Uddannelse

Sådan kommer du igang med at investere i certifikater

bank-vontobel-ag-logo-talendo.png
Vontobel Markets
10.08.2022 | 6 Læsetid
GettyImages-670573526_BW.jpg

Hvorfor skal en privat investor kaste sig ud i at investere i certifikater? Certifikater med gearing gør det muligt for både private og professionelle investorer at tjene penge i markedet, f.eks. med kortsigtede investeringer, uanset om den overordnede trend går op eller ned, altså om vi er i et Bull eller et Bear marked.

For investorer, som ikke har appetit på at investere i gearede produkter med højere rtisiko, er der med Vontobels tracker-certifikater mulighed for at investere i nye trends eller nicheprodukter på en enkel og overskuelig måde. 

I teorien kunne private investorer selv handle på futures-markederne og f.eks købe optioner for at afdække risici i de investeringer, de har lavet i aktier og på den måde forsøge at skabe deres egen afdækning. Men på grund af de meget høje omkostninger og vanskelighederne ved at handle afledte finansielle produkter på kapitalmarkedet, er det ikke en metode der er umiddelbar tilgængelig for private investorer uden indgående kendskab til det finansielle marked.

På samme måde som med ETF'er eller indeksfonde, kan det være bekosteligt og besværligt for at en privat investor selv at lave investeringer, som leverer den samme spredning af risici til en pris, der kan konkurrere med den funktion, som et certifikat har.

På den måde tilbyder Vontobel i sine certifikater et enkelt og tilgængeligt produkt med forholdsvis lave transaktionsomkostninger. For den private eller professionelle investor er det ikke sværere at foretage en handel med et certifikat end det er at købe ind i de mere almindeligt kendte finansielle instrumenter, som f.eks. aktier i en virksomhed eller investeringsbeviser i en ETF, en investeringsforening, indeks-onde, obligationer eller andre finansielle produkter. 

Til gengæld kan det være svært finde Vontobels certifikater hos mæglere i Danmark. Det kræver at man bruger en af de mæglere i Danmark, der indtil videre har produktet  på sine hylder, og det er typisk ikke din egen bank, men derimod en anden mægler eller platform. I Danmark finder man Vontobels certifikater på platformen Nordnet, hos Danske bank og hos Nordea.

Så hvordan kommer man i gang med at  krydre og mangfoldiggøre sin portefølje med investere i certifikater?

  • Først og fremmest er det vigtigt at finde ud af, hvad du som investor er interesseret  i? hvad er din overordnede investeringsstrategi og hvilken rolle skal certifikater spille i din portefølje? Hvilken produktklasse er du interesseret i at spekulere i? Er det aktier, obligationer, råvarer, valutaer, renter eller noget helt andet?
  • Dernæst er det vigtigt at overveje, hvordan man vælger underliggende aktiv og relaterer det til de forventninger, der er til netop det sæt af værdier og at man dernæst identificerer hvilke forventninger markedet har til udbyttet på netop det aktiv. Hvis du f.eks. har valgt at aktier er din favorit-investering, hvordan tror du så selv at den aktie eller det indeks, der inkluderer den aktie vil udvikle sig?
  • Hvis du som investor beslutter dig for at købe aktier, som f.eks. er en del af en større samlet indeks, f.eks det danske C25 Indeks, er det vigtigt at være bevidst om hvilke forventninger du selv har til afkastet på den investering. Når du har klarlagt dine egne forventninger og forudsigelser, er det en god ide at sætte de forventninger op mod resultaterne fra det aktiv du vil investere i sammenholdt med din egen risikovillighed for at blive bevidst om en passende balance mellem dine bedste drømmescenarier og din villighed til at tabe på din investering. Hvis man er meget sikker i sin sag, hvad angår hvilken vej det man investerer i, skal udvikle sig, kan man overveje at bruge gearede produkter, som Vontobels Bull og Bear certifikater.
  • Hvis du derimod har en lav risikotolerance, kan den bedste løsning være at købe et certifikat, som sikrer at du hele tiden ved hvad du kan miste eller har en længere tidshorisont. Det kan f.eks. ske ved at vælge et tracker-certifikat.
  • Når du som investor har fundet det du vil investere i under hensyntagen til din risikoprofil, er det vigtigt at finde det finansielle produkt, der passer til din strategi.
  • Der er mange elementer, som spiller ind i det valg, afhængig af elementerne i de mange forskellige certifikater. Som investor kan man lære mere om de forskellige elementer her.
  • Her kan læse alt om de forskellige certifikater, f.eks.  hvornår de er kommet på markedet, hvordan de har udviklet sig, hvordan volatiliteten er, renterne og hvilken underliggende aktiver, der danner grundlaget for certifikatet.
  • Det er vigtigt at tage den indledende fase og researchen alvorligt og der er mange ressourcer online, der kan hjælpe med at skabe klarhed og overblik over hvordan man vil lægge sin strategi og hvordan man kombinerer forskellige finansielle produkter og spreder sin risiko som privat investor.

