Investeringsidé
Annoncering

Usikkerhed forsætter med at præge markedet

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
24. jan. 2024 | 4 Læsetid
GettyImages-141339701.jpg

Guldprisen er steget i takt med, at krigen i Gaza har spredt sig til Yemen og Det Røde Hav samt Iran og Pakistan. Guldprisen holdes dog tilbage af usikkerheden omkring inflationen i USA, hvor Personal Consumption Expenditures (PCE)-tallene for december bliver offentliggjort fredag den 26. januar. Teknisk set ser S&P500 og Nasdaq overkøbte ud på Relative Strength Index (RSI), mens OMX og DAX virker mere lovende.

Ugens case: Næste hurdle for guldet er usikkerhed om den amerikanske inflation

Guldet steg kraftigt i løbet af den amerikanske morgensession fredag den 19. januar og nærmede sig den runde 2040-dollarmarkering. Den primære årsag til dette var, at spændingerne i Mellemøsten forblev høje, hvilket førte til øget efterspørgsel efter guld som en sikker havn i weekenden. Det svagere USD-indeks var en anden ekstern faktor, der støttede markedet for ædelmetaller. Vi er ganske positive i forhold til guld ud fra en fundamental synsvinkel. Vi ville dog være mere skeptiske (ud fra en teknisk synsvinkel), hvis guldet skulle falde til under 2.000 USD pr. troy ounce.

Ud over Gaza-krigen mellem Israel og Hamas reagerede USA og dets allierede med militære luftangreb mod affyringsramper i Yemen, efter at robotter fra Houthi-militsen havde angrebet amerikanske militærskibe og vestlige lastfartøjer. Derudover gennemførte Pakistan militære angreb mod Iran lidt over 24 timer efter iranske luftangreb i Baluchistan. Det pakistanske militær svarede igen, hvilket øgede spændingerne yderligere mellem nabolandene og skabte frygt for en mere omfattende konflikt.

Mod denne baggrund er ædelmetallerne steget kraftigt. De kortsigtede udsigter er ikke optimistiske, da satsningerne på en rentesænkning fra den amerikanske centralbank i marts 2024 er mindsket, hvilket betyder, at yderligere stigninger er begrænsede.

Udsigterne for den amerikanske inflation er fortsat usikre. Prisvæksten er gradvist aftagende, men de seneste inflationsdata peger på en stærk amerikansk økonomi, især et robust forbrug i private husholdninger. Det øger inflationspresset og gør det mere sandsynligt, at den amerikanske centralbank vil fastholde en restriktiv pengepolitik i en længere periode.

Derudover nåede den amerikanske forbrugertillid sit højeste niveau siden juli 2021 i januar 2024, hvor den foreløbige aflæsning af University of Michigans forbrugertillidsindeks kom ind på 78,8. I løbet af de seneste to måneder er tilliden i USA steget med kumulative 29 %, hvilket er den største stigning på to måneder siden slutningen af recessionen i 1991.

Sammenfattende kan guldprisen få det svært over for den amerikanske dollar, da den amerikanske centralbank kan holde pengepolitikken strammere i længere tid, end markedet forventer. Men når Fed begynder at lempe pengepolitikken, vil den amerikanske dollar sandsynligvis falde i værdi, hvilket normalt er positivt for guld. Vi mener, at den fundamentale støtte til ædelmetaller fortsat er god.

Guld (USD pr. troy ounce), etårigt dagligt diagram

Gold 1 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Guld (USD pr. troy ounce), femårigt ugentligt diagram

Gold 5 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Makro-kommentarer

Aktiemarkederne er afhængige af, at centralbankerne begynder at sænke renten. For at det kan ske, skal inflationen fortsætte med at falde. Fredag den 26. får vi den amerikanske inflationsrate for december i henhold til Feds mål, "PCE-deflatoren" (Personal Consumption Expenditure Deflator). Den forventes at ligge på 2,6 %.

Den amerikanske PCE-inflation lå på omkring 1,5 % indtil marts 2021, hvor den begyndte at stige hurtigt og toppede på 6,8 % i juli 2022. I marts 2023 lå PCE på omkring 5 %, og i maj 2023 lå den lige over 4 %, hvorefter den faldt til 2,6 % i december 2023. Den amerikanske toårige statsrente er steget fra et lavpunkt på 4,09 % den 12. januar til 4,37 % i skrivende stund, hvilket indikerer usikkerhed om det fremtidige inflationstempo i USA.

Amerikansk 2-årig statsobligationsrente (i %), etårigt dagligt diagram

US 2 YR Treasury Yield 1 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Amerikansk 2-årig statsobligationsrente (i %), femårigt ugentligt diagram

US 2YR Treasury Yield 5 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Fredag den 19. januar 2024 havde omkring 50 S&P500-selskaber rapporteret deres resultater for fjerde kvartal. 62 % af S&P-selskaberne har rapporteret en positiv EPS-overraskelse, og 62 % har rapporteret en positiv omsætningsoverraskelse. 

