Investeringsidé
Annoncering

Både regeringer, selskaber og individer bør fokusere på cyber security

Ophelia Invest
26. juli 2021 | 3 Læsetid

Har du fokus på cyber security, eller IT sikkerhed som det hedder på dansk? Både stater, selskaber og individer bør have fokus på IT sikkerheden.

Har du fokus på cyber security, eller IT sikkerhed som det hedder på dansk? Både stater, selskaber og individer bør have fokus på IT sikkerheden.

Vi sætter fokus på megatrends i samarbejde med Vontobel, en investeringsforvalter med schweiziske rødder. Vi har valgt Vontobel som sponsor på dette tema, fordi de tilbyder trackers der følger tre af de største megatrends: Cyber security, kunstig intelligens og hydrogen. Artiklen indeholder affiliate links men er skrevet objektivt og med henblik på at køre dig klogere på cybersecurity.

Hvad er cyber security

Vi lever en fortsat større del af vores liv digitalt, både på arbejde og privat. Derfor er det vigtigt at sikkerheden er i orden når vi bruger vores telefon, computer eller tablet. Når man snakker om cyber security (eller it-sikkerhed på dansk), er der tale om at beskytte netværk, hjemmesider, og generelt alt data på nettet imod uønsket adgang. Det kan både være for at sikre at vores personlige billeder eller beskeder ikke havner i forkerte hænder, eller for at sikre at hackere ikke får adgang til store selskabers forretningshemmeligheder.

Men det er bare toppen af isbjerget. I dag er næsten alt styret digitalt, hvilket betyder at næsten alt også er sårbart over for hackerangreb. Det være sig både butikker, banker, aviser, produktionsanlæg eller kritisk infrastruktur.

Aktuelt eksempel på angreb i USA

Et godt eksempel på hvor mange ting hackere i dag kan tage kontrol over gennem cyberangreb er angrebet på Colonial Pipeline, som driver USA’s største rørledningssystem. Fredag den 7. maj 2021 blev selskabet ramt af et cyberangreb, som medførte at man måtte lukke alle rørledninger midlertidigt. Colonial Pipeline er ansvarlige for at transportere benzin, diesel og jetbrændstof, og står for halvdelen af USA’s østkysts energiforbrug. Når et selskab som Colonial Pipeline bliver ramt af sådanne angreb vil det kunne have alvorlige konsekvenser, og potentielt føre til en mangel på energi. Den amerikanske nyhedsstation CNBC har skrevet en åben artikel om dette.

Cyber security; et spadestik dybere

Når hackere udfører cyberangreb er det normalt for at få adgang til følsomme oplysninger eller kontrol over systemer. Formålet med hackerangreb kan være vidt forskellige, men man skelner grundlæggende mellem tre slags angreb:

  •     Cybercrime: Individer eller grupper angriber systemer for at opnå finansiel vinding.
  •     Cyber-attack: Politisk motiveret, og har typisk til formål at indsamle eller sprede information
  •     Cyberterrorism: Har til formål at ødelægge digitale systemer, for at sætte den ud af drift og skabe panik

Alle typer angreb indebærer typisk store omkostninger for offeret, og implementering af effektive IT-sikkerhedsforanstaltninger er derfor utrolig vigtigt.

Hvorfor er cyber security en mega trend?

Antallet af cyberangreb stiger kraftigt, og det gør behovet for cyber security dermed også. Særligt banker og medicinalvirksomheder er de seneste år blevet udsat for mange angreb. Ifølge International Data Corporation vil der i 2022 blive brugt 134 mia. dollars på cyber security. Dette tal vil kun stige de kommende år, så det kan være en god forretning at tilbyde cyber security løsninger. I næste afsnit får du et overblik over hvilke muligheder du har for at investere i cyber security.

Følg udviklingen i cyber security feltet gennem et tracker certifikat

Et certifikat er et værdipapir, som følger et underliggende aktiv – det være sig eksempelvis et aktieindeks. Nogle certifikater er gearede men ikke alle. Fordelene ved at købe et certifikatet er lidt de samme som for fonde of ETF’er; man opnår nemt en stor spredning, og samtidigt behøver man ikke selv at udvælge en eller flere enkeltaktier.

Hvis du er interesseret i at blive eksponeret overfor cyber security gennem et certifikat tilbyder Vontobel følgende certifikat:

Tracker Certificate Open-End on Solactive Cyber Security Performance-Index (ISIN: DE000VP9JQK2)

Du kan se udviklingen i det index som tracker certifikatet følger her:

Bemærk: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Certifikatet følger pt 14 aktier (pr. 10. maj 2021) som er udvalgt af Solactive, og er baseret på indekset “Cyber Security Performance Index”. Nedenfor kan du se de 12 aktier som indgår i indekset.

Certifikat fra Vontobel

Certifikatet er “open end”, hvilket vil sige at der ikke er fastsat en udløbsdato. Derudover er det værd at bemærke at certifikatet i modsætning til mange andre ikke er gearet. Forvaltningsgebyret for certifikatet er 1,2 % årligt. Desuden betaler du et spread, når du køber produktet

Du kan se certifikatet her, herunder dokumentationen bestående af de endelige vilkår og grundprospektet, og læse mere om det her. For et overblik kan du finde det centrale investordokument her.

Certifikater rettet mod andre mega trends?

Udover tracker certifikatet der følger udviklingen i cyber security jar Vontobel, yderligere to tracker certifikater rettet mod mega trend feltet: Artificial intelligence og Hydrogen.

Vi udgiver artikler om både artificial intelligens (kunstig intelligens) og hydrogen de næste uger. Hvis du har et forslag til hvilken mega trend vi ellers skal sætte fokus på, så kan du give dit besyv med i dette opslag på Facebook. Vi vælger et emne i tråden den 14. maj og den der har stillet foreslaget modtager 4 gratis bøger fra Forlaget Penges ‘Den lille guide’-serien som tak for hjælpen.

Risici

Denne information er hverken investeringsrådgivning eller en anbefaling om investering eller investeringsstrategi, men annoncering. Den fuldstændige information om værdipapirerne, særligt strukturen og de risici, der er forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillæg og i de endelige betingelser.

Potentielle investorer bør læse disse dokumenter, før de træffer en beslutning om investering. Dokumenterne og dokumentet med central information udgives på udstederens hjemmeside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på https://prospectus.vontobel.com, og de kan hentes gratis fra udstederen. Godkendelsen af prospektet skal ikke forstås som en godkendelse af værdipapirerne. Værdipapirerne er produkter, der ikke er simple, og som kan være vanskelige at forstå. Denne information inkluderer eller vedrører tal fra tidligere resultater. Tidligere resultater udgør ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Tags: