Uddannelse

Tracker-certifikater - en slags mini ETF for private investorer

bank-vontobel-ag-logo-talendo.png
Vontobel Markets
29.08.2022 | 3 Læsetid
GettyImages-1382547485_BW.jpg

Hvis man ikke har appetit på gearede investeringer, har Vontobel også certifikater, der minder mere om en klassisk indeksfond eller en såkaldt ETF, kort for Exchange Traded Fund

Hvis man ikke har appetit på gearede investeringer, har Vontobel også certifikater, der minder mere om en klassisk indeksfond eller en såkaldt ETF, kort for Exchange Traded Fund. Princippet er det samme som med Bull og Bear certifikaterne, i den forstand at der er tale om et værdipapir, som har en gældsstruktur og handles på en børs. Igen betyder det, at du som investor i en af Vontobels såkaldte Tracker-certifikater køber værdipapiret af Vontobel, som lægger de underliggende aktiver i et index, altså en kurv af aktiver. Fordelen ved at investere i en kurv af aktier, er at risikoen for tab er mindre end hvis man havde satset alle pengene på et og samme selskab. Således får man mulighed for at investere i en lang række selskaber, ofte mere end 20 forskellige, hvilket mindsker sandsynligheden for at de alle sammen klarer sig skidt på samme tid. Hvis man ville skabe den mangfoldighed selv, ville det kræve at man skulle købe en eller flere aktier i hvert enkelt selskab og betale kurtage, altså provision f.eks. til banken eller mægleren for hver enkelt handel. 

Men hvorfor så ikke bare købe en af de kendte store fonde, som f.eks indeholder vækstaktier i USA eller satser på valueaktier i Europa?

Fordi investorer også har forskellige smag og interesser eller måske områder, de i særdeleshed ved mere om eller tror særligt på. Her er et par eksempler på, hvordan du som investor kan spekulere i områder eller brancher, som er mere nicheprægede og mindre mainstream. Kurven af underliggende aktiver er sat sammen baseret på trends, som Vontobel har identificeret som mulige vækstområder. 

Tracker-certifikatet TRACK ARTINT VON er baseret på ”Solactive Artificial Intelligence Performance-Index” og følger en række virksomheder, der alle udvikler eller arbejder med brugen af kunstig intelligens i deres produkter. Kunstig intelligens handler om at lære maskiner selv at lære eller at tænke mere på samme måde som mennesker gør. Det er en type teknologi, som allerede i dag er i brug i mange af de ting, vi omgiver os med i hverdagen. Alt fra robotplæneklipperen til chatfunktionen, som du møder på mange virksomheders hjemmesider til den efterhånden meget modne teknologi, der gør det muligt for biler at køre uden et menneske bag rattet.

Hvis du gerne vil investere i kunstig intelligens, også kendt som AI, er Vontobels tracker-certifikat en enkelt måde at blive investeret i mange etablerede og kendte spillere, som f.eks. Google og Facebook. Certifikatet består også at andre mindre kendte spillere eller leverandører af komponenter, der bruges i forbindelse med kunstig intelligens.

Cyber-sikkerhed eller IT-sikkerhed er en anden megatrend indenfor investering i teknologiområdet. Borgere, virksomheder og regeringer verden over søger nemlig i stigende grad at beskytte sig mod digitale indbrud, tyverier og angreb som finder sted alle de steder, vi afsætter digitale fodspor.

Den digitale hverdags-kriminalitet er stigende og det samme gælder angreb på demokratiske processer, ligesom digital krigsførelse er under kraftig udvikling. Derfor stiger efterspørgslen efter teknologier og produkter, der kan yde modstand mod det 21’ende århundredes digitale kriminelle. Og verden har endnu kun set toppen af isbjerget, hvad angår angreb på alt fra banker over virksomheder til regeringer og medier, lyder vurderingen fra eksperter indenfor IT-sikkerhed.

Vontobels tracker-certifikat, TRACK CYBER VON, følger Solactives “Cyber Security Performance-Index”, som indeholder aktier fra 19 forskellige børsnoterede virksomheder, der alle arbejder med cyber-sikkerhed.

El-biler er efterhånden en udbredt del af gadebilledet, men bortset fra diesel, benzin og el er brint som drivmiddel for biler på vej frem. Flere bilproducenter producerer og sælger i dag biler, der kører på brint og væksten i produktionen af brint-biler ventes af stige de kommende år efterhånden som teknologien bag brint bliver billigere og mere effektiv. Internationale investeringsbanker vurderer at brint-biler vil tage 10 procent af markedet for personbiler, mens over en tredjedel af fremtidens lastbiler vil været drevet på brint. Brint forventes med tiden også at kunne bruges f.eks i fly og færger.

Den voksende tro på brint som en flere nye grønne energikilder, ses også i det forhold at både regeringer og virksomheder investere massivt i brint.

Vontobels tracker-certifikat, TRACK HYDRO VON, følger Solactives “Hydrogen Top Selection Index( NTR)”, som indeholder aktier fra 15 forskellige børsnoterede virksomheder, der alle arbejder indenfor brint-teknologien.

Som investor skal du være opmærksom på at værdien at et Tracker-certifikat kan falde til væsentligt under købsprisen på grund af ændringer i markederne, især hvis værdien af de underliggende aktiver falder. Der opkræves et gebyr for administrationen af produktet eller det underliggende indeks, hvilket reducerer værdien af certifikatet over tid. Hvis valutaen for de underliggende aktiver (f.eks. amerikanske dollars) er forskellig fra produktvalutaen (f.eks. kroner), bærer du som investor en valutarisiko (valuta).

Risici

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.