Personvenerklæring

Håndtering av persondata

1. Introduksjon

Vontobel Holding AG og alle dets tilknyttede selskaper ("Vontobel", "oss" eller "vi") setter stor pris på ditt besøk på denne nettsiden og din interesse for våre tjenester og produkter. Ditt personvern er viktig for oss, og vi vil at du skal føle deg komfortabel med å besøke nettsiden vår. Det er viktig for Vontobel at dine personopplysninger behandles på en ansvarlig måte og i samsvar med lovkrav. For dette formål tar vi en rekke forholdsregler, som å implementere robuste tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak (f.eks. passordkrypteringer, brannmurer, autentiseringsteknologier, tilgangsadministrasjon, bevisstgjøring og opplæring av ansatte, utnevnelse av en databeskyttelsesansvarlig (DPO)).

Denne personvernerklæringen (sammen med våre vilkår og betingelser for bruk, retningslinjer for informasjonskapsler og ethvert annet dokument referert til på den, "Personvernerklæring") beskriver måten vi behandler dine personopplysninger når du besøker eller bruker tjenester på nettstedet vårt, mobilapplikasjoner, registrerer deg for en hvilken som helst tjeneste, gir informasjon om deg selv og/eller andre tjenester som tilbys via elektroniske virkemidler ("elektroniske tjenester").

Vennligst les personvernerklæringen vår nøye før du anvender våre elektroniske tjenester, og spesielt før du legger inn personopplysninger, for å forstå vår holdning og praksis vedrørende dine personopplysninger, hvordan vi vil behandle dem og grunnlaget for at de kan utleveres til tredjeparter. Ved å få tilgang til elektroniske tjenester bekrefter og samtykker du til personvernpraksisen beskrevet i personvernreglene. Hvis du ikke godtar denne erklæringen, ikke fortsett til øvrige sider på nettstedet vårt og/eller elektroniske tjenester.

Ytterligere bestemmelser (f.eks. app-bruksvilkår) gjelder for visse typer databehandling (som appene som tilbys av Vontobel) og vår tilstedeværelse på sosiale medier. De relevante bestemmelsene er tilgjengelige på de aktuelle nettsidene og/eller appene.

2. Behandling av personopplysninger

2.1 Kategorier av personopplysninger
Vontobel behandler ulike kategorier av personopplysninger (som data fra kunder, prospekter, nettsidebrukere, leverandør, leverandører eller andre tredjeparter), den begrenser sin behandling av disse til et nødvendig minimum og er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Med dette forstås følgende:

 • Masterdata (f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, konto- og kontraktnummer, annen kontoinformasjon, inngåtte transaksjoner eller tredjeparter, f.eks. familiemedlemmer, autoriserte representanter, rådgivere som også kan bli berørt av databehandling og andre data som overføres til oss hvis en person frivillig fyller ut et registreringsskjema eller kommentarfelt for et nyhetsbrev eller bruker bestemte tjenester).
 • Risikostyring, transaksjons- og/eller ordredata (f.eks. data med hensyn til mottakere av en overføring, kortbetalinger, data om investeringsprodukter, risiko- og investeringsprofiler, svindelsaker).
 • Tekniske data (f.eks. IP-adresser, plugin-typer og versjoner for nettleser, informasjonskapsler, interne og eksterne identifikatorer, loggingsdata, registrering av tilgang og endringer, innhold tilgang til av nettsidebrukeren, inkludert klokkeslett og dato for tilgang, bedrifts-/kontonummer).
 • Markedsføringsdata (f.eks. preferanser, ønsker, forespurt referansemateriale).

Vontobels intensjon er ikke å søke etter noen sensitive data (også kalt spesialkategoridata) gjennom våre nettsider med mindre det er lovpålagt utfra rekrutteringsformål. Sensitive data inkluderer en rekke typer data relatert til for eksempel rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller annen lignende tro, fagforeningsmedlemskap, fysisk eller mental helse, seksualitet eller kriminell historikk. Vontobel foreslår at du ikke oppgir sensitive opplysninger av denne art. Hvis du ønsker å oppgi sensitive data av en eller annen grunn, aksepterer Vontobel dette som ditt eksplisitte samtykke til å bruke disse dataene på den måten som er beskrevet i denne personvernerklæringen eller som beskrevet på punktet der du velger å avsløre sensitive data. I denne forbindelse vil ditt uttrykkelige samtykke kreves i en egen prosedyre på det tidspunktet du velger å avsløre slike sensitive data.

