Uddannelse

Vontobels investerings-certifikater giver den private investor mulighed for at investere i nye trends og tendenser

bank-vontobel-ag-logo-talendo.png
Vontobel Markets
09.08.2022 | 4 Læsetid
GettyImages-585194168_cropped.jpg

Mens investering i særligt aktier og indeksfonde, der handles på alverdens børsen, efterhånden har udviklet sig til en folkesport i Danmark, er der mange andre finansielle produkter, som stadig er stort set ukendte herhjemme. Et af dem, som kan give krydderi i din portefølje, er et såkaldt investerings-certifikat.

En klassisk leveregel for  private investorer har længe været, at man skal holde sig fra at investere i noget, man ikke forstår. Måske er det derfor at certifikatet, der på engelsk hedder en ETN, kort for Exchange Traded Note, længe har levet i skyggen af andre og mere letforståelige finansielle produkter. Det kan nemlig, for de fleste nye investorer, der har frie midler til rådighed eller forsøger at få et bedre afkast på deres pensionsmidler, være svært at forstå mekanikken bag et certifikat, selvom det at handle papiret er lige så enkelt, som at købe andre investeringsprodukter . Men først en forklaring for begyndere på, hvad et certifikat er. 

Et certifikat er et værdipapir, altså et finansielt produkt, som bliver handlet på en børs på samme måde som fx. aktier i børsnoterede virksomheder, hele aktieindeks, råvarer eller andre ting, emner og værdier man kan investere i - og som kaldes det underliggende aktiv.

Som nævnt hedder et certifikat på engelsk en ETN, det står for Exchange Traded Note og det vil sige at certifikatet er et børsnoteret værdipapir. Det betyder, at man som privat investor kan købe og sælge certifikatet hver dag, når ellers børserne har åbent til en pris, som kan ses hos den mægler, der har papiret til salg. Vontobel udsteder certifikatet og er samtidig “market maker”, hvilket vil sige, at de stiller en købs- og en salgspris til rådighed, således at man som investor kan handle certifikatet på markedet gennem en mægler. 

Mens aktier i en virksomhed i praksis giver dig som investor et ejerskab, er et certifikat en slags obligation. Det vil sige, at certifikatet er et gælds-produkt, hvor man i princippet ikke ejer det man investerer i, men til gengæld stiller sine penge til rådighed for den, der udsteder certifikatet, som til gengæld ejer det såkaldt underliggende aktiv. 

Som investor køber man certifikatet til en pris, som derefter følger og udvikler sig baseret på værdien af det såkaldt underliggende aktiv. Eller sagt på en anden måde: Certifikatets værdi er forbundet til og bliver påvirket af værdien af det aktiv, altså den genstand eller det koncept, som certifikatet følger. Det kan være  f.eks. være en virksomhed, et helt aktieindex, guld eller valuta.

Hvis dit certifikat følger prisen på guld, så stiger certifikatets værdi når guldprisen stiger og omvendt.

Vontobel køber og ejer typisk det underliggende aktiv, f.ex ved at købe aktier i en eller flere virksomheder for a sikre sine forpligtelser ved at sprede risici på flere aktiver..Herefter skærer man populært sagt aktivet op i mindre bidder og sætter dem til salg som et værdipapir , der sælges af en mægler i markedet.

Certifikater kan sprede risikoen i din portefølje

Vontobel udvikler og sælger  flere forskellige typer af certifikater, herunder de såkaldte Bull & Bear-certifikater, men de har alle en ting til fælles. De er værdipapirer hvor prisen er afledt af værdien af det, der investeres i. Det kan for eksempel være en bestemt virksomheds aktie, et helt aktie-indeks som f.ex det danske C25 indeks, et ædelmetal som guld eller en råvare som olie. Værdien af ​​certifikatet på et givet tidspunkt vil afhænge af prisen på det underliggende aktiv, der er investeret i.

I modsætning til f.ex investeringsforeninger, er certifikater typisk passivt forvaltede investeringer, hvilket vil sige at når først certifikatet er sat sammen og sat til salg i markedet, passer det sig selv. Der kan dog opstå tilfælde, hvor Vontobel efterfølgende går ind og skaber balance i en kurv af underliggende aktiver under de enkelte certifikater. Det kan f.eks. ske hvis en enkelt  virksomhed bliver for stor og dominerende i kurven af underliggende aktiver i enkelte indeks. For dig som privat investor betyder Vontobels version af passiv forvaltning, at der er færre omkostninger til administration, hvilket gør certifikater til et relativt billigt finansielt produkt at investere i. Endelig er certifikatet ofte sat sammen af mere end et underliggende aktiv og derfor hører de til i den kategori, der kaldes strukturerede produkter. 

