Investeringsidé
Annoncering

Renten styrer retningen på aktiemarkedet

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
10. jan. 2024 | 4 Læsetid
GettyImages-185286913.jpg

Sukkerpriserne har været presset af uforudsete begivenheder i store producentlande som Brasilien og Indien. Vejrændringer i Brasilien og øget efterspørgsel efter biobrændstofalternativer har presset sukkerpriserne opad igen. Vi tror, at investorerne holder øje med renterne for at se, hvor aktiemarkedet er på vej hen i den nærmeste fremtid.

Ugens case: Sukker kan få en sød start i begyndelsen af 2024

Futurespriserne på sukker kom under pres i slutningen af 2023 og faldt til lige over 20 cent/LB. Da værdien på brasilianske real faldt og stimulerede til yderligere eksport frem for indenlandsk knusning af sukkerrørene, steg udbuddet. Forventninger om, at Indien ville tilbageholde sukker til brug i ethanolproduktion, havde boostet prisen, så da ordningen blev afskaffet, faldt prisen yderligere. For sukker er der i starten af 2024 mere plads til en opadgående trend fremfor nedadgående .

Hvad angår råsukkerhøsten, havde Brasilien et stærkt 2023. Ifølge Unica udgjorde den akkumulerede sukkerproduktion frem til den 16. december knap 42 millioner tons i den sydcentrale region – en stigning på 25,2 % sammenlignet med den foregående periode. De tilsvarende tal for øvrige regioner var 28 millioner tons i Sâo Paulo-regionen, hvilket er en stigning på 25,0 % i forhold til året før, og knap 14 millioner tons i de øvrige brasilianske delstater, hvilket er en stigning på 25,4 % i forhold til året før. Andelen af sukkerrør, der blev knust og omdannet til hvidt sukker, var også højere og nåede op på lidt over 49 % i den sydcentrale region sammenlignet med 46 % året før. Sammen med det faktum, at den brasilianske real er faldet i værdi, har eksporten kunnet presse prisen på sukker ned til lidt over 20 cent/LB.

På den anden side af "sukkerverdenen" har produktionen i Indien ikke levet op til prognoserne. Det unormalt tørre og varme vejr, som til en stor del skyldes vejrfænomenet El Niño, har haft en negativ indvirkning på sukkerhøsten. Desuden var mere sukker oprindeligt beregnet til ethanolproduktion i stedet for at blive knust til hvidt sukker. Da politikken blev rullet tilbage, afspejlede sukkerpriserne den forventede stigning i udbuddet i henhold til dette.

Kort sagt er sukker for 2024 for nylig sprunget op fra et støtteniveau på 20 cent/LB. Selvom sukkerproduktionen forventes at stige, kan der være større potentiale for, at prisen på sukker stiger end falder. Vejret har været næsten perfekt i Brasilien i den sidste halvdel af 2023, men mindre nedbør i begyndelsen af 2024 har allerede resulteret i et vist opadgående pres på prisen. En fortsat stærk efterspørgsel efter biobrændstofalternativer som ethanol skaber også et opadgående pres på prisen og forventes at fortsætte ind i det nye år.

Sukker Mar 2024 (US cent/LB), etårigt dagligt diagram

SOCKER_1YR.png
Kilde: Infront og Carlsquare. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Sukker marts 2024 (US cent/LB), femårigt ugentligt diagram 

SOCKER_5YR.png
Kilde: Barchart: Barchart. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Makrokommentarer

Den amerikanske beskæftigelsesrapport fredag den 5. januar viste, at antallet af beskæftigede uden for landbruget steg med 216.000 i december, hvilket placerede arbejdsløsheden på 3,7 %. Forud for rapporten havde økonomerne forventet en stigning på 170.000 job og en arbejdsløshed på 3,8 %. På den negative side i rapporten blev antallet af nye job i oktober og november 2023 revideret ned med 71.000, og lønstigningsraten var lidt højere end forventet.

De amerikanske statsrenter steg og faldt igen efter fredagens beskæftigelsestal. Sammenlignet med dagene før jul 2023 er den toårige amerikanske statsrente stadig omkring 4,3 %. Efter den stærke amerikanske beskæftigelsesrapport vil fokus være på den amerikanske inflation (CPI) torsdag den 11. og producentpriserne fredag den 12. januar. En fortsat nedadgående tendens i inflationen er vigtig for, at aktiemarkedet kan fortsætte med at stige.

Fredag den 12. januar indledes indtjeningssæsonen for S&P500 Q4 2023 med kvartalsregnskaber fra Bank of America, BlackRock, Citigroup, Delta Airlines, JP Morgan Chase, UnitedHealth Group og Wells Fargo.

