Uddannelse

Vontobels Bull & Bear - certifikater gør det muligt at handle med gearing på en enkel måde, mens tracking følger kendte og nye trends

bank-vontobel-ag-logo-talendo.png
Vontobel Markets
09.08.2022 | 5 Læsetid
scott-szarapka-307204_BW.jpg

Aktieåret 2021 var et nådigt år for nyblevne private investorer. På ryggen af den økonomiske usikkerhed, der fulgte med Corona-pandemien, kom markederne helt overordnet tilbage med en usædvanlig kraft og viste stigninger i mange indeksfonde, investeringsforeninger og på enkeltaktier i det meste af 2021. Tocifrede afkast lød som den nye normal og mange investorer fik særdeles gode økonomiske oplevelser med deres første gør-det-selv-investeringer. Men illusionen om at markederne kun har en retning, nemlig mod nye rekorder, blev skudt nådesløst i sænk med en voldsom korrektion med to-cifrede kursfald fra begyndelsen af året 2022 - og i årets første måneder har flere områder været i såkaldt bear-territorium, altså med negativ prisudvikling og tab.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve har varslet i alt seks rentestigninger i 2022 og derfor skal de finansielle markeder og investorerne, store som små, også vænne sig til at penge ikke længere er gratis. I februar spredte Ruslands Invasion af Ukraine yderligere frygt og uro ikke alene hos verdens befolkning, men også på de finansielle markeder.

Vontobels Bull og Bear-certifikater er værdipapirer, som gør det muligt for private investorer at være investeret i markedernes bevægelser uanset om de globale markeder går op eller ned. Men som med alle andre investeringer, kan man både tjene og tabe penge og det er naturligvis vigtigt at man forstår den risiko. 

Hvordan bruger du Bull- og Bearcertifikater? 

Vontobels Bull og Bear er et finansielt produkt med gearing. Det betyder, at du kan lægge ekstra investerings-kraft bag din tro på om markedet for et bestemt aktiv eller det samlede marked skal stige eller falde. Det kan være certifikatet følger kryptovaluta eller Tesla-aktien, men det kan også være bygget på ædelmetaller eller råvarer eller noget helt andet. Fælles for gearingsprodukter er, at du spekulerer i muligheden for at opnå et uforholdsmæssigt godt afkast på udsving i markedet, fordi du tror på at markedet vil bevæge sig i en bestemt retning og satser på det med din investering.

Du kan også bruge Bull og Bear-certifikater til at søge at sikre dig mod korrektioner i markedet ved at investere med gearing i aktiver, der reagerer modsat i forhold til dine øvrige investeringer. Et eksempel på aktiver, der bevæger sig modsat af hinanden, er guld, der som tommelfingerregel stiger, når det generelle aktiemarked falder. 

Gearingsprodukter, som Vontobels Bull og Bear certifikater, er også velegnede til at sprede dine investeringer ud på forskellige produkter, fordi certifikaterne kan købes og sælges enkelt og i et prisniveau, som de fleste - også private investorer - kan være med på. Som udbyder og såkaldt “market maker” skal Vontobel stille både købs- og salgspriser til rådighed, hvilket gør, at man som investor, undenr normale markedsforhold, enkelt og hurtigt kan komme ind og ud af sin investering.

Med op mod 4000 forskellige certifikater, som hver især er designet baseret på en lang række forskellige underliggende aktiver, kan du som investor lægge og gennemføre dine egne investeringsstrategi. Vontobels certifikater er både lange og korte, hvilke betyder at man spekulerer i at markedet eller det underliggende aktiv stiger (de lange) eller falder (de korte). 

Især kan de korte Bear-certifikater bruges til at dække af i forhold til øvrige enkeltaktier, Indeksfonde, hele aktieporteføljer eller andre investeringer, du har og hvor du satser på vækst.

Men det er vigtigt at understrege at gearingsprodukter som Bull og Bear-certifikater er mere sofistikerede produkter, end f.eks. enkelt-aktier i en virksomhed. Derfor er det godt med en høj risikotolerance og tilstrækkeligt med erfaringer. 

HER finder du Vontobels online-værktøj, hvor du kan finde de forskellige Bull og Bear-certifikater. Der er et bredt udvalg, hvor man kan se priser og vælge hvilken faktor man vil geare sine lange eller korte investering med. 

Sådan fungerer gearing med Bull og Bear-certifikater

Som investor i Vontobels Bull og Bear-certifikater kan du kun tabe beløb du investerer. Det skyldes strukturen i den måde certifikatet er skruet sammen på, nemlig som et gælds- produkt. Navnlig når vi taler om de korte Bear-certifikater er det en vigtig pointe. Bear-certifikaterne er dybest set short-selling, altså den type handler man kan foretage som investor, for at tjene penge på et aktiv, som man tror vil falde i pris.  

