Crypto Currencies

Bitcoin Forklaret - kapitel 6: Opsplitning af Blockchain forklaret

01.11.2019 | 4 Læsetid
Bitcoin-Aug18_Header

I de forrige kapitler af Bitcoin Forklaret-serien blev det tydeligt, hvor vigtigt Bitcoin-fællesskabet er for Bitcoin-protokollens overlevelse.

I de forrige kapitler af Bitcoin Forklaret-serien blev det tydeligt, hvor vigtigt Bitcoin-fællesskabet er for Bitcoin-protokollens overlevelse. I mange forskellige internetfora, ved diverse events og endda i hele virksomheder, diskuterer Bitcoin-interessenter konstant den nuværende og kommende udvikling af Bitcoin-protokollen. Udover de «officielle Bitcoin-udviklere» har store mining pools (grupper af minere der arbejder sammen) og Bitcoin-klubber altid en klar position i forhold til, hvilken retning Bitcoin-protokollen skal udvikle sig i. Nogle gange er der langt mellem holdningerne til, hvordan man skal forholde sig til visse udfordringer eller den fremtidige udvikling af Bitcoin-protokollen. I tilfælde af særligt markante uenigheder beslutter fællesskabet at opsplitte Bitcoin blockchain’en gennem en såkaldt «fork».

Opsplitning af blockchain’en

En Bitcoin opsplitning (også kaldet «fork») er bare en opdatering af Bitcoin-protokollen, som fællesskabet er blevet enige om. Bitcoin blockchain’en er en samarbejdende, decentraliseret gruppe af computere, og det er vigtigt, at hver enkelt af disse «Bitcoin computere» (de kaldes også «full nodes» - knudepunkter) bruger samme basissoftware som Bitcoin protokollen. Det er klart, at en computer, der kører Bitcoin basissoftware for at være en del af Bitcoin-netværket, ikke kan bruges som «full node - knudepunkt» for en anden blockchain (fx Ethereum) - og vice versa. 

Forskellige opsplitninger: Soft og Hard Fork

Generelt skelner man mellem en «soft fork» og en «hard fork», når man taler opslitninger af blockchains. En soft fork er en slags softwareopdatering, der medfører, at tidligere, valide blokke bliver ugyldige efter opsplitningen. Da gamle «full nodes» (Bitcoin computere) anser de nye blokke som valide, betegnes det som baglæns kompatibilitet i Bitcoin-protokollen. Baglæns kompatibilitet er lettere at forstå, hvis man bruger et software-eksempel: Gamle Word-versioner kan hente filer fra nye versioner, men de nye features i Word kan ikke hentes ind i gamle versioner af programmet. Det samme gælder for en blød opsplitning. For at iværksætte en blød opsplitning er det nok, hvis bare 51% af «full Nodes» beslutter at opdatere softwaren. Hvis et flertal nås, bliver det ældre netværk fjernet, og den nyere blockchain vil automatisk blive genkendt som den «ægte» blockchain. Et eksempel på en soft fork er «Pay to script hash (P2SH)», som blev introduceret til Bitcoin blockchain’en i 2012. P2SH opsplitningen gjorde det muligt at bruge adresser med flere signaturer i Bitcoin-netværket. Siden denne software blev introduceret, har det været muligt at benytte flere private nøgler til én offentlig nøgle. 

Bitcoin_Nodes

Figure 1: Soft-Fork

Opsplitninger, der ikke er kompatible med tidligere versioner af softwaren, kaldes hard forks. De repræsenterer derfor meget radikale ændringer i Bitcoin-protokollen, som fører til, at tidligere ugyldige blokke igen bliver gyldige (og omvendt). En tommelfingerregel er derfor, at en hard fork er en permanent afvigelse fra den tidligere version af blockchain’en - hvilket betyder, at «full nodes», der kører på den gamle version, ikke længere kan accepteres eller integreres i den nye version. Det resulterer i en opsplitning i blockchain’en: Én blockchain, der accepterer den nye software opdatering og fortsætter med at køre på den nye blockchain, og en anden blockchain, der afviser den nye software opdatering, og derfor fortsætter på den gamle blockchain version. I de fleste tilfælde bliver den nye software opdatering accepteret af størstedelen af fællesskabet, når der er gået lidt tid fra opsplitningen, fordi den gamle blockchain ikke bliver vedligeholdt og bliver irrelevant.