2.2 Opprinnelse til personopplysninger
I tråd med formålene i punkt 2.3 kan vi samle inn personopplysninger – i den grad det er lovlig tillatt – fra følgende kilder:

 • Personopplysninger som gis til oss av den registrerte, for kontoåpning, under en rådgivende diskusjon, for å foreta en forespørsel, som en del av en registrering på våre nettsider eller ved bruk av visse produkter og tjenester, registrering av et nyhetsbrev og /eller arrangement, deltakelse i diskusjonsfora eller andre sosiale mediefunksjoner på våre nettsider eller annen informasjon knyttet til en jobbsøknadsregistrering.
 • Personopplysninger som er nødvendige for tilrettelegging av produkter og tjenester og som overføres til oss via den tekniske infrastrukturen (f.eks. via nettsiden vår, påloggingsinformasjon, e-Banking, apper, betalings- og handelstransaksjoner, eller samarbeid med finans- eller IT-tjenester leverandører eller markedsplasser og aksjer).
 • Personopplysninger fra tredjeparter, som myndigheter, sanksjonslister (f.eks. UNO/EU), Worldcheck, ratingbyråer, kredittrapportenheter (f.eks. Swiss Central Office for Credit Information (ZEK), Information Office for Consumer Credit (IK), Schufa Holding AG (SCHUFA)), analyseleverandører eller søkeinformasjonsleverandører samt gruppeselskaper til Vontobel.
 • Personopplysninger som kan vurderes offentlig (f.eks. offentlig registerinformasjon, offentlige sosiale medieplattformer).
   

2.3 Formål og bruk av data
Vi kan behandle personopplysninger som beskrevet ovenfor for levering av våre tjenester og/eller for våre egne lovbestemte formål og i den grad det er lovlig tillatt. Dette er forstått som å referere til følgende, spesielt:

 • Behandle, forbedre, administrere og utføre våre produkter og tjenester (f.eks. kontoer, betalinger, fakturaer, kort, finansiering, finansiell planlegging, investering, børs, pensjoner, eFinance, etterfølgerplanlegging) samt å oppdatere dataene til enkeltpersoner med hvem vi opprettholder et forretningsforhold.
 • Produkt- og tjenesteutvikling, statistikk, forretningsbeslutninger (f.eks. utvikle ideer for nye eller vurdere eksisterende produkter, tjenester, prosedyrer, teknologier og returer, etablere nøkkeltall for bruk av tjenester og utnyttelsestall).
  Administrere, kontrollere og overvåke forretningsrelaterte beslutninger og risikoer, behandle virksomhet i god tid (f.eks. investeringsprofiler, grenser, markeds-, kreditt-, operasjonelle og svindelrisikoer).
 • Systemadministrasjon og rapportering av aggregert statistisk informasjon om nettlesingsmønstre og handlinger som ikke identifiserer noen individer.
 • Overholdelse, lovlig og/eller forskriftsmessig offentliggjøring, varsling og rapporteringsplikt til myndigheter, domstoler, inkludert, men ikke begrenset til, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (f.eks. automatisk utveksling av informasjon med utenlandske skattemyndigheter, påtaleavdelinger).
 • Markedsundersøkelser, markedsføring, omfattende kundeservice, råd og informasjon om spekter av tjenester og produkter osv. (f.eks. arrangementer for kunder, prospekter og interesserte tredjeparter, kulturarrangementer, sponsing, vurdering av kunde-, markeds- eller produktpotensial, informasjon om endringer , fastsettelse av kundetilfredshet, online- og papirannonsering).
 • Beskyttelse av våre interesser og rettigheter i tilfelle krav mot oss eller våre ansatte og kunder.
 • Anonym informasjon (f.eks. data samlet inn gjennom bruk av informasjonskapsler) vil kun bli brukt til statistiske formål og med det formål å forbedre nettstedet vårt. Slike data vil senere bli slettet. Vi vil også bruke slik ikke-personlig informasjon for å gjøre din bruk av nettstedet vårt enklere (blant annet kan vi bruke informasjonskapsler for å lagre det valgte bostedslandet ditt under varigheten av en økt, slik at du ikke trenger å angi informasjonen gjentatte ganger) .
   