Vontobel vil under normale markedsomstændigheder købe og sælger sine certifikater til en pris, der er tilgængelig og transparent for markedet og som er afledt af prisen på det underliggende aktiv. Undtagelser kan opstå, hvis et certificat er udsolgt eller på grund af tekniske problemer.

For dig som privat investor kan certifikater derfor have følgende fordele:

Gennemsigtighed: Både købsprisen og salgsprisen på certifikatet og på det underliggende aktiv, som certifikatets pris er udløst af, er til enhver tid kendt. Forskellen på købs- og salgsprisen kaldes ”the spread”.

Likviditet: Som investor kan du købe eller sælge når som helst børsen er åbent, fordi Vontobel, som Market Maker, sætter en købs- og en salgspris og sikre at du kan handle dit certifikat.

Tilgængelighed: Prisen på de enkelte certifikater er typisk til overkommelig også for den mindre private investor. På samme tid er det valgfrit hvor mange styks certifikater man vil købe. 

Omkostninger til administration: Fordi det underliggende aktiv er fastlagt og kun i særlige tilfælde bliver ændret, er der “passiv forvaltning” af certifikaterne, hvilket typisk betyder lavere  løbende administrationsgebyrer. Vontobel tjener sine penge i spændet mellem købsprisen og salgsprisen. 

Før du investerer skal du sætte dig ind i de mulige risiko for tab:

Som private investor, skal man til gengæld være klar over, at man køber certifikatet af Vontobel, hvilket betyder at pengene er tabt, hvis Vontobel går konkurs. Det hedder udsteder-risiko. Certifikater er ikke beskyder af investerings- eller indskydergaranti.

Du skal også være klar over at værdien af et certifikat kan falde til betydeligt under købsprisen, hvis det generelle marked ændrer sig, navnlig hvis det underliggende aktivt bevæger sig i modsat retning i forhold til dine forventninger. I gearede produkter vil produkt- og finansieringsudgifter reducerer værdien af certifikatet over tid.

På grund af gearings-effekten, er der endvidere en øget risiko for tab, i gearingsprodukter, altså Bull & Bear certifikater, Warrants og Mini Futures.

Her kan du læse om Vontobel.

Denne information er hverken investeringsrådgivning eller en anbefaling om investering eller investeringsstrategi, men annoncering. Den fuldstændige information om værdipapirerne, særligt strukturen og de risici, der er forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillæg og i de endelige betingelser.

Potentielle investorer bør læse disse dokumenter, før de træffer en beslutning om investering. Dokumenterne og dokumentet med central information udgives på udstederens hjemmeside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på https://prospectus.vontobel.com, og de kan hentes gratis fra udstederen. Godkendelsen af prospektet skal ikke forstås som en godkendelse af værdipapirerne. Værdipapirerne er produkter, der ikke er simple, og som kan være vanskelige at forstå. Denne information inkluderer eller vedrører tal fra tidligere resultater. Tidligere resultater udgør ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

TInformationen i denne artikel udgør ikke rådgivning om investeringer eller investeringsstrategi, men er en reklame for Vontobels produkter. Komplet information om værdipapirerne, specifikt strukturen og risici forbundet med en investering, beskrives i basisprospektet sammen med andre informationer, herunder de endelige vilkår. Basisprospektet og de endelige vilkår udgør de eneste bindende salgsdokumenter for værdipapirerne. Vi anbefaler potentielle investorer at læse disse dokumenter inden nogle endelige investeringer gennemføres for dermed at have fuld indsigt i de potentielle risici og gevinster ved at investere i værdipapirerne. Dokumenterne og de vigtige informationer er frit tilgængelige på udsteders hjemmeside på prospectus.vontobel.com. Godkendelsen af prospektet bør ikke anses som påtegnelse af værdipapirerne. De omtalte værdipapirer er produkter, der kan være svære at forstå fuldt ud. Informationen på denne side indeholder indikationer om tidligere præstation. Tidligere præstation er ikke en troværdig indikator for fremtidig udvikling.

Dette dokument, med den dertilhørende information, må kun distribueres og offentliggøres i lande, hvor loven tillader det. Distribuering af værdipapirerne beskrevet her er underlagt restriktioner i visse retsområder, som det også står beskrevet i basisprospektet. Denne reklame må ikke reproduceres og videredistribueres uden vontobels tilladelse.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.