     

For den private investor, som grundigt har lavet sin research, kan der være fordele ved at investere i certifikater. Disse er:

Gennemsigtighed: Både købsprisen og salgsprisen på certifikatet og på det underliggende aktiv, som certifikatets pris er udløst af, er til enhver tid kendt.

Likviditet: Som investor kan du købe eller sælge når som helst, fordi Vontobel sætter en købs- og en salgspris og sikre at du kan handle dit certifikat.

Tilgængelighed: Prisen på de enkelte certifikater er typisk overkommelig også for den mindre private investor. På samme tid er det valgfrit hvor mange styks certifikater man vil købe. 

Lave omkostninger: Fordi det underliggende aktiv er fastlagt og kun i særlige tilfælde bliver ændret, er der “passiv forvaltning”, som typisk betyder lavere løbende administrationsgebyrer. Vontobel tjener sine penge i spændet mellem købsprisen og salgsprisen. 

Som private investor, skal man til gengæld være klar over at man køber certifikatet af Vontobel, hvilket betyder at pengene er tabt, hvis Vontobel går konkurs. Det hedder udsteder-risiko.

Certifikater er ikke omfattet af nogen investerings- eller indskydergaranti.

Her kan du læse om Vontobel.

Certifikater eller ETF’er - Hvad er forskellen og  hvad skal man vælge?

Der er tusindvis af forskellige finansielle produkter tilgængelige hos banker, mæglere og på andre platforme, hvor private investorer kan handle. Et investerings-certifikat er blot et af dem - og ofte kan det være svært at forstå, hvad de forskellige produkter kan og gør og hvad man skal holde øje med, før man dypper tæerne i et hav af muligheder, der er blevet mere og mere komplekst for den almindelige privat-investor.

De senere år har navnlig ETF’er, Exchange Traded Funds eller Indeksfonde fundet vej til porteføljerne hos de private investorer i Danmark.

ETF'ere betragtes i nogle kredse som storesøster til certifikatet. Det skyldes at der er mange ligheder mellem de to produkter, selvom de strukturelt også er helt forskellige.

Vontobels certifikater er relativt enkle produkter med forholdsvis lave transaktionsomkostninger. Når man først har betalt prisen på certifikatet, er der ingen forpligtelse til at foretage yderligere indbetalinger fordi certifikaterne har en struktur som en obligation, hvilket begrænser investors potentielle tab til det beløb, der er investeret . Dette inkluderer også omkostninger, som f.eks. kan være gebyrer til mægler.

En anden fordel ved certifikaterne er, at det er børsnoterede værdipapirer, som bliver handlet løbende og hvor udstederen, Vontobel, som såkaldt “Market Maker”, kontinuerligt leverer en købs- og en salgspris, som gør handlen med certifikater transperant.

Som privat investor kan du muligvis købe certifikater gennem en investeringsrådgiver i din bank, men det er nemmere at købe dem hos en udbyder via en online-platform. I øjeblikket er i Danmark f.eks. Nordnet.

Tjekliste før du går i gang med at investere

Uanset hvilket finansielt produkt man som privat investor overvejer at investere i, er der en række spørgsmål, man har brug for klare svar på, nemlig: Hvad er produktets underliggende aktiv? Hvilke betingelser er knyttet til afkastet? Er risiciene klart specificeret, og er der passende indikatorer for risici? Hvilke omkostninger er der på det finansielle produkt, jeg er ved at købe? Kan jeg som investor vælge at sælge produktet til enhver tid uden problemer? Kan jeg som investor spore den aktuelle værdi af produktet til enhver tid? 