Hard forks bruges til at reparere vigtige sikkerhedshuller, til at tilføje ny funktionalitet eller til at tilbagerulle meget diskutable transaktioner (såsom Ethereum blockchain’en under DAO-hacket). Når denne slags opsplitninger sker, bliver der som regel dannet en ny kryptovaluta baseret på enten den nye opdaterede version af blockchain’en eller på den gamle.

Bitcoin_Software

Figure 2: Hard-Fork

Tidligere hard forks i Bitcoin-protokollen

Bitcoin Cash: Bitcoins første opsplitning gennem en hard fork fandt sted den 1. august 2017, og resulterede i en ny kryptovaluta kaldet «Bitcoin Cash». Grunden til opsplitningen var et ønske om at øge antallet af mulige transaktioner per blok. I teorien kan Bitcoin Cash derfor håndtere flere transaktioner end en konventionel Bitcoin blok.

Bitcoin Gold: Den næste hard fork-opsplitning fandt sted 24. oktober 2017. Resultatet var kryptovalutaen «Bitcoin Gold». Det var et ønske om at genetablere muligheden for at mine Bitcoins med grafikprocessor-enheder frem for ASIC-chips, der var specifikt designet til formålet.

Bitcoin SV/-ABC: Den 15. november 2018 fandt hard fork-opsplitning af Bitcoin Cash sted, som skabte kryptovalutaerne Bitcoin SV og Bitcoin ABC. Der var store uoverensstemmelser mellem SV og ABC-fællesskaberne om videreudviklingen af den eksisterende blockchain med hensyn til blokstørrelse. SV er en forkortelse for «Satoshis Vision», mens ABC står for «Adjustable Blocksize Cap».

Opsummering af forskellene

De to opsplitninger, hard forks og soft forks, er grundlæggende ens, fordi den eksisterende kode for en kryptovaluta bliver ændret, en gammel version bliver fastholdt og en ny skabes. I tilfældet med en soft fork sker der dog det, at kun én blockchain forbliver valid, mens de resterende brugere overtager opdateringen. Begge er opsplitninger, men en hard fork skaber to blockchains, mens en soft fork endegyldigt burde ende med kun én.

Tilhængere af de forskellige kryptovalutaer er vokset til kæmpe fællesskaber, hvilket er årsagen til, at der opstår uenighed mellem dem. På den ene side kan man derfor se opsplitninger som et sundhedstegn på videreudviklingen af kryptovalutaer, men det kan også føre til uheldige opdelinger af fællesskabet.

Næste gang i Bitcoin Forklaret

Syvende afsnit af Bitcoin Forklaret-serien handler om de forskellige fordele og ulemper, der er ved kryptovalutaer (særligt Bitcoin). Bitcoin er pioneren inden for en ny teknologi og er stadig den mest populære kryptovaluta. Ikke desto mindre er der flere forældede strukturer i Bitcoin-protokollen, der kan gøre Bitcoin mindre fordelagtig set i forhold til de nyere kryptovalutaer.

Risici

Informationen i denne artikel udgør ikke rådgivning om investeringer eller investeringsstrategi, men er en reklame for Vontobels produkter. Komplet information om værdipapirerne, specifikt strukturen og risici forbundet med en investering, beskrives i basisprospektet sammen med andre informationer, herunder de endelige vilkår.
Basisprospektet og de endelige vilkår udgør de eneste bindende salgsdokumenter for værdipapirerne. Vi anbefaler potentielle investorer at læse disse dokumenter inden nogle endelige investeringer gennemføres for dermed at have fuld indsigt i de potentielle risici og gevinster ved at investere i værdipapirerne. Dokumenterne og de vigtige informationer er frit tilgængelige på udsteders hjemmeside på prospectus.vontobel.com. Godkendelsen af prospektet bør ikke anses som påtegnelse af værdipapirerne.
De omtalte værdipapirer er produkter, der kan være svære at forstå fuldt ud. Informationen på denne side indeholder indikationer om tidligere præstation. Tidligere præstation er ikke en troværdig indikator for fremtidig udvikling.

Dette dokument, med den dertilhørende information, må kun distribueres og offentliggøres i lande, hvor loven tillader det. Distribuering af værdipapirerne beskrevet her er underlagt restriktioner i visse retsområder, som det også står beskrevet i basisprospektet. Denne reklame må ikke reproduceres og videredistribueres uden vontobels tilladelse. 

Tags:

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.