I denne forbindelse ønsker vi uttrykkelig å påpeke at vi (videre) vurderer alle ikke-anonyme personopplysninger som er sendt inn frivillig av deg, og spesielt kan vi bruke disse dataene til å samle inn ytterligere personlig informasjon om deg fra offentlig tilgjengelige kilder eller offentlig tilgjengelige samlinger av data. Du gir herved ditt uttrykkelige samtykke til denne prosessen. Hvis du ikke gjør det, vennligst ikke bruk nettstedet vårt.

Imidlertid vil personopplysninger som ikke er anonyme, slik som postadresser og e-postadresser oppgitt ved innsending av henvendelser eller forespørsel om informasjon, primært brukes med det formål å korrespondere med deg eller sende deg relevant informasjon, f.eks. hvor enhver form for nyhetsbrev og/eller en eventregistrering har blitt bedt om.

I tillegg gjøres ikke-anonyme personopplysninger kun tilgjengelig for de ansatte eller tredjeparter som trenger å ha kunnskap om denne informasjonen for å kunne tilby produkter og tjenester, eller hvis vi er pålagt ved lov eller forskriftsbestemmelser å avsløre denne informasjonen. I den grad loven tillater det, kan vi også videresende ikke-anonyme personopplysninger for formålene beskrevet ovenfor til selskaper som leverer tjenester på våre vegne. Dataene som samles inn kan utleveres til tjenesteleverandører utenfor EU/EØS, Sveits eller utenfor landet der brukeren er hjemmehørende (se avsnitt 5). Disse tjenesteleverandørene er pålagt å behandle informasjonen og all data som samles inn konfidensielt og å bruke den utelukkende til formålene den er gitt for, og er kontraktsmessig bundet av gjeldende personvernlover og -forskrifter.

Ingen personopplysninger selges til andre parter for markedsføring eller andre formål.

2.4 Konkrete saker for automatiserte enkeltvedtak, herunder profilering
Vontobel forbeholder seg retten til å analysere og evaluere dine data (inkludert data knyttet til berørte tredjeparter, se avsnitt 2.1) på en automatisert måte i fremtiden for å identifisere viktige personlige egenskaper for deg eller for å forutsi fremtidig utvikling og for å lage relevante profiler. Disse brukes spesielt til forretningsrelaterte kontroller, individuelle rådgivningstjenester og utlevering av tilbud og informasjon som vi og våre konsernselskaper kan gjøre tilgjengelig for deg.

Dine profiler kan i fremtiden føre til automatiserte enkeltbeslutninger, f.eks. mottak og utførelse av dine bestillinger i e-Banking på en automatisert måte. Hvis du ikke ønsker å få dataene dine brukt på denne måten, har du rett til å kontakte oss slik at vi ikke bruker slike data videre til dette formålet.

Vontobel sørger for at en passende kontaktperson er tilgjengelig for deg dersom du ønsker å uttrykke et syn på en automatisert enkeltbeslutning der slik mulighet til å uttrykke et synspunkt er påkrevd ved lov.

2.5 Potensielle mottakere, garantier og avsløring i utlandet
I følgende tilfeller kan vi gi personopplysninger til tredjeparter eller andre Vontobel-selskaper, i den grad det er lovlig tillatt:

 • På enkelte nettsider ber vi om ditt samtykke til å utlevere data til tredjeparter og å bruke data til reklameformål. Ved å fylle ut det tilsvarende skjemaet gir du ditt samtykke til at dataene som samles inn av oss kan brukes ikke bare av oss, men også av andre Vontobel-selskaper for å opprettholde Vontobel-dekkende kundeforhold og for å gi informasjon om nye produkter som kan være av interesse for deg. I tillegg samtykker du til at dine personopplysninger behandles og brukes av oss og andre Vontobel-selskaper for reklame- eller markedsundersøkelsesformål eller for å strukturere tjenester i henhold til kundens behov.
 • Med ditt samtykke, til Vontobels selskaper med det formål omfattende kundeservice og outsourcing (se avsnitt 4).
 • For utførelse av ordre, for eksempel bruk av produkter og tjenester (f.eks. tjenesteleverandører, markedsplasser eller børser, melding om spesifikke aksjemarkedstransaksjoner til internasjonale transaksjonsregistre).
 • Med tanke på juridiske forpliktelser, juridiske begrunnelser eller offisielle pålegg (f.eks. til domstoler eller tilsynsmyndigheter på området finansmarkeder eller skattelovgivning eller for å beskytte våre legitime interesser i EU/EØS, Sveits og i utlandet).
 • I lys av kontraktsforhold mellom et Vontobel-selskap og en tredjepart(, mens en slik tredjepart behandler personopplysninger på vegne av Vontobel. Hvis personopplysninger utleveres til slike tredjeparter, har de kun tillatelse til å behandle dataene mottatt i den grad Vontobel Vi velger disse tredjepartene nøye og krever kontraktsmessig at de garanterer konfidensialitet, krav til databeskyttelse og sikkerheten til personopplysninger.

