Fortrolighedserklæring

Handling of Personal Data

1. Introduktion

Vontobel Holding AG og alle dets tilknyttede virksomheder ("Vontobel", "os" eller "vi") sætter stor pris på dit besøg på denne hjemmeside og din interesse for vores tjenester og produkter. Dit privatliv er vigtigt for os, og vi ønsker, at du skal føle dig tryg ved at besøge vores hjemmeside. Det er vigtigt for Vontobel, at dine personoplysninger behandles på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med lovkrav. Til dette formål tager vi en række forholdsregler, såsom implementering af robuste tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. adgangskodekrypteringer, firewalls, autentificeringsteknologier, adgangsstyring, medarbejderbevidsthed og -uddannelse, udnævnelse af en databeskyttelsesansvarlig (DPO) ).

Denne privatlivspolitik (sammen med vores vilkår og betingelser for brug, cookiepolitik og ethvert andet dokument, der henvises til i den, "Privatlivspolitik") beskriver, hvordan vi behandler dine personlige data, når du besøger eller bruger tjenester på vores hjemmeside, mobilapplikationer, registrerer for en hvilken som helst tjeneste, giver oplysninger om dig selv og/eller andre tjenester, der tilbydes via elektroniske midler ("elektroniske tjenester").

Læs venligst vores privatlivspolitik omhyggeligt, før du bruger vores onlinetjenester, og især før du indtaster personoplysninger, for at forstå vores holdning og praksis vedrørende dine personoplysninger, hvordan vi vil behandle dem, og på hvilket grundlag de kan videregives til tredjeparter. Ved at få adgang til elektroniske tjenester bekræfter og accepterer du de privatlivspraksis, der er beskrevet i reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer denne erklæring, skal du ikke fortsætte til andre sider på vores hjemmeside og/eller onlinetjenester.

Yderligere bestemmelser (f.eks. app-brugsbetingelser) gælder for visse typer databehandling (såsom de apps, der tilbydes af Vontobel) og vores tilstedeværelse på sociale medier. De relevante bestemmelser er tilgængelige på de relevante websteder og/eller apps.

2. Behandling af personoplysninger

2.1 Kategorier af personoplysninger

Vontobel behandler forskellige kategorier af personoplysninger (såsom data fra kunder, kundeemner, webstedsbrugere, leverandører eller andre tredjeparter), den begrænser sin behandling af disse til det nødvendige minimum og er i overensstemmelse med gældende love og regler. Det betyder følgende:

 • Stamdata (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, konto- og kontraktnummer, andre kontooplysninger, indgåede transaktioner eller tredjeparter, f.eks. familiemedlemmer, autoriserede repræsentanter, rådgivere, der evt. også bliver påvirket af databehandling og andre data, der overføres til os, hvis en person frivilligt udfylder en registreringsformular eller kommentarfelt til et nyhedsbrev eller bruger bestemte tjenester)
 • Risikostyring, transaktions- og/eller ordredata (f.eks. data vedrørende modtagere af en overførsel, kortbetalinger, data om investeringsprodukter, risiko- og investeringsprofiler, sager om svindel).
 • Tekniske data (f.eks. IP-adresser, browser plug-in-typer og -versioner, cookies, interne og eksterne identifikatorer, logdata, registrering af adgang og ændringer, indhold tilgået af webstedsbrugeren, herunder tidspunkt og dato for adgang, firma-/kontonummer)
 • Markedsføringsdata (f.eks. præferencer, ønsker, efterspurgt referencemateriale).

Vontobels hensigt er ikke at søge efter nogen følsomme data (også kaldet særlige kategoridata) gennem vores hjemmesider, medmindre det er påkrævet ved lov baseret på rekrutteringsformål. Følsomme data omfatter en række typer data relateret til for eksempel race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller anden lignende overbevisning, fagforeningsmedlemskab, fysisk eller mental sundhed, seksualitet eller kriminel historie. Vontobel foreslår, at du ikke giver følsomme oplysninger af denne art. Hvis du af en eller anden grund ønsker at levere følsomme data, accepterer Vontobel dette som dit udtrykkelige samtykke til at bruge disse data på den måde, der er beskrevet i denne privatlivspolitik eller som beskrevet på det tidspunkt, hvor du vælger at videregive følsomme data. I denne forbindelse vil dit udtrykkelige samtykke være påkrævet i en separat procedure på det tidspunkt, du vælger at videregive sådanne følsomme data.

