Investeringsidé
Annoncering

VIX – Wall Streets frygtbarometer

bank-vontobel-ag-logo-talendo.png
Vontobel Markets
26. okt. 2023 | 3 Læsetid
GettyImages-172161080_BW.jpg

VIX måler den forventede volatilitet i S&P 500-indekset (SPX) i løbet af de efterfølgende 30 dage

Volatilitet

Volatilitet henviser til bevægelsenudsving i prisen på et underliggende aktiv eller værdipapir, såsom en aktie, et indeks eller en råvare, over en periode. Volatiliteten beregnes ud fra historiske data og visse statistiske metoder.

En høj volatilitet indikerer et stort prisudsving. Kursen kan stige kraftigt, men den kan også falde markant. Jo højere volatilitet, jodesto højere risiko og jodesto større kursbevægelser, både op og ned. Med andre ord, hvis du er interesseret i at tage risicirisikovillig, kan høj volatilitet være noget for dig.attraktivt. Hvis du på den anden side kan lideforetrækker at investere med lavere risiko, kan aktiver med lavere volatilitet være et bedre valg.

VIX – Wall Streets frygtbarometer

CBOE Volatility Index, (forkortet VIX) er en vigtig indikator for markedsdeltagerne, sommarkedsaktører og afspejler nervøsiteten på det amerikanske aktiemarked. Derfor brugesanvendes indekset ofte af investorer og den finansielle presse til at vurderesom et barometer for den aktuelle situation på Wall Street. VIX måler den forventede volatilitet i S&P 500-indekset (SPX) i løbet af de næsteefterfølgende 30 dage. På trods af den anspændte geopolitiske situation og de vanskelige økonomiske forhold er indekset lige så lavt, som det var, før coronapandemien startede i begyndelsen af 2020. Er detUdgør dette en mulighed for investorer?

Hvordan beregnes VIX?

I finansverdenen refererer udtrykket "volatilitet" til kursudsvingene for et værdipapir. Jo højere volatilitet, jodesto større udsving; og jo lavere, jodesto svagere. Volatilitet er derfor en vigtig indikator for markedsdeltageremarkedsaktører til at vurdere risikoen ved forskellige finansielle værdipapirer. I princippet kan volatilitet måles på to måder. På den ene side kan volatiliteten for et finansielt instrument beregnes ud fra historiske tidsserier for at finde ud afse, hvor meget prisen har svinget tidligere. Dette er muligt ved hjælp af simple statistiske beregninger, men giver kun information om den volatilitet, der er realiseret i fortiden. Og som det så ofte er tilfældet, gælder det samme her: Tidligere præstationerresultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige præstationerresultater.

En anden måde at bestemme volatiliteten af et finansielt instrument på er baseret på de optioner, der handles på det. For at bestemme prisen på en option har man brug for en række inputfaktorer, såsom prisen på det underliggende aktiv, dets forventede volatilitet, den resterende løbetid og renteniveauet. Hvis man på den anden side allerede har givetoplyst prisen på optionen eller observerer den på markedet, kan man omvendt udlede den volatilitet, som markedsdeltagernemarkedsaktørerne forventer, og dermed få en slags prognose for fremtiden. Denne sidste metode bruges også af Chicago Board Options Exchange (CBOE) til at beregne niveauet for VIX. Formålet med indekset er at måle markedets forventede volatilitet i S&P 500-indekset i løbet af de næsteefterfølgende 30 dage. Til dette formål bruges de aktuelle markedspriser på call- og put-optioner på S&P 500 med en sådan løbetid.

Hvor ligger indekset i øjeblikket?

I efteråret varlå VIX på sit laveste under 13 point (september) og dermed på et helt igennem lavt niveau, som ikke er blevet nåethar været til stede siden begyndelsenstarten af 2020. Til sammenligning skød indekset i marts 2020 i vejret til over 85 point på meget kort tid, da S&P 500 styrtdykkede med omkring 35 procent på grund af coronapandemien. Det illustrerer, at kraftige korrektionerkorrigeringer i S&P 500 som regel er ledsagetledsages af en øget forventet volatilitet og dermed et højere indeksniveau. Under finanskrisen i 2008 steg VIX endda til næsten 90 point, hvilket til dato er det højeste niveau nogensinde.

I øjeblikket svæverligger VIX mellem 16 og 20 point (16.10.2023). Selv om vi bestemt ikke befinder os midt i en global finanskrise som den i 2008, og selv om pandemien nu ligger bag os, rejser den aktuelle geopolitiske uro og de økonomiske udfordringer spørgsmålet om, hvorfor VIX i øjeblikket er noteretligger på sådanne niveauerdette niveau. Ifølge den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs kan økonomiske risici og sæsonbetingede faktorer skubbepresse frygtbarometeret opad. På den økonomiskefinansielle side spiller den vedvarende inflation, som også har været et problem for den amerikanske centralbank i et stykke tid, en rolle. Desuden observerer Goldman Sachs en tendens i historiske data en tendens til, at volatiliteten stiger mellem august og oktober, hvilket kan skyldes en stigning i handelsaktiviteten efter sommerferien. Disse faktorer fører dog ikke nødvendigvis til en stigning i VIX.

VIX, dagligt diagram for 1-års

1 year 2023-10-25_170650.png
Kilde: Bloomberg. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

VIX, ugentligt diagram for 5-års

vix 5 year new2023-10-25_170856.png
Kilde: Bloomberg. Note: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Hvordan kan man deltage?

Vontobel tilbyder i øjeblikket Bull & Bear-certifikater på CBOE VIX®-futures. VIX® Futures er terminskontrakter på det indeks, der er beskrevet ovenfor. For kortsigtede investorer, der ønsker at handle intradag på VIX®-futuren, er Bull & Bear-certifikater ideelle. DetDe gør det muligt at deltage ifølge udsvingene i futures med en konstant gearing i løbet af dagen. Investorer kan vælge mellem heltalsfaktorer, der spænder fra minus 4 til plus 4. Bull & Bear-certifikater er dog ikke egnedeegnet til langsigtede investeringer på grund af deres stiafhængighed. Ud over risikoen for prisudsving bør investorer være opmærksomme på de potentielle tab, der kan opstå, især for dette produkt, i tilfælde af en rolloverroll-over af det underliggende aktiv.

Risici

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.