Investeringsidé
Annoncering

Aktierally drevet af lavere renter

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
20. dec. 2023 | 3 Læsetid
GettyImages-985364322 (1).jpg

I store dele af 2023 var guldprisen i modvind på grund af stigende renter. Nu er vinden vendt mod faldende renter, hvilket vil være særligt gunstigt for cykliske aktier og ejendomsaktier. Vi tror dog, at guldet snart vil begynde at stige igen, da centralbankernes lempelser historisk set ofte har været positive for guldet. Fra et teknisk synspunkt er indeksdiagrammerne mindre overbevisende.

Ugens case: Tid til at shine for alt, der glimter

Guldet har klaret sig overraskende godt i 2023 på trods af modvind i form af stigende renter i en stor del af året. På det seneste er vinden vendt til ædelmetallets fordel, da renterne er faldet kraftigt. De lempelige udsigter på det seneste FOMC-møde i Federal Reserve ser ud til at bekræfte, at rentetoppen ligger bag os for nu. Den amerikanske centralbank signalerer nu rentenedsættelser i 2024. Når centralbankerne begynder at slække på pengepolitikken, er det som regel positivt for guldet.

Guldpris (USD pr. oz) vs. Fed funds rate, dagligt etårigt diagram siden december 1999

Gold vs fed funds.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Guldprisen har været ustabil på det seneste og har nået nye rekordhøjder (i USD) for derefter at falde tilbage. Prisudviklingen er dog positiv og understøttes af fundamentale faktorer. Fjerde og første kvartal er sæsonmæssigt stærke perioder for guldprisen set ud fra et historisk perspektiv.

Guld (USD pr. oz), dagligt etårigt diagram

gold one year.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Aktierne i guldmineselskaber har ikke holdt trit med selve metallet. Under børsrallyet i fjerde kvartal 2023 synes investorerne at have foretrukket aktier i mere cykliske og rentefølsomme selskaber. Vi tror dog, at investorernes fokus snart vil vende sig mod efternølerne, herunder guldmineselskaberne. Som en tommelfingerregel bevæger guldmineaktier sig omkring dobbelt så hurtigt som guldprisen på grund af driftsgearingen. Det skyldes, at mineselskaberne har omkostninger ved at udvinde metallet. Et forbehold er, at omkostningsinflationen har været en modvind for mange mineselskaber i de seneste tre år. Den seneste tids lavere oliepriser kan dog give en vis lettelse. De største guldmineselskaber er børsnoterede i USA og Canada, herunder branchegiganten Newmont.

Guld (USD pr. oz) vs. Newmont, dagligt år-til-dato-diagram

Gold vs NEM YTD.jpg
Kilde: S&P Capital IQ og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Guld (USD pr. oz), ugentligt femårigt diagram

gold five year.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Makro-kommentarer

Den amerikanske centralbanks rentemeddelelse onsdag den 13. december sænkede renten på toårige amerikanske statsobligationer med cirka 30 basispoint fra ca. 4,6 % til ca. 4,3 %. Denne rente er siden steget en smule til 4,4 %. De lavere renter skaber et nyt miljø, som bør være gunstigt for cykliske virksomheder samt fast ejendom og til en vis grad informationsteknologi. Siden november 2023 har vi set en tendens til, at FANG og vækstvirksomheder som Nvidia har tabt terræn i forhold til S&P 500, selvom kvartalsresultaterne har været bedre end forventet.

OMX indeholder betydeligt flere cykliske og rentefølsomme virksomheder end S&P500. Det forklarer, hvorfor OMX30 steg med 8,5 % i sidste måned, mens S&P500 kun steg med 5,4 %.

Den amerikanske PCE-inflation toppede allerede i juni 2022 med 7,1 % og har været faldende siden. PCE-inflationen for oktober 2023 var på 3,0 %. PCE-inflationen for november 2023, som offentliggøres fredag den 22. december, forventes at vise et yderligere fald til 2,9 %.

VIX, et mål for volatilitet, der også viser graden af usikkerhed blandt investorerne, er faldet til det laveste niveau siden før covid-19-pandemien. Med rentenedsættelser i horisonten er det naturligt, at markedets frygt begynder at aftage.