Hvis personopplysninger overføres til andre land, sørger vi for at gjeldende lover og regler overholdes (punkt 5). Avhengig av typen produkt eller tjeneste som brukes, kan personopplysninger også utleveres til tredjeparter som er hjemmehørende i land som generelt ikke har et passende eller tilsvarende nivå av databeskyttelse. Men hvis data overføres til et slikt land, iverksetter vi passende tiltak slik at personopplysninger fortsetter å motta hensiktsmessig og robust beskyttelse (f.eks. ved å avtale standard kontraktsbestemmelser for dataoverføringer mellom EU-land og land utenfor EU).

Enkelte land kan ha strengere databeskyttelsesbestemmelser som kanskje ikke tillater at dine ikke-anonyme personopplysninger brukes i disse landene i den grad som er beskrevet ovenfor. Slike bestemmelser kan for eksempel hindre innsamling av ytterligere personopplysninger basert på den oppgitte informasjonen eller utlevering av dine personopplysninger til andre parter eller selskaper.

3. Kommunikasjon via e-post og e-nyhetsbrev

Vontobel kan kommunisere med deg via e-post eller fysiske nyhetsbrev som inneholder og tilbyr nyheter, kampanjetilbud, informasjon om arrangementer eller tjenester ("nyhetsbrevtjenester"). Hvis du er en registrert bruker (dvs. hvis du oppretter en brukerkonto hos oss) og melder deg på for å motta nyhetsbrevtjenester. Hvis du ikke er en registrert bruker og heller ikke vil motta markedsførings-e-poster eller nyhetsbrev fra oss, kan du "melde deg ut" ved å følge instruksjonene for "velge bort" i hver e-postbunntekst.

Nyhetsbrevtjenestene kan tilbys i samarbeid med tjenesteleverandører. Informasjonen du oppgir i dette skjemaet kan bli behandlet og lagret på skyservere som drives av tjenesteleverandørene og lokalisert i datasentre i Sveits, EU/EØS og USA. Tjenesteleverandører er kontraktsmessig forpliktet til å opprettholde konfidensialitet (f.eks. ved å bli enige om standard kontraktuelle klausuler for dataoverføringer mellom EU- og ikke-EU-land) og må rapportere eventuelle brudd på databeskyttelseskravene så snart de er identifisert, slik at personopplysninger fortsetter å motta passende beskyttelse .

4. Overføring av data via Internett

Vær oppmerksom på at data som overføres på tvers av landegrenser over Internett, kanskje ikke er underlagt noen kontroll under transport, selv om både avsender og mottaker befinner seg i samme land.

Vi kan ikke garantere sikkerheten til data som overføres over Internett og påtar oss intet ansvar for dette. Eventuelle meldinger som sendes til oss på e-post fra deg er kanskje ikke sikre. Hvis du sender konfidensiell informasjon til oss på e-post, gjør du det på egen risiko. Når du kontakter oss, vennligst send data via en sikker mekanisme, der det er hensiktsmessig, i stedet for over Internett.

Avsender og mottaker kan fortsatt identifiseres selv når informasjonen som overføres er kryptert. Som et resultat kan en tredjepart – utilsiktet eller på annen måte – konkludere at det er et kommersielt forhold mellom deg og Vontobel. Derfor anbefaler vi å unngå overføring av strengt konfidensiell informasjon via åpne nettverk.

