Koulutus

Bull & Bear sertifikaatit

bank-vontobel-ag-logo-talendo.png
Vontobel Markets
27.10.2022 | 2 min lukea
factor-certificates-can-you-benefit.jpg

Bull & Bear sertifikaateilla sijoittajat voivat osallistua markkinoiden nousu- ja laskusuhdanteisiin maailmanlaajuisesti. Sertifikaatit tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden toteuttaa markkinanäkemyksensä oman riskinottohalukkuutensa mukaisesti. Bull & Bear sertifikaattien avulla sijoittajat voivat osallistua vipuvaikutuksella osakkeiden, indeksien, valuuttojen tai hyödykkeiden kehitykseen.

Volatiliteetti vaikuttaa huomattavasti voimakkaammin Bull & Bear sertifikaatteihin, sillä se voimistaa kohde-etuuden liikkeitä. Sijoittajat voivat saada suhteettoman suuria voittoja, jos he panostavat oikeaan suuntaan, tai he voivat kärsiä huomattavia tappioita, jos markkinat liikkuvat toiseen suuntaan.

Bull vai Bear: markkinoiden odotukset ovat ratkaisevat

Bull sertifikaatti noudattaa niin sanottua pitkää strategiaa. Kohde-etuutena olevan vipuindeksin arvo nousee suhteettomasti, jos kohde-etuuden hinta nousee. Sen arvo laskee suhteettomasti, jos kohde-etuuden hinta laskee. Bear sertifikaateissa muutos on päinvastoin. Ne nousevat tai laskevat suhteettomasti, jos vertailuindeksin hinta laskee tai nousee. Bearin sertifikaatit kehittyvät kohde-etuuteen nähden päinvastaisella tavalla.

Päivittäin mukautettava vipuvaikutus

Bull & Bear sertifikaateilla tarkoitetaan kerroinindeksiä, joka seuraa viiteinstrumentin päivittäistä hinnanmuutosta prosentteina.  Bull & Bear sertifikaatin hinnan laskentaperusteena on kohde-etuutena olevan viiteinstrumentin hinnanmuutos verrattuna sen viimeisimpään arvostushintaan - yleensä kohde-etuuden edellisen päivän päätöskurssiin.

Bull & Bear sertifikaatin rakenne

CLC-FI-1.png

Vipuindeksi heijastaa kohde-etuuden, kuten osake- tai osakeindeksin, päivittäisiä liikeitä, ja kurssimuutoksia tehostetaan vivulla (X1-X22). Jokainen päätöskurssi määrittelee uuden arvostushinnan, joka puolestaan muodostaa perustan sertifikaatin hintakehitykselle (vivulla) seuraavana päivänä. Tämä päivittäinen mukauttaminen mahdollistaa vivun pitämisen vakiona, minkä vuoksi sijoitus muistuttaa päivittäistä uudelleensijoitusta.

Polkuriippuvuus

Vakioitu vipuvaikutus on altis voimakkaille hintavaihteluille. Niin sanottu polkuriippuvuus johtuu siitä, että vipuindeksin arvonmuutoksen määrittämiseen käytetään aina viimeisimmän indeksikorjauksen arvostushintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Bull & Bear sertifikaatit tarjoavat suhteettoman suuria voittomahdollisuuksia, voi syntyä samansuuruisia tappioita, koska vipu toimii molempiin suuntiin. Sijoittajien on oltava tietoisia siitä, että vipuindeksi voi menettää merkittävästi arvoa sivusuuntaisten markkinavaiheiden aikana, vaikka kohde-etuuden hinta ei ole muuttunut paljoa tai ollenkaan koko ajanjaksolla. Syynä tähän on se, että vipuvaikutus kohdistuu päivittäisiin tuottoihin eikä pidemmän ajanjakson tuottoihin. Yksinkertainen, kuvitteellinen esimerkki osoittaa, mitä tämä tarkoittaa:

CLC-FI-2.png

Ostetaan Bull & Bear sertifikaatti (pitkä), jonka kerroin on viisi (X5) DAX®-indeksiin viittaavaan vipuindeksiin ja jolloin DAX®:n alkuperäinen hintataso on 100,00 euroa. Jos DAX® laskee 10 prosenttia seuraavana päivänä, vipuindeksi menettää 50 prosenttia ja sen hinta on nyt 50 euroa. Jos DAX® nousisi seuraavana päivänä alkuperäiselle tasolleen - eli nousisi 11,11 prosenttia (100/90-1) - vipuindeksi ei kävisikään kauppaa 100:lla vaan ainoastaan 77,78:lla eurolla (50* (1+11,11%*5)). Näin ollen vipuindeksi olisi menettänyt 22,2 prosenttia, vaikka viiteinstrumentin hinnalla käytäisiin kauppaa alkuperäisellä tasolla. Bull X5 DAX®-indeksiin, jonka alkuperäinen viitehinta on 100 euroa.

Siksi Bull & Bear sertifikaatit eivät sovellu osaksi keskipitkän tai pitkän aikavälin osta ja pidä -strategiaa, vaan ainoastaan lyhyen ajan sijoituksiin.

Myös päivänsisäistä indeksikorjauksia voi tapahtua

Esimerkkinä oletetaan, että kohde-etuuden hinta laskee 10 prosenttia yhden kaupankäntipäivän aikana. Sijoittajana Bull & Bear sertifikaattiin, jonka kohde-etuuteen liittyy 10-kertainen (X10) vipuindeksi, kärsisi näinollen koko sijoitetun pääoman täydellisen menetyksen (-100%). Tämän estämiseksi Bull & Bear sertifikaateissa on turvaraja, joka muistuttaa stop-loss tasoa. Se kuvaa vertailuindeksin suurinta sallittua negatiivista (pitkä, Bull) tai positiivista (lyhyt, Bear) hinnanmuutosta verrattuna sen viimeisimpään arvostushintaan. Päivänsisäinen indeksikorjaus tehdään, jos kohde-etuudella on voimakkaita, epäsuotuisia kurssimuutoksia ja jos sen hinta alittaa tai ylittää turvarajan. Uusi arvostushinta määritetään, ja uusi, oletettu vipuindeksin laskentapäivä alkaa. Vipuindeksin päivittäisen kehityksen laskenta tehdään tämänjälkeen uuden arvostushinnan perusteella.

Näin vältetään se, että vipuindeksi menettää suuren osan tai koko arvonsa hyvin lyhyessä ajassa. On kuitenkin huomattava, että päivänsisäinen korjaus vastaa tapahtuneiden tappioiden realisoimista, koska jatkossa osallistutaan kohde-etuuden kurssimuutoksiin nyt vipuindeksin uudelta, matalammalta tasolta (pitkä, Bull) tai vipuindeksin korkeammalta tasolta (lyhyt, Bear). Turvaraja on kiinteä prosenttiarvo sertifikaatin päivittäisesti arvostushinnasta, ja turvarajan absoluuttinen arvo määritetään päivittäin.

Investors in the products are exposed to the risk that the Issuer or the Guarantor may not be able to meet its obligations under the products. A total loss of the invested capital is possible. The products are not subject to any deposit protection.

The value of the products can fall significantly below the purchase price due to changes in market factors, especially if the value of the underlying asset falls. The products are not capital-protected

Due to the leverage effect, there is an increased risk of loss (risk of total loss) with leverage products, e.g. Bull & Bear Certificates, Warrants and Mini Futures.

Product and possible financing costs reduce the value of the products.

If the product currency differs from the currency of the underlying asset, the value of a product will also depend on the exchange rate between the respective currencies. As a result, the value of a product can fluctuate significantly.