Crypto Currencies

Bitcoin Forklaret – Kapitel 5: Bitcoin Mining

15.09.2019 | 3 Læsetid
Bitcoin-Aug18_Header

I denne femte del af Bitcoin Forklaret-serien ser vi på den anden halvdel af Bitcoins tekniske egenskaber. I kapitel 4 gennemgik vi den grundlæggende funktion af Bitcoin-blockchainens teknologi. Denne gang ser vi på, hvad det er, der gør teknologien så unik, som den er.

I denne femte del af Bitcoin Forklaret-serien ser vi på den anden halvdel af Bitcoins tekniske egenskaber. I kapitel 4 gennemgik vi den grundlæggende funktion af Bitcoin-blockchainens teknologi. Denne gang ser vi på, hvad det er, der gør teknologien så unik, som den er.

Teil_3Bitcoin_fix

Sourcee: Vontobel Investment Banking

3. Processen bag «Mining»

Der er tre måder at tjene Bitcoins: Du kan købe dem på en såkaldt «Bitcoin børs», du kan få dem i bytte for varer og tjenesteydelser, eller du kan få fat i dem gennem «mining». Mining Er en nødvendig proces for at holde Bitcoin-protokollen kørende, og processen sikrer, at der hele tiden tilføjes nye transaktioner til Bitcoin-blockchainen i form af blokke med information. Det er kun gennem denne proces, at transaktioner kan blive bekræftet og udfordringen med «double spending» løst.

Når en «blok» af transaktioner er blevet genereret, er det fordi transaktionerne bliver behandlet af dem, der «miner». I processens spæde start bliver information om transaktionen fra blokken matematisk kodet til en sekvens af tal. Således bliver en stor mængde information betydeligt komprimeret til en række tal, også kaldet «hash-værdien». 

Det særlige ved denne proces er, at når en hash-værdi genereres, kombineres information fra transaktionerne med den sidste bloks hash-værdi og information. Mens det er ret nemt at generere en hash-værdi baseret på information, er det tæt på umuligt finde ud af, hvilken data blev brugt til at generere det.

Hver hash-værdi er unik og forskellig. Selv den mindste ændring i den forrige blockchain-information eller den nuværende information om transaktion ville med det samme blive opdaget i mine-processen. Falske transaktioner eller forsøg på at snyde blockchain-teknologien er således beskyttet af processen og algoritmens hash-værdier.

For nemmere at kunne forstå processen for generering af hash-værdier, har vi indsat nogle eksempler på hash-værdier i det følgende diagram. Diagrammet viser, at det er umuligt at tyde, hvilken information (input) gemmer sig bag en hash-værdi (output).

Bitcoin_hash

Source: Vontobel Investment Banking

For nemmere at kunne forstå processen for generering af hash-værdier, har vi indsat nogle eksempler på hash-værdier i det følgende diagram. Diagrammet viser, at det er umuligt at tyde, hvilken information (input) gemmer sig bag en hash-værdi (output).

4. Incitamenter i mining-processen og «Proof of Work» 

Bag mining-processen er en lang række computere og datacentre, der drives af uafhængige privatpersoner. De behandler hele tiden alle Bitcoin-transaktioner og garanterer deres legitimitet. Alle, der miner, er i konkurrence med hinanden, for der venter en belønning til den, der hjælper protokollen med sine computer-kræfter - men det er kun, hvis mineren har formået at generere den korrekte hash-værdi for den gældende blok først.

Siden Oktober 2017 har belønningen for hver afkodet blok været 12,5 Bitcoins. Belønning falder dog over tid, da den halveres for hver 210.000 blokke der afkodes. I det gældende tempo vurderes det, at belønning vil blive halveret igen d. 22. maj 2020, hvor belønningen i så fald vil være 6,75 Bitcoins. I teorien burde værdien af belønningen dog forblive den samme, for på samme tid med at belønningen falder, så falder udbuddet af Bitcoins også. Derfor stiger værdien af de belønnede Bitcoins.

At generere hash-værdier er normalt meget simpelt og kræver ikke store computerkræfter. Derfor har man sørget for, at Bitcoin-algoritmen hele tiden gør det lidt sværere at generere hash-værdier - dermed sikrer man, at minere ikke høster alle Bitcoins på blot få timer.

Sværhedsgraden kontrolleres af «Proof of work» («PoW»), der er en proces, der kræver, at brugerne af systemet leverer et stykke arbejde. I Bitcoin-verden er det computerkræfter. Algoritmens sværhedsgrad beregnes for hver gang, der er blevet produceret 2.016 blokke, og den designes således at behandlingstiden af én enkelt blok er omkring 10 minutter. Dertil sættes sværhedsgraden op, jo flere der er med til at mine. 

Hele processen gør det muligt at foretage anonyme transaktioner døgnet rundt i et decentraliseret, offentligt system, på samme tid med at der genereres Bitcoins som belønning til minere. Der refereres til en «mine proces», fordi genereringen og PoW-tilgangen minder om minedrift og det hårde arbejde, der er i at mine ædelmetaller og råmaterialer.

Endnu engang opsummeret

Bitcoin-protokollens algoritme danner det tekniske grundlag for Bitcoins blockchain. Algoritmen danner et fundament for Bitcoin og garanterer, at systemet hele tiden er fuldt ud funktionelt. 

Diagrammet nedenfor viser endnu engang hele processen, når overførslen af en Bitcoin finder sted:

howitworks

Næste gang i Bitcoin Forklaret

Nu hvor vi forstår, hvordan Bitcoin mining fungerer, har vi den fornødne indsigt i Bitcoin teknologien til at kunne undersøge tendenser og begivenheder i blockchainen. En af de begivenheder er opsplitninger, også kaldet «forks».

Risici

TInformationen i denne artikel udgør ikke rådgivning om investeringer eller investeringsstrategi, men er en reklame for Vontobels produkter. Komplet information om værdipapirerne, specifikt strukturen og risici forbundet med en investering, beskrives i basisprospektet sammen med andre informationer, herunder de endelige vilkår.
Basisprospektet og de endelige vilkår udgør de eneste bindende salgsdokumenter for værdipapirerne. Vi anbefaler potentielle investorer at læse disse dokumenter inden nogle endelige investeringer gennemføres for dermed at have fuld indsigt i de potentielle risici og gevinster ved at investere i værdipapirerne. Dokumenterne og de vigtige informationer er frit tilgængelige på udsteders hjemmeside på prospectus.vontobel.com. Godkendelsen af prospektet bør ikke anses som påtegnelse af værdipapirerne.
De omtalte værdipapirer er produkter, der kan være svære at forstå fuldt ud. Informationen på denne side indeholder indikationer om tidligere præstation. Tidligere præstation er ikke en troværdig indikator for fremtidig udvikling.

Dette dokument, med den dertilhørende information, må kun distribueres og offentliggøres i lande, hvor loven tillader det. Distribuering af værdipapirerne beskrevet her er underlagt restriktioner i visse retsområder, som det også står beskrevet i basisprospektet. Denne reklame må ikke reproduceres og videredistribueres uden vontobels tilladelse. 

Tags:

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.