Hvad angår certifikater, skulle svaret i alle tilfælde være helt klart. Certifikater er derfor mere gennemsigtige end mange andre etablerede finansielle produkter. Men for at forstå muligheder og risici, kan det alligevel være nyttigt at se på hvilke andre produkter, der er tilgængelige i det finansielle supermarked, f.eks. den populære ETF.

Certifikater vs Indeksfonde (ETF’er)

Indeksfonde, der bliver handlet på børserne - de såkaldte ETF’er - er blevet rasende populære hos private investor, også i Danmark, de senere år. Som finansielt produkt er de nemme at forstå, med aktier i ofte velkendte virksomheder som det underliggende aktiv. Samtidig er de ofte billige med en gennemskuelig gebyrstruktur og sidst men ikke mindst, er ETF’en produkt, der giver den private investor noget diversificering, eller sagt på en anden måde: Der er mindre risiko ved ikke at lægge alle sine sparepenge i den samme virksomhed, ETF’er er sammensat af en kurv af f.eks. aktier og på den måde sammenlignelige med certifikater, fordi de følger udviklingen i bestemte underliggende aktiver.

Både ETF'er og Certifikater, eller ETN’er (Exchange Traded Notes) er således begge designet til at spore et underliggende aktiv.

Når du investerer i en ETF, investerer du i en fond, der typisk ejer det aktiv, den sporer uden andre forpligtelser. Derfor har du ingen udsteder-risiko.

I modsætning til det, fungerer et certifikat som en obligation. Det er en usikret gælds-produkt udstedt af en institution. Usikret betyder, at der er en udstederrisiko på udstederen, i dette tilfælde Vontobel. Hvis Vontobel går konkurs, kan investoren miste de penge, han eller hun har investeret i certifikatet.

Af den grund er det vigtig for den private investor at se på kreditvurderingen hos udstederen eller garantistilleren, før man investerer i et certifikat. Se Vontobels kreditvurdering her.

ETF’er og certifikater ligner også hinanden i deres omkostningsstruktur, fordi begge produkter typisk er ”passivt forvaltede produkter” hvilket betyder lavere omkostninger for den enkelte investor.

I praksis er ETF'er og Certifikater meget ens. Begge er designet til at spore et underliggende aktiv og begge har ofte lavere omkostningsprocenter end aktivt forvaltede investeringsforeninger, og begge handler på børserne ligesom aktier.

ETF'er er formentlig eksponentielt større i samlet volumen end certifikater, ligesom aktier kontra obligationer får aktier mere opmærksomhed fra de private investorer, fordi de umiddelbart er nemmere at forstå. Der er imidlertid også klare fordele, ikke mindst hvad angår muligheden for at geare din investering og også i muligheden for at investere i mere niche-prægende områder med certifikater, naturligvis forudsat at du har lavet researchen og opnået et passende niveau af forståelse til at træffe den beslutning.

Du skal stadig huske, at værdien af et certifikat (ligesom med en ETF) kan falde betydeligt under købsprisen på grund af ændringer i markedsfaktorer, især hvis værdien af det underliggende aktiv bevæger sig i den modsatte retning af din forventning til markedet.

Produkt- og eventuelle finansieringsomkostninger i certifikater med gearing reducerer værdien af certifikatet over tid. Derudover er der på grund af gearingseffekten en øget risiko for tab (risiko for totalt tab) ved gearingsprodukter, f.eks. Bull & Bear-certifikater, Warrants og Mini Futures.

 

Denne information er hverken investeringsrådgivning eller en anbefaling om investering eller investeringsstrategi, men annoncering. Den fuldstændige information om værdipapirerne, særligt strukturen og de risici, der er forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillæg og i de endelige betingelser.
Potentielle investorer bør læse disse dokumenter, før de træffer en beslutning om investering. Dokumenterne og dokumentet med central information udgives på udstederens hjemmeside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på https://prospectus.vontobel.com, og de kan hentes gratis fra udstederen. Godkendelsen af prospektet skal ikke forstås som en godkendelse af værdipapirerne. Værdipapirerne er produkter, der ikke er simple, og som kan være vanskelige at forstå.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.