Flere større amerikanske virksomheder rapporterer også i denne uge: Micron Technology, General Mills og Toro onsdag den 20. december og Nike, Cintas og Paychex torsdag den 21. december.

US HYG ETF, ugentligt femårigt diagram

HYG 5 YR.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

VIX, ugentligt femårigt diagram

VIX 5 YR.jpg
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Minimere risikoen med et spread på overkøbte niveauer?

På trods af ikke-dovish kommentarer fra flere Fed-medlemmer ser det ikke ud til, at rallyet vil slutte. For S&P 500 ligger det næste niveau for opgang på omkring 4.800. Bemærk, at RSI ligger på et overkøbt niveau. Køber de såkaldte smarte investorer stadig, eller er det grådighed, der driver rallyet på disse niveauer?

S&P 500 (i USD), dagligt toårigt diagram

SPX 1yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

S&P 500 (i USD), ugentligt femårigt diagram

SPX 5yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

I mellemtiden handles Nasdaq 100 på et nyt rekordhøjt niveau.

Nasdaq 100 (i USD), dagligt toårigt diagram

NDX 1yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Nasdaq 100 (i USD), ugentligt femårigt diagram

NDX 5yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

OMXS30 har stadig et stykke vej, inden man når gabet og 2022-højderne. Måske skal man købe et spread, kort S&P 500 og lang OMXS30?

OMXS30 (i SEK), dagligt toårigt diagram

OMX 1yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

OMXS30 (i SEK), ugentligt femårigt diagram

OMX 5yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

På den anden side er DAX ved at miste momentum, hvilket illustreres af et svagt salgssignal i MACD. Det er på niveauer, der overgår dem, der blev nået i 2022. Måske kunne lang OMXS30 og kort DAX være et endnu mere attraktivt spread? Det er også svært at ignorere den skræmmende doji i det ugentlige diagram, som blev genereret i sidste uge.

DAX (i EUR), dagligt etårigt diagram

DAX 1yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

DAX (i EUR), ugentligt femårigt diagram

DAX 5yr.JPG
Kilde: Infront og Carlsquare. Bemærkninger: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Det fulde navn på forkortelser brugt i den foregående tekst:

EMA 9: 9-dages eksponentielt glidende gennemsnit.
Fibonacci: Der findes flere Fibonacci-linjer, som anvendes i teknisk analyse. Fibonacci-tal er en sekvens, hvor hvert efterfølgende tal er summen af de to foregående tal.
MA20: 20-dages glidende gennemsnit
MA50: 50-dages glidende gennemsnit
MA100: 100-dages glidende gennemsnit
MA200: 200-dages glidende gennemsnit
MACD: konvergensdivergens for glidende gennemsnit

Risici

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.


This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.


Investorer er udsat for risikoen for, at udstederen eller garanten muligvis ikke er i stand til at opfylde deres forpligtelser som følge af produktet og garantien – for eksempel i tilfælde af insolvens (insolvens/overdreven gældsætning) eller en officiel ordre af afviklingsforanstaltninger. Et sådant påbud fra en afviklingsmyndighed kan også udstedes forud for insolvensbehandlingen, hvis kautionisten er i krise. Et totalt tab af den investerede kapital er muligt. Som gældsinstrument er produktet ikke omfattet af nogen indskudsforsikring.


Økonomiske kriser, fremkomsten af markedskonkurrenter og økonomiske ændringer kan have en negativ indvirkning på prisen på det eller de underliggende aktiver og på prisen på tracker-certifikatet. Dette kan føre til et helt eller delvist tab af den investerede kapital. Der er ingen kapitalbeskyttelse.


På grund af gearingseffekten er der en øget risiko for tab (risiko for totalt tab) med gearingsprodukter, f.eks. Bull & Bear-certifikater, Warrants og Mini Futures.


Produktomkostninger og eventuelle finansieringsomkostninger reducerer produkternes værdi.


Det underliggende indeks’ valuta kan afvige fra produktvalutaen. I dette tilfælde vil værdien af certifikatet også afhænge af omregningskursen mellem den udenlandske valuta (for eksempel amerikanske dollars) og produktvalutaen (for eksempel danske kroner). Som følge heraf kan værdien af certifikatet (i DKK) svinge betydeligt over dets løbetid.


Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.