Investeringsidé

Få fart på investeringerne med bull- og bear-certifikater

download.png
DAYTRADER.DK
13.06.2023 | 4 Læsetid
GettyImages-1252292286 (1).jpg

Vil du gerne kunne geare en position uden at have for store omkostninger? Og ønsker du samtidig at have fuld kontrol over din risiko?

Så kan bull- og bear-certifikater måske være et interessant produkt for dig. Certifikaterne er investeringsprodukter med gearing, og det betyder, at værdien af dine investeringer stiger eller falder hurtigere end værdien på det underliggende aktiv. De kan for eksempel kan bruges til at afdække risiko i forhold til en almindelig aktieportefølje, eller til at få ekstra gearing på mellem 1-22 gange ind i en investering. Det giver dig mulighed for at forøge gevinsterne, hvis du har en position, som du tror meget på, men tager du fejl, bliver tabene naturligvis også tilsvarende større.

Udviklingen i værdien på certifikatet afhænger af, hvordan det aktiv, som certifikatet følger, udvikler sig. Man kan handle certikater, som er baseret på aktier, indekser, råvarer eller valuta. Certifikaterne kan for eksempel handles på Nordnet, se en oversigt over nogle af dem her.

Sådan fungerer gearingen

Bull & Bear er udtryk, der beskriver din tro på, om værdien af den underliggende aktiv vil stige eller falde.

Når du investerer i Bull-certifikater, betyder det, at du forventer en stigning i værdien af det underliggende reference-aktiv. Dette er også kendt som "at gå lang". Hvis værdien af aktivet stiger, vil værdien af dit Bull-certifikat også stige. Omvendt vil værdien af dit Bull-certifikat også falde, hvis værdien af aktivet falder. For eksempel vil et certifikat, som følger guld stige samtidig med guldprisen.

Når du investerer i Bear-certifikater, betyder det, at du forventer et fald i værdien af det underliggende reference-aktiv. Dette er også kendt som "at gå kort". Hvis værdien af aktivet falder, vil værdien af dit Bear-certifikat stige. Og hvis værdien af aktivet stiger, vil værdien af dit Bear-certifikat falde.

Eksempelvis kan man, hvis man tror på en positiv udvikling for Novo Nordisk, købe produktet 5x Long fra produkt-udbyderen Vontobel.

Certifikaternes navne kan måske ved første øjekast virke lidt kringlede, men i virkeligheden beskriver de ret præcist, hviklet aktiv produktet følger, og med hvilken gearing. Som i dette tilfælde, BULL NOVOB X5 VNT5, der angiver, at man køber et bull-certifikat, som følger Novo Nordisks B-aktie, at den er gearet fem gange, og at det er den schweiziske udbyder af strukturerede produkter Vontobel (VNT), som står bag certifikatet.

Man kan på Nordnets side for certifikatet også se den såkaldte ISIN-kode, og det er en let måde at angive en kode for præcis dette produkt. Har man fået en ISIN-kode, kan man skrive den ind i søgefeltet, og på denne måde kan man komme ind på et specifikt produkt.

Fordele ved certifikater

Certifikatet fungerer helt enkelt på den måde, at hvis prisen på Novo Nordisk stiger 1% på en dag, så stiger certifikatet 5% samme dag. Tilsvarende er der naturligvis risiko for at tabe 5%, hvis aktien taber 1% i værdi på dagen.

Tilsvarende er der certikater for alle de andre store danske aktier, eksempelvis Mærsk, Danske Bank, Vestas Wind Systems og DSV. De kan på Nordnet søges frem via denne side. Oppe i feltet ISIN/Navn kan man skrive navnet på aktien ind, eller den unikke ISIN-produktkode, hvis man er i besiddelse af den.