For 4. kvartal 2023 er indtjeningsnedgang for S&P500-selskaber i øjeblikket minus 1,7 %. Syv ud af elleve S&P500-sektorer forventes at rapportere lavere indtjening i dag sammenlignet med 31. december 2023. Forsyningsvirksomheder, informationsteknologi og kommunikationstjenester forventes at have den højeste indtjeningsvækst i 4. kvartal 2023. I mellemtiden forventes Health Care, Materials og Energy at have den laveste indtjeningsvækst i 4. kvartal 2023.

Efter et tilbageslag i 3. kvartal 2023 forventes tendensen med faldende nettomarginer for S&P500-virksomheder at fortsætte i 4. kvartal 2023 og falde til anslåede 10,7 %.

Swedbank, Epiroc, SAP, AT&T, Tesla, IBM, Abbott Research, ASML Holding, Kimberly-Clark, The Progressive, ServiceNow og Elevance Health offentliggør deres kvartalsrapporter onsdag den 24. januar. Torsdag den 25. januar følger delårsrapporter fra SEB, Sandvik, Atlas Copco, Nokia, LVMH, Intel, Visa, Blackstone, Comcast, NextEra Energy, T-Mobile US og Union Pacific. Fredag den 26. januar kommer der delårsrapporter for 3. kvartal 2023 fra Telia, Volvo, SCA, Autoliv, American Express og Colgate Palmolive.

Usikkerhed med RSI næsten overkøbt

På trods af lav aktivitet på obligationsmarkedet brød S&P 500 over modstanden. Men mandag blev der skabt en skræmmende doji, hvilket indebærer usikkerhed. I mellemtiden er RSI tæt på at være overkøbt i både det daglige diagram og det ugentlige diagram. Medmindre renterne begynder at falde tydeligt, bør man være forsigtig med at tage nye lange positioner på disse niveauer.

S&P 500 (i USD), etårigt dagligt diagram

SPX 1 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

S&P 500 (i USD), ugentligt femårigt diagram

SPX 5 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Som det fremgår af diagrammet nedenfor, befinder Nasdaq 100 sig allerede på et overkøbt niveau med hensyn til RSI.

Nasdaq 100 (i USD), etårigt dagligt diagram

NDX 1 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Nasdaq 100 (i USD), femårigt ugentligt diagram

NDX 5 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Svenske OMXS30 er måske lidt mere interessant set ud fra en ny lang position. Som det fremgår af grafen nedenfor, har indekset taget et pænt spring op fra MA50. Et brud over MA20, som i øjeblikket ligger på 2.348, og den tidligere top omkring 2.400 kan være det næste. For at reducere risikoen kan et spread, som er langt i OMXS30 og kort i S&P 500, være et alternativ.

OMXS30 (i SEK), etårigt dagligt diagram

OMX 1 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

OMXS30 (i SEK), femårigt ugentligt diagram

OMX 5 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Den tyske DAX har også taget et pænt spring op fra MA50. Loftet på den smalle faldende trendlinje er den første modstand på opsiden.

DAX (i EUR), et årigt dagligt diagram

DAX 1 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

DAX (i EUR), femårigt ugentligt diagram

DAX 5 YR.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Det fulde navn for forkortelser, der er brugt i den foregående tekst:

EMA 9: 9-dages eksponentielt glidende gennemsnit
Fibonacci: Der findes flere Fibonacci-linjer, som anvendes i teknisk analyse. Fibonacci-tal er en sekvens, hvor hvert efterfølgende tal er summen af de to foregående tal.
MA20: 20-dages glidende gennemsnit
MA50: 50-dages glidende gennemsnit
MA100: 100-dages glidende gennemsnit
MA200: 200-dages glidende gennemsnit
MACD: Konvergensdivergens for glidende gennemsnit

Risici

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.


Investorer er udsat for risikoen for, at udstederen eller garanten muligvis ikke er i stand til at opfylde deres forpligtelser som følge af produktet og garantien – for eksempel i tilfælde af insolvens (insolvens/overdreven gældsætning) eller en officiel ordre af afviklingsforanstaltninger. Et sådant påbud fra en afviklingsmyndighed kan også udstedes forud for insolvensbehandlingen, hvis kautionisten er i krise. Et totalt tab af den investerede kapital er muligt. Som gældsinstrument er produktet ikke omfattet af nogen indskudsforsikring.


Økonomiske kriser, fremkomsten af markedskonkurrenter og økonomiske ændringer kan have en negativ indvirkning på prisen på det eller de underliggende aktiver og på prisen på tracker-certifikatet. Dette kan føre til et helt eller delvist tab af den investerede kapital. Der er ingen kapitalbeskyttelse.


På grund af gearingseffekten er der en øget risiko for tab (risiko for totalt tab) med gearingsprodukter, f.eks. Bull & Bear-certifikater, Warrants og Mini Futures.


Produktomkostninger og eventuelle finansieringsomkostninger reducerer produkternes værdi.


Det underliggende indeks’ valuta kan afvige fra produktvalutaen. I dette tilfælde vil værdien af certifikatet også afhænge af omregningskursen mellem den udenlandske valuta (for eksempel amerikanske dollars) og produktvalutaen (for eksempel danske kroner). Som følge heraf kan værdien af certifikatet (i DKK) svinge betydeligt over dets løbetid.


Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.