5. Outsourcing

Vontobel er under visse omstendigheter forpliktet til helt eller delvis å sette ut forretningsområder og tjenester til Vontobels selskaper eller tjenesteleverandører utenfor Vontobel (f.eks. betalingstransaksjoner, tegning og innløsning av fondsandeler, utskrift og utsendelse av bankdokumenter, IT-systemer og andre støttefunksjoner ). Vi kan også bruke slike leverandører for tjenester som er nye og ennå ikke er levert av oss.

I slike tilfeller bruker vi generelt tjenesteleverandører hjemmehørende i EU/EØS og Sveits og gir, der det er mulig, fortrinn til våre egne konsernselskaper, slik at vi kan garantere etterlevelse av tilsvarende lover og regler. Der det er behov for utlevering av klientdata hos outsourcingselskaper, er de tilsvarende tjenesteleverandørene også pålagt å overholde bestemmelsene om bank-klientkonfidensialitet og ytterligere gjeldende regler og forskrifter. Dersom tjenester i unntakstilfeller settes ut til en leverandør i utlandet, vil Vontobel opplyse om dette i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

6. Lagring av data

Når du har overført personopplysninger til oss, lagres disse opplysningene sikkert for de formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen, så vel som informasjonen ble gitt for.

Vi har implementert passende og robuste datasikkerhetstiltak for å sikre at denne informasjonen kun er tilgjengelig for et begrenset antall autoriserte personer og at den er beskyttet mot uautorisert tilgang, misbruk, tap eller skade.

Generelt overføres og lagres all data som vi samler inn i et hvilket som helst land eller av Vontobels selskap av oss i Sveits (nemlig ved Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich) i en sentral fil. Sveits er anerkjent som et land som tilbyr et passende nivå av databeskyttelse. Et unntak fra denne generelle regelen gjelder imidlertid for data samlet inn i sammenheng med nyhetsbrevtjenestene (avsnitt 3).

7. Oppbevaringsperiode

Selv om oppbevaringsperioden for personopplysninger avhenger av lovbestemte oppbevaringsbestemmelser samt av gjeldende begrunnelse og formålet med databehandlingen, vil Vontobel kun lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig, under hensyntagen til vår plikt til å svare på ber om eller løse problemer, å tilby forbedrede og nye tjenester og å handle i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Spesielt betyr dette at vi har rett til å beholde dine personopplysninger i en rimelig periode etter at du sist kontaktet oss. Hvis personopplysningene vi samler inn ikke lenger er nødvendige på denne måten, er vi forpliktet til å slette dem på en sikker måte.

8. Datasubjektets rettigheter

Du har rett til å bli informert om personopplysninger om deg behandles av oss. På forespørsel vil vi avsløre deg personopplysningene i våre databaser, inkludert tilgjengelige detaljer om opprinnelsen til dataene, formålet og, der det er hensiktsmessig, det juridiske grunnlaget for behandlingen og kategoriene av de behandlede personopplysningene, partene som er involvert i datainnsamlingen og datamottakerne.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt til behandlingen av dine personopplysninger og/eller kanskje ønske å velge bort bruken av informasjonen din til reklame- eller markedsføringsformål når som helst med fremtidig virkning. Du kan utøve ytterligere rettigheter, for eksempel retten til retting, og du har også rett til å få korrigert eventuelle unøyaktigheter i dine personopplysninger, eller å få dataene dine blokkert eller slettet, avhengig av det lovlige grunnlaget som vi oppbevarer bestemte data under.

Gi oss også beskjed hvis vi ikke oppfyller dine forventninger med hensyn til behandling av personopplysninger eller du ønsker å klage på vår databeskyttelsespraksis; dette gir oss muligheten til å undersøke problemet ditt og gjøre forbedringer der det er nødvendig.

I alle disse tilfellene, vennligst send oss en tydelig skriftlig forespørsel, sammen med en tydelig leselig kopi av et gyldig offisielt identifikasjonsdokument (f.eks. pass, ID-kort) slik at vi kan være sikre på din identitet, til enheten som er navngitt i paragraf 15 eller ved å bruke forespørselsskjemaet. Vi bekrefter mottak så snart vi har mottatt, undersøker problemet ditt og svarer i god tid. Hvis et fullstendig svar vil strekke seg utover en måned, tatt i betraktning kompleksiteten og antallet forespørsler, vil vi informere deg om dette.

