukitaan tietyksi ajaksi, jolloin ne ovat poissa ETH:n likviditeetistä.

Triple halvening ja The Merge vaikuttavat Ethereum-verkkoon seuraavilla tavoilla:

  • ●Erinomainen verkon stabiliteetti
  • ●Turvallisempi ja vakaampi verkko
  • ●ETH:n niukkuuden lisääntyminen (ts. vähemmän ETH-tokeneita kierrossa) pienentyvien emissioiden, palkkioiden polttamisen ja steikkauksen ansiosta.
  • ●Merkittävästi pienempi energian kulutus

Ethereum-yhteisö on erittäin optimisesti The Mergen mukanaantuomista muutoksista verkon toimintaan. Tuntemattomia tekijöitä on kuitenkin lukuisia ja on epäselvää miten markkina tulee reagoimaan The Mergeen.

Miten itse aiot treidata The Mergen?

Sijoittajat, joilla on jonkin verran riskinottohalua, voivat tutustua Ethereum-futuuriin kätevästi välittäjänsä kautta Vontobelin liikkeeseen laskemien viputuotteiden avulla. 

Mikäli uskot ETH-futuurin hinnan nousevan, voit tavoitella tuottoja MFL ETH V190-minifutuurilla, joka tarjoaa kirjoitushetkellä 3,8-kertaisen vivun. Mikäli ETH-futuurin hinta nousee yhdellä prosentilla, minifutuurin arvo nousee 3,8 prosentilla. Päinvastoin futuurin hinnan laskiessa prosentilla, minifutuurin arvo laskee 3,8 prosentilla.  

Mikäli haluat tavoitella tuottoja ETH-futuurin hinnan laskiessa, voit Vontobelin valikoimasta hakea Short-minifutuurin kuten MFS ETH V207. Minifutuurin tarjoama vipu kirjoitushetkellä on 3,13-kertainen. ETH-futuurin hinnan laskiessa prosentilla, minifutuuri tuottaa 3,13 prosenttia. Jos ETH-futuuri vastoin odotuksia nousee prosentilla, tuottaa minifutuuri 3,13 prosentin tappion.

Tutustu Vontobelin viputuotevalikoimaan yhtiön.

Important legal information

Riskit

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Tunnisteet: