Denna produkt har avslutats
Dag för ordinarie uppsägning: 31.05.2021
Återbetalningsdag: 11.06.2021
Återbetalningsbelopp: 199,45 SEK
  Trackercertifikat

  USD per 1 XET

  Open End
  Symbol TRACK ETHER VONISIN SE0012674208

  Produktöversikt

  Underliggande
  Nyckeltal
  Kvot0,01
  Avkastning (sedan start)
  Volatilitet p.a.
  Maximum Drawdown
  Antal positioner
  Sharpe-kvot

  Livscykel

  FixeringEmissonsdatumMeddelande om uppsägningUppsägningÅterbetalning

  Produktinformation

  Faktablad
  Slutliga villkor
  Grundprospekt

  Om denna produkt

  Tracker Certifikat gör det möjligt för investerare att investera i teman, strategier, regioner eller länder, vilket gör det lättare att diversifiera även med små belopp. Tracker Certifikat replikerar den underliggande tillgångens utveckling utan hävstång, tak eller kapitalskydd. Investerare deltar nästan 1:1 i stigande och fallande priser på den underliggande tillgången. De underliggande tillgångarna kan särskilt vara index eller aktiekorgar. På så sätt kan du investera i en hel aktiemarknad eller korg i endast en transaktion utan att behöva köpa alla enskilda aktier. Därför är Tracker Certifikat en utmärkt produkt för riktade investeringar i specifika teman.

  Lär dig mer om Trackercertifikat

  Ytterligare information

  • EUSIPA-kategoriseringTrackercertifikat
  • GarantVontobel Holding AG, Zurich
  • EmittentVontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main
  • Inlösen/leveransKontant
  • NoteringNordic MTF