9. Merknad om barn

Vontobel forstår viktigheten av å beskytte barns personvern, spesielt i et nettbasert miljø. Derfor er ikke tjenestene våre rettet mot eller beregnet på barn under 16 år, og vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon fra slike brukere, bortsett fra når et barn søker om læreplass, praksisplass eller en smakedag. I dette tilfellet innhenter vi en skriftlig samtykkeerklæring for lærlinger fra foreldrene eller de juridiske representantene.

10. Informasjonskapsler og nettanalysetjenester

Vår nettside bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettsiden vår. Hver gang en person går inn på nettstedet vårt og hver gang en datafil hentes, vil data knyttet til denne prosedyren lagres midlertidig i en datalogg og behandles, f.eks. ved å bruke informasjonskapsel- eller web-beacon-teknologi. De spesifikke dataene som er lagret for hver tilgang/henting inkluderer IP-adresse, nettleser, domenenavn, klokkeslett og dato, siden som ble åpnet/navnet på filen som ble forespurt, volumet av overførte data, tilgangsstatus (dvs. hvis tilgangen/forespørselen var vellykket ).

Vi bruker nettanalyseverktøy for å få informasjon om hvordan folk bruker våre sider og Internett-tilbud. Disse verktøyene leveres vanligvis av tredjeparter. Vanligvis blir informasjonen for dette formålet fanget opp med informasjonskapsler og sendt til en tredjepartsserver. Avhengig av leverandøren, er disse serverne noen ganger i andre land.

Overføringen av informasjon gjøres ved å bruke forkortede IP-adresser, som forhindrer identifisering av individuelle sluttbrukerenheter. Din IP-adresse er ikke knyttet til andre data fra disse tredjepartene. Enhver videreoverføring fra tredjeparter vil kun være basert på lovbestemmelser eller som en del av en databehandlingstjenesteavtale.

For detaljert informasjon om informasjonskapslene eller nettanalyseverktøyene vi bruker, formålene vi bruker dem til og hvordan du kan godta og/eller avslå dem, vennligst se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

11. Retargeting

Vår nettside og nettbaserte nyhetsbrevtjenester kan bruke re-targeting-teknologier, som vi bruker for å gjøre vår Internett-tilstedeværelse mer interessant for deg. Denne teknologien gjør det mulig å vise annonser på andre nettsteder til brukere som allerede har vist interesse for produktene våre.

12. Målretting på stedet

På nettstedet vårt kan data samles inn ved å bruke informasjonskapselteknologi for bruk for å optimalisere annonseringen vår og vårt generelle netttilbud. Disse dataene brukes ikke til å identifisere deg personlig, men brukes i stedet utelukkende til anonym analyse av bruken av nettstedet vårt. Denne teknologien lar oss vise deg reklame og/eller fremheve spesifikke tilbud og tjenester. Vårt mål her er å gjøre vår online tilstedeværelse så attraktiv for deg som mulig og å gi deg annonsering som samsvarer med dine interesser.

13. Sosiale medier

Vi kan bruke såkalte sosiale plug-ins på nettstedet vårt som lar deg dele innholdet på nettstedet vårt med andre Internett-brukere via disse sosiale medieplattformene eller som lar deg koble til nettstedet vårt på disse plattformene. Følgende informasjon om typen og omfanget av dataene som samles inn, er basert på meldingene og informasjonen gitt av de enkelte tilbyderne.

Facebook
Nettstedet vårt kan inneholde plugin-moduler fra det sosiale nettverket til Facebook Inc, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Vi bruker blant annet Facebook «LIKE»-knappen (også kjent som «Like meg»-knappen). En plug-in for Facebook-side er også integrert i siden vår, som integrerer deler av innholdet på Facebook-siden vår i nettsiden vår. Når du besøker en nettside av oss som inneholder en slik plug-in, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til en server på Facebook. Innholdet i plugin-modulene overføres direkte til nettleseren din og integreres i nettstedet. Data overføres automatisk til Facebook og lagres på deres servere. Disse overførte dataene inkluderer tilkoblingsdata (som din IP-adresse, dato og klokkeslett, URL-en som ble kalt opp) samt nettleseren og operativsystemet som brukes. Ditt besøk på våre nettsider kan spores av Facebook, selv om du ikke aktivt bruker plug-in-funksjonene.