Princippet er kort fortalt, at man låner et aktiv f.eks. en aktie, det kan typisk være af en børsmægler, der tager et gebyr for gå ud i markedet og finde den aktie man vil shorte. Den lånte aktie skal man aflevere tilbage inden for en bestemt tidsperiode og derfor skal man være ret sikker i sin dag. Nu sælger man sin lånte aktie for markedsprisen på dagen - lad os for nemheds skyld sige for 100 kroner. 

Herefter venter man på at aktien falder, sådan som man havde satset på. Dagen efter er aktien faldet f.eks. til 70 DKK, hvorefter man køber den igen i markedet og afleverer den tilbage til udlåneren, hvorefter man selv har tjent 30 DKK. 

Det lyder nemt, men det kan være en yderst risikabel affære, fordi aktien måske ikke falder som man havde forudset. Hvis aktien derimod stiger, er man som shortseller nødt til at gå i markedet og købe aktien, fordi man jo skal aflevere den tilbage, hvor man har lånt den. Hvis prisen er steget til 130 DKK, har man pludselig tabt 30 DKK. I teorien er der ingen grænser for, hvor galt det kan gå fordi prisen på den lånte aktiv i princippet kan stige uendeligt, hvilket gør investeringer i en del “korte” produkter yderst risikable. 

Men fordi Vontobels certifikater er strukturerede produkter, kan du som investor aldrig tabe mere end du har betalt for certifikatet, da du købte det, hverken på Bull eller Bear-produkterne. 

Både de lange og de korte certifikater kan købes med gearing. Her køber du certifikatet med en gearingsfaktor fra 2x til 18x, men det er indbygget i certifikatets struktur, at Vontobel stiller gearingnen til rådighed for dig, uden at du risikerer at få en ekstraregning, hvis aktivet ikke stiger eller falder som forventet. Det værste der kan ske, er at dit certifikat mister hele sin værdi og du mister hele det beløb, du betalte da du købte det. 

Fordi du som investor køber certifikatet af Vontobel, er der til gengæld en udstederrisiko, som betyder, at hvis Vontobel går konkurs, mister dine certifikater deres værdi, fordi du har købt værdipapiret af Vontobel og ikke som sådan ejer en konkret aktie i en virksomhed eller et andet aktiv.

Certifikater er ikke dækket af nogen form for indkydergaranti

Certificates perform best when the markets are moving steadily

Udover at være navnet på gearings-certifikater, er “bull-market” og “bear-market” også udtryk man bruger til at beskrive de generelle finansielle markeders tilstand og retning. Siden efter finanskrisen tilbage i 2008 har især markederne i USA og Europa været præget af stabilt stigende tendenser, altså bull-markeder med få korrektioner ind imellem, bla. i 2018 og i foråret 2020, da Corona-pandemien begyndte. 

Vontobels Bull og Bear-certifikater fungerer bedst i perioder med stabil vækst eller stabile nedadgående tendenser.  Det gearingsniveau du vælger i forbindelse med din investering i et certifikat forbliver fast i hele certifikatets levetid og som investor får du gavn af enten stigninger eller fald uden at du ejer det underliggende aktiv selv. Samtidig kan du ikke miste mere end det beløb du har investeret. 

Vontobels indeksportal kan man se de forskellige gearingsfaktorer og søge på de forskellige underliggende aktiver, man kan investere i med certifikater.

Endelig er det værd at vide, at Bull- og Bear-certifikat ikke giver løbende indtægter på samme måde, som visse aktier og fonde gør, i form af afkast, renter eller dividender. 

 

Risici

Denne information er hverken investeringsrådgivning eller en anbefaling om investering eller investeringsstrategi, men annoncering. Den fuldstændige information om værdipapirerne, særligt strukturen og de risici, der er forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillæg og i de endelige betingelser.

Potentielle investorer bør læse disse dokumenter, før de træffer en beslutning om investering. Dokumenterne og dokumentet med central information udgives på udstederens hjemmeside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på https://prospectus.vontobel.com, og de kan hentes gratis fra udstederen. Godkendelsen af prospektet skal ikke forstås som en godkendelse af værdipapirerne. Værdipapirerne er produkter, der ikke er simple, og som kan være vanskelige at forstå. Denne information inkluderer eller vedrører tal fra tidligere resultater. Tidligere resultater udgør ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.