2.2 Oprindelse af personoplysninger
I overensstemmelse med formålene i punkt 2.3 kan vi indsamle personoplysninger - i det omfang det er lovligt tilladt - fra følgende kilder:

 • Personoplysninger, der er givet til os af den registrerede, for at åbne en konto, under en rådgivende diskussion, at fremsætte en anmodning, som led i en registrering på vores hjemmesider eller ved brug af bestemte produkter og tjenester, registrering af et nyhedsbrev og/eller begivenhed, deltagelse i diskussionsfora eller andre sociale mediefunktioner på vores hjemmesider eller anden information relateret til et job applikationsregistrering.
 • Personlige oplysninger, der er nødvendige for levering af produkter og tjenester, og som overføres til os via den tekniske infrastruktur (fx via vores hjemmeside, login-oplysninger, e-Banking, apps, betalings- og handelstransaktioner eller samarbejde med finansielle eller IT-tjenesteudbydere eller markedspladser og lager).
 • Personoplysninger fra tredjeparter, såsom myndigheder, sanktionslister (f.eks. UNO/EU), Worldcheck, kreditvurderingsbureauer, kreditoplysningsenheder (f.eks. Swiss Central Office for Credit Information (ZEK), Information Office for Consumer Credit (IK), Schufa Holding AG (SCHUFA)), analyseudbydere eller søgeinformationsudbydere samt Vontobels koncernselskaber.
 • Personlige oplysninger, der kan vurderes offentligt (f.eks. offentlige registeroplysninger, offentlige sociale medieplatforme).

 
2.3 Formål og brug af data
Vi kan behandle personoplysninger som beskrevet ovenfor til levering af vores tjenester og/eller til vores egne lovbestemte formål og i det omfang, det er lovligt tilladt. Dette forstås især at henvise til følgende:

 • Behandle, forbedre, administrere og udføre vores produkter og tjenester (f.eks. konti, betalinger, fakturaer, kort, finansiering, finansiel planlægning, investering, børs, pensioner, eFinance, succession planning) samt opdatering af data for personer, som vi har en forretningsforbindelse med.
 • Produkt- og serviceudvikling, statistik, forretningsbeslutninger (f.eks. udvikling af ideer til nye eller evaluering af eksisterende produkter, tjenester, procedurer, teknologier og returneringer, etablering af nøgletal for brug af tjenester og udnyttelsestal). Administrere, kontrollere og overvåge forretningsrelaterede beslutninger og risici, behandle forretninger i god tid (f.eks. investeringsprofiler, grænser, markeds-, kredit-, operationelle og svindelrisici).
 • Systemadministration og rapportering af aggregerede statistiske oplysninger om web-browsingmønstre og handlinger, der ikke identificerer nogen enkeltpersoner.
 • Overholdelse, lovlig og/eller regulatorisk offentliggørelse, underretning og rapporteringsforpligtelser til myndigheder, domstole, herunder, men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge og terrorisme finansiering (f.eks. automatisk udveksling af oplysninger med udenlandske skattemyndigheder, anklagemyndigheder).
 • Markedsundersøgelser, markedsføring, omfattende kundeservice, rådgivning og information om vifte af tjenester og produkter osv. (f.eks. begivenheder for kunder, kundeemner og interesserede tredjeparter, kulturelle begivenheder, sponsorering, vurdering af kunde-, markeds- eller produktpotentiale, information om ændringer , bestemmelse af kundetilfredshed, online og trykt annoncering).
 • Beskyttelse af vores interesser og rettigheder i tilfælde af krav mod os eller vores medarbejdere og kunder.
 • Anonym information (f.eks. data indsamlet ved brug af cookies) vil kun blive brugt til statistiske formål og med det formål at forbedre vores hjemmeside. Sådanne data vil senere blive slettet. Vi vil også bruge sådanne ikke-personlige oplysninger for at gøre din brug af vores hjemmeside nemmere (blandt andet kan vi bruge cookies til at gemme dit valgte bopælsland i varigheden af en session, så du ikke behøver at indtaste oplysningerne gentagne gange).