Hvis du er logget på med Facebook-kontoen din mens du besøker nettsiden vår, kan Facebook direkte knytte besøket på nettsidene våre til brukerkontoen din. Hvis du ønsker å forhindre dette umiddelbare oppdraget, må du logge ut av Facebook før du besøker nettsiden vår. Facebook bestemmer etter eget skjønn for hvilke formål og i hvilken grad de overførte dataene skal behandles og brukes på deres servere. Informasjon om formålet med og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av de overførte dataene av Facebook finnes i Facebooks retningslinjer for databeskyttelse. De inneholder også informasjon om dine rettigheter og mulighetene for innstillinger for å beskytte personvernet ditt. For ytterligere detaljer, vennligst se Facebooks spesifikke retningslinjer for databeskyttelse.

Twitter
Nettstedet vårt kan inneholde plugin-moduler fra Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Vi bruker Twitter-knapper for å få tilgang til Twitter-kontoen vår og Twitter-deleknapper for å dele innholdet på nettstedet vårt via Twitter-kontoen din. Vi bruker også en Twitter-widget for å integrere tidslinjen til våre siste tweets på nettstedet vårt og gjøre det synlig. Når du besøker nettstedet vårt, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til en Twitter-server, og innholdet i plugin-modulene overføres direkte til nettleseren din og integreres i nettstedet. Enkelte data overføres automatisk til Twitter i USA og lagres der. Disse dataene inkluderer tilkoblingsdata (din IP-adresse, dato og klokkeslett, URL-en som ble hentet), nettlesertypen og operativsystemet.

Hvis du er logget på Twitter når du besøker nettstedet vårt ved hjelp av plugin-modulene nevnt ovenfor, overføres kontoinformasjonen din til Twitter, som gjør at Twitter kan identifisere deg direkte via profilen din og koble deg til ditt besøk på nettstedet vårt. Hvis du trykker på en knapp, vil ytterligere data bli overført til Twitter og lagret på profilen din. Twitters personvernpolicy inneholder informasjon om arten, omfanget og formålet med Twitters databehandling. Hvis du vil forhindre at Twitter mottar denne informasjonen i fremtiden og kan knytte den til Twitter-profilen din, må du logge ut av Twitter før du besøker nettsiden vår. For ytterligere detaljer, se Twitters spesifikke retningslinjer for databeskyttelse.

Xing
Nettstedet vårt kan ha en integrert "XING Share Button", som lar deg dele innholdet på nettstedet vårt med Xing-kontaktene dine via en lenke. XING-knapper er også integrert, som inneholder en lenke til vår XING-profil. Når du går inn på nettstedet vårt, opprettes en kortsiktig tilkobling til servere til XING AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland ("XING") via nettleseren din, som "XING Share Button" fungerer med (spesielt beregningen/ visning av målerverdien) utføres. XING lagrer ingen personopplysninger om deg når du besøker nettstedet vårt, spesielt ikke din IP-adresse. Det er heller ingen evaluering av din bruksatferd via bruk av informasjonskapsler i forbindelse med "XING Share Button". For ytterligere detaljer, vennligst se Xings spesifikke retningslinjer for databeskyttelse.

Instagram
Nettstedet vårt kan inneholde plugins for Instagram-tjenesten. Disse tilbys av Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA ("Instagram"). Vi bruker de integrerte Instagram-knappene for å koble til Instagram-profilen vår. En widget er også integrert, som gjør at vi kan vise bestemte bilder og videoer av Instagram-profilen vår på nettsiden vår. Når du besøker et nettsted som inneholder en slik plug-in, kobler nettleseren din direkte til en Instagram-server. Innholdet i plugin-modulene overføres direkte til nettleseren din og integreres i nettstedet. Data overføres automatisk til Instagram og lagres på serverne. Disse overførte dataene inkluderer tilkoblingsdata (som din IP-adresse, dato og klokkeslett, URL-en som ble kalt opp) samt nettleseren og operativsystemet som brukes. Dette lar Instagram spore besøket ditt på nettstedet vårt selv om du ikke aktivt bruker plug-in-funksjonene.

Hvis du er logget på Instagram-kontoen din, kan du koble innholdet på nettsidene våre til Instagram-profilen din ved å klikke på Instagram-knappen. Dette gjør at Instagram kan knytte besøket på nettsidene våre til brukerkontoen din. Hvis du ønsker å deaktivere denne umiddelbare tildelingen, må du logge ut av Instagram før du besøker nettsiden vår. For ytterligere detaljer, se instagrams spesifikke retningslinjer for databeskyttelse.