Certifikaterne har en række fordele i forhold til andre gearede produkter, blandt andet:

  •  Lave omkostninger. Produkterne har forskellige priser, alt efter hvilken udbyder du vælger, og der kan være meget at spare, hvis du forstår, hvordan omkostningerne gøres op. Vi gennemgår i et eksempel herunder, hvilke udgifter som du kan forvente, når du handler certifikater
  • Tilgængelighed. Man kan typisk handle certifikaterne for små beløb, hvis man ønsker, og det gør det muligt for mindre investorer at handle produkterne
  • Likviditet. Under almindelige markedsforhold er det normalt muligt altid at handle certifikaterne, da udbyderen sætter en købs- og salgspris og dermed sikrer, at du kan handle dit certifikat. Der kan dog opstå en likviditetsrisiko i forbindelse med markeder, hvor der er store kursudsving, eller hvor tekniske afbrydelser kan forstyrre handlen.

Vær opmærksom, hvis markedet går sidelæns

Man bør som investor være opmærksom på, at gearingen nulstilles hver dag. Denne justering gør det muligt at holde gearingen konstant, hvorfor investeringen kan ses som en reinvestering på daglig basis.

Bull & Bear-certifikater kan give mulighed for høj profit, men naturligvis også et stort tab, fordi der er gearing i begge retninger. Certifikatet kan miste værdi, når der er faser, hvor markedet går sidelæns, selv om prisen på det underliggende reference-aktiv ikke har ændret sig over en længere tidsperiode.

Her er et eksempel, som viser, hvad det betyder. Hvis man køber et certifkat, som er 5x lang i det tyske indeks DAX, for 100 EUR, så kan det udvikle sig på følgende måde:

Hvis DAX skulle falde med 2% den følgende dag, ville det såkaldte faktorindeks tabe 10% og vil nu have en pris på 90 point. Faktorindekset afspejler bevægelserne i benchmark, altså i dette tilfælde DAX-indekset, på daglig basis, og kursbevægelserne intensiveres af gearingen (faktoren).

Genopretter DAX dagen efter det oprindelige niveau – altså en stigning på 2,04% fra 98 til 100 – så vil faktorindekset ikke handle til 100, men kun til 99,18, selv om prisen på det underliggende aktiv er tilbage i samme niveau. Det skyldes, at prisen udregnes som 90*(1+(2,04*5%/100))=99,18 EUR.

Som følge heraf ville faktorindekset have tabt 0,82% procent, selvom prisen på referenceinstrumentet ville blive handlet på det oprindelige niveau.

Bull og bear-certifikater er derfor ikke egnede til en mellemlang til langsigtet køb-og-hold-strategi.

Man skal, når man køber et certifikat, også være klar over, at man køber certifkatet af en udbyder. Det betyder, at der en en udsteder-risiko, og at pengene er tabt, hvis udbyderen går konkurs. Certifikater er ikke beskyttet af investerings- eller indskydergaranti.

Omkostninger ved certifikater

Certifikater er normalt passivt forvaltede investeringer, og det betyder, at der er færre omkostninger til administration. Det gør certifikater til et relativt billigt finansielt produkt at investere i. Lad os tage et eksempel, som viser, hvordan du kan investere i en gearet version af Microsoft-aktien. Det kan man for eksempel gøre ved certifikatet BULL MSFT X3 VNT3.

Køber og sælger man certifikatet samme dag, betaler man kun det såkaldte spread. Det er forskellen på købs- og salgsprisen, som er angivet i venstre hjørne af skærmen, og det er typisk en ret beskeden omkostning - i skrivende stund 0,18%. Spreadet er også angivet i procent i det øverste bånd på skærmen hos Nordnet og kan variere i løbet af dagen.

Det er værd at lægge nøje mærke til spreadet, for certifikater fra forskellige udbydere kan have meget forskellige spreads, og her bør man forsøge at minimere omkostningerne, hvor det er muligt.

Holder man certifikatet i længere tid, betaler man også et finansierings-spread og et indeks-gebyr på henholdsvis 0,5 og 1,0% målt på årsbasis. Dette svarer til en yderligere udgift på ca. 0,006% dagligt, hvis man tager udgangspunkt i, at der er omtrent 250 handelsdage på et år.

Certifikaterne kan handles på Nordnet, og som investor skal man være opmærksom på, at platformen kan lægge yderligere omkostninger på, når man køber certifikatet. På Nordnet kan man klikke på “Se omkostningsfordeling”, inden man køber, for at se de samlede omkostninger i forbindelse med købet.

Risici

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.