I denne henseende vil vi gerne udtrykkeligt påpege, at vi (yderligere) overvejer alle ikke-anonyme personlige data, der er indgivet frivilligt af dig, og i særdeleshed kan vi bruge disse data til at indsamle yderligere personlige oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder eller offentligt tilgængelige indsamlinger af data. Du giver hermed dit udtrykkelige samtykke til denne proces. Hvis du ikke gør det, så brug venligst ikke vores hjemmeside.

Dog vil personoplysninger, der ikke er anonyme, såsom postadresser og e-mailadresser, der oplyses ved afgivelse af forespørgsler eller anmodninger om oplysninger, primært blive brugt med det formål at korrespondere med dig eller sende dig relevante oplysninger, f.eks. hvor der er anmodet om nogen form for nyhedsbrev og/eller begivenhedsregistrering.

Derudover stilles ikke-anonyme personoplysninger kun til rådighed for de medarbejdere eller tredjeparter, der har brug for at kende disse oplysninger for at kunne tilbyde produkter og tjenester, eller hvis vi i henhold til lov eller regler er forpligtet til at videregive disse oplysninger. I det omfang loven tillader det, kan vi også videresende ikke-anonyme personoplysninger til de ovenfor beskrevne formål til virksomheder, der leverer tjenester på vores vegne. De indsamlede data kan videregives til tjenesteudbydere uden for EU/EØS, Schweiz eller uden for det land, hvor brugeren er bosat (se afsnit 5). Disse tjenesteudbydere er forpligtet til at behandle oplysningerne og alle indsamlede data fortroligt og udelukkende bruge dem til de formål, som de blev leveret til, og er kontraktligt bundet af gældende love og regler om privatlivets fred.

Ingen personlige data sælges til andre parter til markedsføring eller andre formål.

 

2.4 Specifikke sager for automatiserede individuelle beslutninger, herunder profilering.
Vontobel forbeholder sig retten til at analysere og evaluere dine data (herunder data relateret til berørte tredjeparter, se afsnit 2.1) på en automatiseret måde i fremtiden for at identificere vigtige personlige egenskaber for dig eller at forudsige fremtidig udvikling og at skabe relevante profiler. Disse bruges især til forretningsrelateret kontrol, individuel rådgivning og levering af tilbud og information, som vi og vores koncernselskaber kan stille til rådighed for dig.

Dine profiler kan i fremtiden føre til automatiserede individuelle beslutninger, f.eks. modtagelse og udførelse af dine ordrer i e-Banking på en automatiseret måde. Hvis du ikke ønsker at få dine data brugt på denne måde, har du ret til at kontakte os, så vi ikke bruger sådanne data yderligere til dette formål.

Vontobel sikrer, at en passende kontaktperson står til rådighed for dig, hvis du ønsker at give udtryk for en holdning til en automatisk individuel beslutning, hvor en sådan mulighed for at give udtryk for et synspunkt er påkrævet ved lov.


2.5 Potentielle modtagere, garantier og videregivelse i udlandet
I følgende tilfælde kan vi udlevere personoplysninger til tredjeparter eller andre Vontobel-virksomheder, i det omfang dette er lovligt tilladt:

 • På visse hjemmesider beder vi om dit samtykke til at udlevere data til tredjemand parter og til at bruge data til reklameformål. Ved at udfylde den tilsvarende formular giver du dit samtykke til, at de af os indsamlede data ikke kun kan bruges af os, men også af andre Vontobel-virksomheder til at opretholde Vontobel-dækkende kundeforhold og til at give information om nye produkter, der kan være af interesse til dig. Derudover giver du samtykke til, at dine personoplysninger behandles og bruges af os og andre Vontobel-virksomheder til reklame- eller markedsundersøgelsesformål eller til at strukturere tjenester i overensstemmelse med kundens behov.
 • Med dit samtykke til Vontobels virksomheder med det formål at inkludere kundeservice og outsourcing (se afsnit 4).
 • Til udførelse af ordrer, for eksempel brug af produkter og tjenester (f.eks. tjenesteudbydere, markedspladser eller børser, meddelelse om specifikke børstransaktioner til internationale transaktionsregistre).
 • I lyset af juridiske forpligtelser, juridiske begrundelser eller officielle ordrer (f.eks. til domstole eller tilsynsmyndigheder på området for finansielle markeder eller skattelovgivning eller for at beskytte vores legitime interesser i EU/EØS, Schweiz og i udlandet).
 • I lyset af kontraktforholdet mellem en Vontobel-virksomhed og en tredjepart, mens en sådan tredjepart behandler personoplysninger på vegne af Vontobel. Hvis personoplysninger videregives til sådanne tredjeparter, har de kun tilladelse til at behandle de modtagne data i det omfang Vontobel Vi udvælger disse tredjeparter omhyggeligt og kræver kontraktmæssigt, at de garanterer fortrolighed, databeskyttelseskrav og sikkerheden af personlige data.

Hvis persondata overføres til andre lande, sikrer vi, at gældende love og regler overholdes (punkt 5). på den anvendte type produkt eller tjeneste, kan personoplysninger også videregives til tredjeparter hjemmehørende i lande, der generelt ikke har et tilstrækkeligt eller tilsvarende niveau af databeskyttelse, men hvis data overføres til et sådant land, træffer vi passende foranstaltninger, så at persondata fortsat modtager passende og robust beskyttelse (f.eks. ved at aftale standardkontraktbestemmelser for dataoverførsler mellem om EU-lande og lande uden for EU).

Visse lande kan have strengere databeskyttelsesforskrifter, som muligvis ikke tillader, at dine ikke-anonyme personlige oplysninger bruges i disse lande i det omfang, der er beskrevet ovenfor. Sådanne bestemmelser kan for eksempel forhindre indsamling af yderligere personoplysninger baseret på de afgivne oplysninger eller videregivelse af dine personoplysninger til andre parter eller virksomheder.

3. Kommunikation via e-mail og e-nyhedsbreve

Vontobel kan kommunikere med dig via e-mail eller fysiske nyhedsbreve, der indeholder og tilbyder nyheder, kampagnetilbud, information om begivenheder eller tjenester ("nyhedsbrevstjenester"). Hvis du er en registreret bruger (dvs. hvis du opretter en brugerkonto hos os) og tilmelder dig nyhedsbrevstjenester. Hvis du ikke er en registreret bruger og ikke ønsker at modtage marketing-e-mails eller nyhedsbreve fra os, kan du "fravælge" ved at følge instruktionerne for "fravælg" i hver e-mail-sidefod.

Nyhedsbrevstjenesterne kan tilbydes i samarbejde med tjenesteudbydere. De oplysninger, du giver i denne formular, kan behandles og opbevares på cloud-servere, der drives af tjenesteudbyderne og er placeret i datacentre i Schweiz, EU/EØS og USA. Tjenesteudbydere er kontraktligt forpligtet til at opretholde fortrolighed (f.eks. ved at aftale standardkontraktbestemmelser for dataoverførsler mellem EU-lande og ikke-EU-lande) og skal indberette eventuelle brud på databeskyttelseskravene, så snart de er identificeret, således at persondata fortsat modtages passende beskyttelse.

4. Overførsel af data via internettet

Vær opmærksom på, at data, der overføres på tværs af landegrænser via internettet, muligvis ikke er underlagt nogen kontrol under transporten, selvom både afsender og modtager befinder sig i samme land.

Vi kan ikke garantere sikkerheden af data, der overføres over internettet og påtager os intet ansvar for dette. Eventuelle beskeder, der sendes til os via e-mail fra dig, er muligvis ikke sikre. Hvis du sender fortrolige oplysninger til os via e-mail, gør du det på eget ansvar. Når du kontakter os, bedes du sende data via en sikker mekanisme, hvor det er relevant, snarere end over internettet.

Afsender og modtager kan stadig identificeres, selv når den information, der transmitteres, er krypteret. Som følge heraf kan en tredjepart – utilsigtet eller på anden måde – konkludere, at der er et kommercielt forhold mellem dig og Vontobel. Vi anbefaler derfor at undgå overførsel af strengt fortrolige oplysninger via åbne netværk.