For 4. kvartal 2023 er den estimerede indtjeningsvækst (år over år) for S&P 500 1,3 %. Wall Street-analytikerne har sænket deres indtjeningsestimater for 4. kvartal 2023 delvist på grund af virksomhedernes vejledning, da de forudser en indtjeningsvækst på 8,0 % pr. 30. september 2023. Men for 2024 har Wall Street-analytikerne hævet deres prognose for indtjeningsvækst for S&P500-selskaber til 6,0 % for 1. kvartal 2024 og 11,8 % for regnskabsåret 2024. Dette er illustreret i diagrammet nedenfor, hvor prisen på S&P500 overgår den langsigtede EPS-vækst.

SP500 Price vs EPS 10 YR.jpg

Priser for at beslutte det næste skridt?

Stigende renter satte en midlertidig stopper for rallyet, og S&P 500 brød under MA20. Mandag den 8. januar fik indekset et boost fra lempelige kommentarer fra et Fed-medlem. Dagen lukkede igen over MA20, men EMA9 falder. Det bløde salgssignal på MACD er også en smule bekymrende. Hvis stigningen på aktiemarkedet skal fortsætte, skal renten fortsætte med at falde. I øjeblikket stiger både den 2-årige og den 10-årige amerikanske statsrente.

S&P 500 (i USD), etårigt dagligt diagram

spx 1 yr_01-24.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

S&P 500 (i USD), ugentligt femårigt diagram

spx 5 yr01-24.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

MACD har også genereret et blødt salgssignal for Nasdaq 100.

Nasdaq 100 (i USD), etårigt dagligt diagram

ndx 1 yr0124.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Nasdaq 100 (i USD), femårigt ugentligt diagram

ndx 5 yr0124.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

OMXS30 ligger i øjeblikket fast under MA20. Hvad angår de to amerikanske aktieindeks, har MACD også genereret et blødt salgssignal for OMXS30. Risikoen ligger på nedsiden med støtte omkring 2.300.

OMXS30 (i SEK), toårig daglig graf

omx 1 yr0124.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

OMXS30 (i SEK), femårigt ugentligt diagram

omx 5 yr0124.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Den tyske DAX har konsolideret sig under et positivt, men faldende momentum i en periode. Måske står de ovennævnte indeks over for en lignende udvikling.

DAX (i EUR), etårigt dagligt diagram

dax 1 yr0124.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

DAX (i EUR), femårigt ugentligt diagram

dax 5 yr0124.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Det fulde navn på forkortelser, der er brugt i den foregående tekst:

EMA 9: 9-dages eksponentielt glidende gennemsnit

Fibonacci: Der findes flere Fibonacci-linjer, som anvendes i teknisk analyse. Fibonacci-tal er en sekvens, hvor hvert efterfølgende tal er summen af de to foregående tal.

MA20: 20-dages glidende gennemsnit.

MA50: 50-dages glidende gennemsnit.

MA100: 100-dages glidende gennemsnit.

MA200: 200-dages glidende gennemsnit

MACD: Konvergensdivergens for glidende gennemsnit

Risici

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.


This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.


Investorer er udsat for risikoen for, at udstederen eller garanten muligvis ikke er i stand til at opfylde deres forpligtelser som følge af produktet og garantien – for eksempel i tilfælde af insolvens (insolvens/overdreven gældsætning) eller en officiel ordre af afviklingsforanstaltninger. Et sådant påbud fra en afviklingsmyndighed kan også udstedes forud for insolvensbehandlingen, hvis kautionisten er i krise. Et totalt tab af den investerede kapital er muligt. Som gældsinstrument er produktet ikke omfattet af nogen indskudsforsikring.


Økonomiske kriser, fremkomsten af markedskonkurrenter og økonomiske ændringer kan have en negativ indvirkning på prisen på det eller de underliggende aktiver og på prisen på tracker-certifikatet. Dette kan føre til et helt eller delvist tab af den investerede kapital. Der er ingen kapitalbeskyttelse.


På grund af gearingseffekten er der en øget risiko for tab (risiko for totalt tab) med gearingsprodukter, f.eks. Bull & Bear-certifikater, Warrants og Mini Futures.


Det underliggende indeks’ valuta kan afvige fra produktvalutaen. I dette tilfælde vil værdien af certifikatet også afhænge af omregningskursen mellem den udenlandske valuta (for eksempel amerikanske dollars) og produktvalutaen (for eksempel danske kroner). Som følge heraf kan værdien af certifikatet (i DKK) svinge betydeligt over dets løbetid.


Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.