LinkedIn
Nettstedet vårt kan inneholde plugin-moduler fra LinkedIns sosiale nettverk til LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("LinkedIn"). Til dette formålet bruker vi "i"-knappen for å dele innhold og som en lenke til vår LinkedIn-profil. LinkedIn samler inn informasjon om at våre tilsvarende sider har blitt lastet inn i nettleseren din ved hjelp av LinkedIn-plugins. LinkedIn mottar også automatisk URL-en til nettstedet du kom fra eller fra siden du blir omdirigert til. LinkedIn mottar også IP-adressen til datamaskinen eller proxy-serveren din som du får tilgang til Internett fra, informasjon om datamaskinens operativsystem og nettleser, mobilenheten din (inkludert mobilenhetsidentifikatoren som er tilgjengelig via mobilenhetens operativsystem), mobilenhetens operativsystem (hvis du får tilgang til LinkedIn fra en mobilenhet), og navnet på Internett-tjenesten eller mobiltjenesteleverandøren din. LinkedIn kan også motta posisjonsdata overført fra GPS-aktiverte enheter du har aktivert hvis du ikke har forhindret LinkedIn i å motta posisjonsdata i sanntid i innstillingene for mobilenheten din. Vær oppmerksom på at SlideShare.net, Pulse.me og Pulse-appen er en del av LinkedIn-tjenestene og ikke en del av nettsidene våre.

Informasjon om formålet og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av de overførte dataene ved å bruke LinkedIn-plugin-modulene finnes i LinkedIns databeskyttelseserklæring.

Bruken og driften av Vontobels sosiale mediekanaler er underlagt Vontobels vilkår for bruk av sosiale medier.

14. Lenker

Vår nettside kan inneholde lenker til nettsidene til andre selskaper ("tredjeparts nettsteder") som ikke drives eller overvåkes av oss. Vær oppmerksom på at slike tredjepartsnettsteder ikke er bundet av denne personvernerklæringen eller av våre retningslinjer for informasjonskapsler, og at vi ikke er ansvarlige for innholdet eller prinsippene deres angående håndtering av personopplysninger. Vi anbefaler derfor å konsultere og sjekke de individuelle retningslinjene for personvern og informasjonskapsler til tredjeparts nettsteder.

Til tross for nøye innholdskontroll, påtar vi oss intet ansvar for innholdet i eksterne lenker som refererer til tredjeparts nettsteder. Innholdet på de koblede tredjepartsnettstedene er operatørenes ansvar. Vi tar herved uttrykkelig avstand fra alt innhold på tredjeparts nettsteder som er lenket til på nettstedet vårt, og tar ikke i bruk slikt innhold som vårt eget.

15. Kontakt

Vennligst gi oss beskjed hvis vi ikke oppfyller dine forventninger med hensyn til behandling av personopplysninger eller du ønsker å klage på vår databeskyttelsespraksis; dette gir oss muligheten til å undersøke problemet ditt og gjøre forbedringer der det er nødvendig. I noen av disse tilfellene, vennligst send oss en tydelig skriftlig forespørsel til enheten eller en av databeskyttelsesansvarlige som er navngitt nedenfor:

Vontobel Holding AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Sveits
Telefon: +41 58 283 59 00
E-post: vontobelgroup@vontobel.com

I tillegg kan du kontakte selskapets sveitsiske, EU- og/eller gruppedatabeskyttelsesansvarlige (DPO):

Sveitsisk DPO: dpo.ch@vontobel.com
EU DPO: dpo.de@vontobel.com
Gruppe DPO: dpo.vontobelgroup@vontobel.com

16. Andre lovgivningsaspekter

For å overholde annet lovverk, f.eks. Direktiv 2014/65/EU fra EU-parlamentet (MiFID II), må vi ta opp visse telefonsamtaler i noen av våre juridiske enheter med henvisning til operasjoner som ble avsluttet i utførelsen av tjenestene våre. For ytterligere informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med dette, vennligst se informasjonen på www.vontobel.com/mifid.

17. Endringer i personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen uten å gi forhåndsvarsel. Vi anbefaler deg derfor å sjekke denne nettsiden med jevne mellomrom. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 22. mai 2018.