5. Outsourcing

Vontobel er under visse omstændigheder forpligtet til helt eller delvist at outsource forretningsområder og tjenester til Vontobels virksomheder eller tjenesteudbydere uden for Vontobel (f.eks. betalingstransaktioner, tegning og indløsning af fondsandele, udskrivning og afsendelse af bankdokumenter, IT-systemer og andre support funktioner). Vi kan også bruge sådanne leverandører til tjenester, der er nye og endnu ikke leveret af os.

I sådanne tilfælde anvender vi generelt tjenesteudbydere hjemmehørende i EU/EØS og Schweiz og giver, hvor det er muligt, fortrinsret til vores egne koncernselskaber, således at vi kan garantere overholdelse af tilsvarende love og regler. Hvor der er behov for videregivelse af kundedata hos outsourcingvirksomheder, er de tilsvarende tjenesteudbydere også forpligtet til at overholde bestemmelserne om bank-klient fortrolighed og yderligere gældende regler og forskrifter. Hvis ydelser i særlige tilfælde outsources til en leverandør i udlandet, vil Vontobel informere dig om dette i overensstemmelse med gældende regler og forskrifter.

6. Opbevaring af data

Når du har overført personoplysninger til os, opbevares disse oplysninger sikkert til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik, samt til hvilke oplysningerne er givet.

Vi har implementeret passende og robuste datasikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at disse oplysninger kun er tilgængelige for et begrænset antal autoriserede personer og er beskyttet mod uautoriseret adgang, misbrug, tab eller beskadigelse.

Generelt overføres og opbevares alle data, som vi indsamler i ethvert land eller af Vontobels virksomhed, af os i Schweiz (nemlig hos Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich) i en central fil. Schweiz er anerkendt som et land, der tilbyder et passende niveau af databeskyttelse. En undtagelse fra denne hovedregel gælder dog for data indsamlet i forbindelse med nyhedsbrevstjenesterne (afsnit 3).

7. Opbevaringsperiode

Selvom opbevaringsperioden for personoplysninger afhænger af lovbestemte opbevaringsbestemmelser samt af den relevante begrundelse og formålet med databehandlingen, vil Vontobel kun opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, under hensyntagen til vores pligt til at reagere på, anmode om eller løse problemer, at tilbyde forbedrede og nye tjenester og at handle i overensstemmelse med gældende love og regler.

Det betyder især, at vi har ret til at opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode efter, at du sidst kontaktede os. Hvis de personlige data, vi indsamler, ikke længere er nødvendige på denne måde, er vi forpligtet til at slette dem sikkert.

8. Den registreredes rettigheder

Du har ret til at blive informeret om personoplysninger, hvis du bliver behandlet af os. Efter anmodning vil vi videregive personoplysningerne i vores databaser til dig, herunder tilgængelige detaljer om oplysningernes oprindelse, formålet og, hvor det er relevant, retsgrundlaget for behandlingen og kategorierne af de behandlede personoplysninger, de involverede parter i dataindsamlingen og datamodtagerne.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage og/eller ønsker at fravælge brugen af dine oplysninger til reklame- eller marketingformål med fremtidig virkning. Du kan udøve yderligere rettigheder, såsom retten til berigtigelse, og du har også ret til at få rettet eventuelle unøjagtigheder i dine personoplysninger eller til at få dine data blokeret eller slettet, afhængigt af det juridiske grundlag, som vi opbevarer visse data under.

Giv os også besked, hvis vi ikke lever op til dine forventninger med hensyn til behandling af personoplysninger, eller du ønsker at klage over vores databeskyttelsespraksis; dette giver os mulighed for at undersøge dit problem og foretage forbedringer, hvor det er nødvendigt.

I alle disse tilfælde bedes du sende os en tydelig skriftlig anmodning sammen med en let læselig kopi af et gyldigt officielt identifikationsdokument (f.eks. pas, ID-kort), så vi kan være sikre på din identitet, til den enhed, der er nævnt i paragraf 15 eller ved at bruge anmodningsformularen. Vi bekræfter modtagelsen, så snart vi modtager, undersøger dit problem og svarer i god tid. Hvis et fuldstændigt svar vil strække sig ud over en måned, under hensyntagen til kompleksiteten og antallet af anmodninger, vil vi informere dig om dette.

9. Bemærkning om børn

Vontobel forstår vigtigheden af at beskytte børns privatliv, især i et online miljø. Derfor er vores tjenester ikke rettet mod eller beregnet til børn under 16 år, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra sådanne brugere, undtagen når et barn søger om en læreplads, praktik eller en smagedag. I dette tilfælde indhenter vi en skriftlig samtykkeerklæring til lærlinge fra forældrene eller juridiske repræsentanter.

10. Cookies og webanalysetjenester

Vores hjemmeside bruger cookies til at skelne dig fra andre brugere af vores hjemmeside. Hver gang en person tilgår vores hjemmeside og hver gang en datafil hentes, vil data relateret til denne procedure blive midlertidigt gemt i en datalog og behandlet, f.eks. ved hjælp af cookie- eller web beacon-teknologi. De specifikke data, der er gemt for hver adgang/hentning, inkluderer IP-adresse, browser, domænenavn, klokkeslæt og dato, side, der er tilgået/navnet på den ønskede fil, mængden af overførte data, adgangsstatus (dvs. hvis adgangen/anmodningen lykkedes).

Vi bruger webanalyseværktøjer til at få information om, hvordan folk bruger vores sider og internettilbud. Disse værktøjer leveres normalt af tredjeparter. Normalt bliver oplysningerne til dette formål fanget med cookies og sendt til en tredjepartsserver. Afhængigt af udbyderen er disse servere nogle gange i andre lande.

Overførslen af information sker ved hjælp af forkortede IP-adresser, som forhindrer identifikation af individuelle slutbrugerenheder. Din IP-adresse er ikke knyttet til andre data fra disse tredjeparter. Enhver videreoverførsel fra tredjeparter vil kun være baseret på lovbestemmelser eller som en del af en databehandlerserviceaftale.

For detaljerede oplysninger om de cookies eller webanalyseværktøjer, vi bruger, de formål, vi bruger dem til, og hvordan du kan acceptere og/eller afvise dem, se venligst vores Cookiepolitik.

11. Retargeting

Vores hjemmeside og online nyhedsbrevstjenester kan bruge re-targeting-teknologier, som vi bruger til at gøre vores internettilstedeværelse mere interessant for dig. Denne teknologi gør det muligt at vise annoncer på andre hjemmesider til brugere, der allerede har vist interesse for vores produkter.

12. On-site målretning

På vores hjemmeside kan data indsamles ved hjælp af cookie-teknologi til brug for optimering af vores annoncering og vores generelle online tilbud. Disse data bruges ikke til at identificere dig personligt, men bruges i stedet udelukkende til anonym analyse af brugen af vores hjemmeside. Denne teknologi giver os mulighed for at vise dig annoncer og/eller fremhæve specifikke tilbud og tjenester. Vores mål her er at gøre vores online tilstedeværelse så attraktiv for dig som muligt og at give dig annoncering, der matcher dine interesser.

13. Sociale medier

Vi kan bruge såkaldte sociale plug-ins på vores hjemmeside, der giver dig mulighed for at dele indholdet af vores hjemmeside med andre internetbrugere via disse sociale medieplatforme, eller som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til vores hjemmeside på disse platforme. Følgende oplysninger om typen og omfanget af de indsamlede data er baseret på de meddelelser og oplysninger, som de enkelte udbydere har givet.

Facebook
Vores hjemmeside kan indeholde plug-ins fra Facebook Incs sociale netværk, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Vi bruger blandt andet Facebook-knappen "LIKE" (også kendt som knappen "Synes godt om mig"). Et plug-in til Facebook-side er også integreret i vores side, som integrerer dele af indholdet på vores Facebook-side i vores hjemmeside. Når du besøger vores websted, der indeholder et sådant plug-in, etablerer din browser en direkte forbindelse til en Facebook-server. Indholdet af plug-ins overføres direkte til din browser og integreres i hjemmesiden. Data overføres automatisk til Facebook og gemmes på deres servere. Disse overførte data inkluderer forbindelsesdata (såsom din IP-adresse, dato og klokkeslæt, den URL, der blev kaldt) samt den anvendte browser og operativsystem. Dit besøg på vores hjemmeside kan spores af Facebook, selvom du ikke aktivt bruger plug-in-funktionerne.

Hvis du er logget ind med din Facebook-konto, mens du besøger vores hjemmeside, kan Facebook direkte knytte dit besøg på vores hjemmeside til din brugerkonto. Hvis du ønsker at forhindre denne umiddelbare overdragelse, skal du logge ud af Facebook, før du besøger vores hjemmeside. Facebook bestemmer efter eget skøn til hvilke formål og i hvilket omfang de overførte data skal behandles og bruges på deres servere. Oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks videre behandling og brug af de overførte data kan findes i Facebooks retningslinjer for databeskyttelse. De indeholder også oplysninger om dine rettigheder og mulighederne for indstillinger for at beskytte dit privatliv. For yderligere detaljer, se venligst Facebooks specifikke databeskyttelsespolitik.

Twitter
Vores hjemmeside kan indeholde plug-ins fra Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Vi bruger Twitter-knapper til at få adgang til vores Twitter-konto og Twitter-deleknapper til at dele indholdet af vores hjemmeside via din Twitter-konto. Vi bruger også en Twitter-widget til at integrere tidslinjen for vores seneste tweets på vores hjemmeside og gøre den synlig. Når du besøger vores hjemmeside, etablerer din browser en direkte forbindelse til en Twitter-server, og indholdet af plug-ins overføres direkte til din browser og integreres i hjemmesiden. Visse data overføres automatisk til Twitter i USA og gemmes der. Disse data inkluderer forbindelsesdata (din IP-adresse, dato og klokkeslæt, den hentede URL), browsertype og operativsystem.

Hvis du er logget ind på Twitter, når du besøger vores hjemmeside ved hjælp af ovennævnte plug-ins, overføres dine kontooplysninger til Twitter, som gør det muligt for Twitter at identificere dig direkte via din profil og forbinde dig med dit besøg på vores hjemmeside. Hvis du trykker på en knap, vil yderligere data blive overført til Twitter og gemt på din profil. Twitters privatlivspolitik indeholder oplysninger om arten, omfanget og formålet med Twitters databehandling. Hvis du vil forhindre Twitter i at modtage disse oplysninger i fremtiden og være i stand til at knytte dem til din Twitter-profil, skal du logge ud af Twitter, før du besøger vores hjemmeside. For yderligere detaljer, se Twitters specifikke databeskyttelsespolitik.

Vores Xing-websted kan have en integreret "XING-deleknap", som giver dig mulighed for at dele indholdet på vores websted med dine Xing-kontakter via et link. XING-knapper er også integreret, som indeholder et link til vores XING-profil. Når du tilgår vores hjemmeside, etableres en kortvarig forbindelse til XING AG's servere, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland ("XING") via din browser, som "XING Share-knappen" fungerer med (især beregningen) /visning af målerværdien) udføres. XING gemmer ingen personlige data om dig, når du besøger vores hjemmeside, især din IP-adresse. Der er heller ingen evaluering af din brugsadfærd via brug af cookies i forbindelse med "XING Share Button". For yderligere detaljer, se venligst Xings specifikke databeskyttelsespolitik.

Instagram
Vores hjemmeside kan indeholde plugins til Instagram-tjenesten. Disse leveres af Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA ("Instagram"). Vi bruger de integrerede Instagram-knapper til at linke til vores Instagram-profil. En widget er også integreret, som giver os mulighed for at vise specifikke billeder og videoer af vores Instagram-profil på vores hjemmeside. Når du besøger et websted, der indeholder et sådant plug-in, opretter din browser direkte forbindelse til en Instagram-server. Indholdet af plug-ins overføres direkte til din browser og integreres i hjemmesiden. Data overføres automatisk til Instagram og gemmes på serverne. Disse overførte data inkluderer forbindelsesdata (såsom din IP-adresse, dato og klokkeslæt, den URL, der blev kaldt) samt den anvendte browser og operativsystem. Dette giver Instagram mulighed for at spore dit besøg på vores hjemmeside, selvom du ikke aktivt bruger plug-in-funktionerne.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på vores hjemmesider til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at forbinde besøget på vores hjemmeside med din brugerkonto. Hvis du ønsker at deaktivere denne øjeblikkelige tildeling, skal du logge ud af Instagram, før du besøger vores hjemmeside. For yderligere detaljer, se Instagrams specifikke databeskyttelsespolitik.

LinkedIn
Vores hjemmeside kan indeholde plug-ins fra LinkedIn Corporations sociale netværk, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("LinkedIn"). Til dette formål bruger vi "i"-knappen til at dele indhold og som et link til vores LinkedIn-profil. LinkedIn indsamler oplysninger om, at vores tilsvarende sider er blevet indlæst i din browser ved hjælp af LinkedIn-plugins. LinkedIn modtager også automatisk URL'en på det websted, du kom fra, eller den side, du bliver omdirigeret til. LinkedIn modtager også IP-adressen på din computer eller proxy-server, hvorfra du får adgang til internettet, oplysninger om din computers operativsystem og browser, din mobilenhed (inklusive mobilenheds-id'et tilgængelig via din mobile enheds operativsystem), din mobile enheds drift system (hvis du tilgår LinkedIn fra en mobilenhed), og navnet på din internettjeneste eller mobiltjenesteudbyder. LinkedIn kan også modtage placeringsdata, der er transmitteret fra GPS-aktiverede enheder, du har aktiveret, hvis du ikke har forhindret LinkedIn i at modtage placeringsdata i realtid i indstillingerne for din mobilenhed. Bemærk venligst, at SlideShare.net, Pulse.me og Pulse-appen er en del af LinkedIn Services og ikke en del af vores hjemmesider.

Oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af de overførte data ved hjælp af LinkedIn plug-ins kan findes i LinkedIns databeskyttelseserklæring.

Brugen og driften af Vontobels sociale mediekanaler er underlagt Vontobels betingelser for brug af sociale medier.

14. Links

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre virksomheders hjemmesider ("tredjepartswebsteder"), som ikke drives eller overvåges af os. Bemærk venligst, at sådanne tredjepartswebsteder ikke er bundet af denne privatlivspolitik eller af vores cookiepolitik, og at vi ikke er ansvarlige for deres indhold eller principper vedrørende håndtering af personlige data. Vi anbefaler derfor at konsultere og tjekke de individuelle privatlivs- og cookiepolitikker på tredjepartswebsteder.

På trods af omhyggelig indholdskontrol påtager vi os intet ansvar for indholdet af eksterne links, der henviser til tredjepartswebsteder. Indholdet af de linkede tredjepartswebsteder er operatørernes ansvar. Vi tager hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på tredjepartswebsteder, der linkes til på vores websted, og bruger ikke sådant indhold som vores eget.

15. Kontakt

Lad os venligst vide, hvis vi ikke lever op til dine forventninger med hensyn til behandling af personoplysninger, eller du ønsker at klage over vores databeskyttelsespraksis; dette giver os mulighed for at undersøge dit problem og foretage forbedringer, hvor det er nødvendigt. I alle disse tilfælde bedes du sende os en klar skriftlig anmodning til enheden eller en af de databeskyttelsesansvarlige, der er nævnt nedenfor:

Vontobel Holding AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zurich
Switzerland
Phone: +41 58 283 59 00
E-mail: vontobelgroup@vontobel.com

Derudover kan du kontakte virksomhedens schweiziske, EU- og/eller gruppedatabeskyttelsesansvarlige (DPO):

Swiss DPO: dpo.ch@vontobel.com
EU DPO: dpo.de@vontobel.com
Group DPO: dpo.vontobelgroup@vontobel.com
 

16. Andre lovgivningsmæssige aspekter

Til overholdelse af anden lovgivning, f.eks. Europa-Parlamentets direktiv 2014/65/EU (MiFID II), skal vi optage visse telefonsamtaler i nogle af vores juridiske enheder med henvisning til operationer udført i udførelsen af vores tjenester. For yderligere information om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse hermed, se venligst informationen på www.vontobel.com/mifid.


17. Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik uden forudgående varsel. Vi anbefaler derfor, at du jævnligt tjekker denne hjemmeside. Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 22. maj 2018.

 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.